Dergi Kurulları

Editörler

Dr. Öğretim Üyesi      Mustafa              KILINÇ          mkilinc@mehmetakif.edu.tr

Doç. Dr.        Selda                 BAKIR           sbakir@mehmetakif.edu.tr

Bölüm Editörleri

Doç. Dr. Üyesi Osman EROL (BÖTE)

Doç. Dr. Gökhan ÖZDEMİR (Müzik Eğitimi)

Doç.Dr.Selda BAKIR (Fen Eğitimi)

Dr.Ercan TATLI (Fen Eğitimi)

Dr. Öğr. Üyesi Hacer TEKERCİ (Okul Öncesi Eğitimi)

Doç. Dr. Çiğdem KARABACAK ATAY (Sınıf Eğitimi)

Dr. Öğr. Üyesi Feride ERSOY (Sosyal Bilgiler Eğitimi)

Prof. Dr. Hakan ÜLPER (Türkçe Eğitimi)

Prof..Dr. Hülya Okuyan (Türkçe Eğitimi)

Dr. Öğr. Üyesi Şerife YILMAZ (Matematik Eğitimi)

Doç.Dr. Ali KARAKAŞ (Yabancı Dil Eğitimi)

Prof. Serdar TUNA (Resim Eğitimi)

Doç.Dr. Armağan KONAK (Resim Eğitimi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ULAŞ (Beden Eğitimi)

Doç.Dr.Gökmen ARSLAN(PDR)

Prof. Dr. Sadık KARTAL (Eğitim Yönetimi)

Doç.Dr.Öznur TULUNAY ATEŞ (Eğitim Yönetimi)

Doç.Dr.  Şeyma UYAR (Ölçme ve Değerlendirme)

Doç.Dr. Neşe ÖZTÜRK GÜBEŞ (Ölçme ve Değerlendirme)

Dr. Öğr. Üyesi Rafet AYDIN (EPÖ)

Doç.Dr.Sadık Yüksel SIVACI (EPÖ)

Prof.Dr. Ümit ŞAHBAZ (Özel Eğitim)

Dr. Eda KARAÇUL (Dil Editörü)

Öğr.Gör. Ahmet YALÇIN (Dil Editörü)
Danışma Kurulu

 Prof. Dr. Mukaddes ERDEM (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Gökay YILDIZ(MAKÜ)

Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Perihan ÜNÜVAR (MAKÜ)

Prof.Dr.Bayram TAY (Ahi Evran Üni.)

Prof.Dr. Ekber TOMUL (MAKÜ)

Prof.Dr.Ahmet ŞİMŞEK (İstanbul Üniversitesi)

Prof.Dr.Osman YILMAZ (MAKÜ)

Prof. Dr. Hakan ÜLPER (MAKÜ)

Prof. Dr. Sevim Nilay IŞIKSALAN (Ahi Evran Üniversitesi)

Prof. Serdar TUNA (MAKÜ)

Prof. Dr. Mehmet GÜNAY (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Kadir PEPE(MAKÜ)

Prof. Dr. Selahattin AVŞAROĞLU (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Nuri BALOĞLU (Ahi Evran Üniversitesi)

Prof. Dr. Sadık KARTAL (MAKÜ)

Prof. Dr. Halil YURDUGÜL (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Bayram BIÇAK (Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. Ümit ŞAHBAZ (MAKÜ)

Prof. Dr. Elif SAZAK (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Doç. Dr. Selda BAKIR (MAKÜ)

Doç.Dr. Ezgi GÜVEN YILDIRIM (Gazi Üniversitesi)

Doç.Dr. Seracettin Levent ZORLUOĞLU (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Doç.Dr. Özlem YURT TARAKÇI(Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Doç.Dr. Serdal BALTACI (Ahi Evran Üniversitesi)

Doç.Dr. Alaaddin URAL (MAKÜ)

Doç.Dr. Ali KARAKAŞ (MAKÜ)

Doç.Dr. Ümüt ARSLAN (İzmir Demokrasi Üniversitesi)

Doç.Dr.Sadık Yülsel SIVACI (MAKÜ)

Doç.Dr. Esed YAĞCI(Hacettepe Üniversitesi)

Doç. Dr.Aysun ÇOLAK (Anadolu Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa KILINÇ (MAKÜ)

Dr. Öğretim Üyesi Rafet AYDIN (MAKÜ)

Dr. Öğretim Üyesi Onur SEVLİ(MAKÜ)

Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül SELİMHACIOĞLU (Ahi Evran Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Avşar ARDIÇ (Ege Üniversitesi)
Sekreterya

Arş. Gör. Dr. Halil ÖNAL
Arş. Gör. Numan BADEMLİ
Arş. Gör. Onur YAYLA