İletişim Bilgileri

Yazar Destek

NUMAN BADEMLİ
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
nbademli@mehmetakif.edu.tr

Editör

Mustafa KILINÇ
mkilinc@mehmetakif.edu.tr
+90(248)213-3201