Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Ordu İli İlköğretim Okul Bahçelerinde Parazitlerin Varlığı

Yıl 2022, Cilt 1, Sayı 1, 9 - 15, 30.06.2022

Öz

Amaç: Çalışmada okul bahçelerinin paraziter enfeksiyonların bulaşması yönünden risk taşıyabileceği düşünülmüş olup Ordu ilindeki ilköğretim okullarının bahçelerindeki toprak örneklerinde parazitlerin varlığının araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Örnekler Ordu ili merkezinde topraklı alanları bulunan 27 ilköğretim okulu 11 orta öğretim okulunun bahçesinden alınmıştır. Parazit tanısı için nativ-lugol ve sedimantasyon, yöntemleri kullanılmıştır. Bulgular: Okulların bahçelerinden alınan örneklerden ilköğretim okullarının 21’inde (77.8%) orta öğretim okullarının 7’sinde (63.60%) parazit tespit edilmiştir. Bu parazitlerden Toxocara spp. yumurtası 16 ilköğretim okulunda (59.30%) ve 2 orta öğretim okulunda (18.20%) bulunmuştur. Yine Ascaris spp. yumurtası 13 ilköğretim okulunda (48.10%) ve 5 orta öğretim okulunda (45.50%) saptanmıştır. Canlı larvalar da 7 ilköğretim okulunda (25.90%) ve 2 orta öğretim okulunda (18.20%) gözlemlenmiştir. Sonuç: Çalışmada okul bahçelerine parazit yumurtalarının bulunabileceği ve çocukları enfekte edebileceği sonucuna varılmıştır. Bu konuda gerekli tedbirlerin alınabilmesi için parazitlerin bulaşma ve korunma yolları ile ilgili gerekli eğitimlerin yapılması gerektiği önerileri sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Okul bahçesi, Ordu, helmint, protozoon

Kaynakça

 • Avcıoğlu, H. & Balkaya, İ. (2011). The relationship of public park accessibility to the presence of Toxocara species ova in the soil. Vector-Borne and Zoonotic Diseases, 11(2), 177-180.
 • Avcıoğlu, H., (2007). Ankara parklarındaki oyun alanlarının kedi ve köpek helmint yumurtaları ile kontaminasyonu. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Parazitoloji Anabilim Dalı, Ankara.
 • Aydenizöz Özkayhan, M. (2006). Soil contamination with ascarid eggs in playgrounds in Kırıkkale, Turkey. Journal of Helminthology, 80(1), 15-18.
 • Aydenizöz, M., (1997). Konya yöresi köpeklerinde helmintolojik araştırmalar. Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Parazitoloji Anabilim Dalı, Konya.
 • Bortolatto, J. M., Sniegovski, M. M., Teixeira Bernardi, S., Crippa, L. B., & Rodrigues, A. D. (2017). Prevalence of parasites with zoonotic potential in soil from the main public parks and squares in Caxias Do Soul, RS, Brazil. Revista de Patologia Tropical, 46(1), 85-93.
 • Bozkurt, Ö., Yıldırım, A., İnci, A., Çiloğlu, A., Bişkin, Z., & Düzlü, Ö. (2012). Investigation of contamination with ascarid species by parasitological and molecular techniques in playgrounds in parks of Kayseri province. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18, 175-180.
 • Divyamol, T. & Jeyathilakan. (2014). Detection of Toxocara eggs in contaminated soil from various public places of Chennai city and detailed correlation with literatüre. Journal of Parasitic Diseases, 38(2), 174-180.
 • Nooraldeen, K. (2015). Contamination of public squares and parks with parasites in Erbil city, Iraq. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 22(3), 418-420.
 • Öge, H., Öge, S., Özbakış, G., & Gürcan, İ. S. (2017). Çoban köpeklerinde dışkı bakısına göre helmint enfeksiyonları ve zoonoz önemi. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 41, 22-27.
 • Öge, S. & Öge, H. (2000). Prevalence of Toxocara spp. eggs in the soil pf public parks in Ankara, Turkey. Dtsch Tierarztl Wochenschr, 207(2), 72-75.
 • Şengür, G. & Öner, Y. A. (2005). Köpeklerde barsak florasının, barsak parazitlerinin araştırılması ve çocuk parklarındaki kumların dışkı ile kontaminasyonundaki rollerinin incelenmesi. Türkiye Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 35, 57-66.
 • Tudor, P. (2015). Soil contamination with canine intestinal parasites eggs in the parks and shelter dogs from Bucharest area. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 6, 387-391.
 • Raicevic J. G., Pavlovic, I. N., & Galonja Coghill, T. A. (2021). Canine intestinal parasites as a potential source of soil contamination in the public areas of Kruševac, Serbia. J Infect Dev Ctries. 15(1):147-154. doi:10.3855/jidc.12694

The Frequency of Parasites in Primary School Gardens in Ordu Province

Yıl 2022, Cilt 1, Sayı 1, 9 - 15, 30.06.2022

Öz

Aim: In the study, it was thought that school gardens may carry a risk for the transmission of parasitic infections, and it was aimed to investigate the presence of parasites in soil samples in the gardens of primary schools in Ordu. Method: The samples were taken from the gardens of 27 primary schools and 11 secondary schools in the city center of Ordu. Native-lugol and sedimentation methods were used for the diagnosis of parasites. Results: From the samples taken from the gardens of the schools, parasites were detected in 21 (77.80%) of the primary school and 7 (63.60%) of the secondary school. Of these parasites, Toxocara spp. eggs were found at a rate of 16 (59.30%) in primary school and 2 (18.20%) in secondary school. Again, Ascaris spp. eggs were detected at a rate of 13 (48.10%) in primary school and 5 (45.50%) in secondary school. Live larvae were detected at a rate of 7 (25.90%) in primary school and 2 (18.20%) in secondary school. Conclusion: In the study, it was concluded that parasite eggs can be found in school gardens and can infect children. In order to take the necessary precautions in this regard, suggestions were made that necessary training should be done on the ways of transmission and protection of parasites.

Kaynakça

 • Avcıoğlu, H. & Balkaya, İ. (2011). The relationship of public park accessibility to the presence of Toxocara species ova in the soil. Vector-Borne and Zoonotic Diseases, 11(2), 177-180.
 • Avcıoğlu, H., (2007). Ankara parklarındaki oyun alanlarının kedi ve köpek helmint yumurtaları ile kontaminasyonu. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Parazitoloji Anabilim Dalı, Ankara.
 • Aydenizöz Özkayhan, M. (2006). Soil contamination with ascarid eggs in playgrounds in Kırıkkale, Turkey. Journal of Helminthology, 80(1), 15-18.
 • Aydenizöz, M., (1997). Konya yöresi köpeklerinde helmintolojik araştırmalar. Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Parazitoloji Anabilim Dalı, Konya.
 • Bortolatto, J. M., Sniegovski, M. M., Teixeira Bernardi, S., Crippa, L. B., & Rodrigues, A. D. (2017). Prevalence of parasites with zoonotic potential in soil from the main public parks and squares in Caxias Do Soul, RS, Brazil. Revista de Patologia Tropical, 46(1), 85-93.
 • Bozkurt, Ö., Yıldırım, A., İnci, A., Çiloğlu, A., Bişkin, Z., & Düzlü, Ö. (2012). Investigation of contamination with ascarid species by parasitological and molecular techniques in playgrounds in parks of Kayseri province. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18, 175-180.
 • Divyamol, T. & Jeyathilakan. (2014). Detection of Toxocara eggs in contaminated soil from various public places of Chennai city and detailed correlation with literatüre. Journal of Parasitic Diseases, 38(2), 174-180.
 • Nooraldeen, K. (2015). Contamination of public squares and parks with parasites in Erbil city, Iraq. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 22(3), 418-420.
 • Öge, H., Öge, S., Özbakış, G., & Gürcan, İ. S. (2017). Çoban köpeklerinde dışkı bakısına göre helmint enfeksiyonları ve zoonoz önemi. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 41, 22-27.
 • Öge, S. & Öge, H. (2000). Prevalence of Toxocara spp. eggs in the soil pf public parks in Ankara, Turkey. Dtsch Tierarztl Wochenschr, 207(2), 72-75.
 • Şengür, G. & Öner, Y. A. (2005). Köpeklerde barsak florasının, barsak parazitlerinin araştırılması ve çocuk parklarındaki kumların dışkı ile kontaminasyonundaki rollerinin incelenmesi. Türkiye Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 35, 57-66.
 • Tudor, P. (2015). Soil contamination with canine intestinal parasites eggs in the parks and shelter dogs from Bucharest area. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 6, 387-391.
 • Raicevic J. G., Pavlovic, I. N., & Galonja Coghill, T. A. (2021). Canine intestinal parasites as a potential source of soil contamination in the public areas of Kruševac, Serbia. J Infect Dev Ctries. 15(1):147-154. doi:10.3855/jidc.12694

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ülkü KARAMAN> (Sorumlu Yazar)
ORDU ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0001-7027-1613
Türkiye


Özgür ENGİNYURT Bu kişi benim
ORDU ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-5966-9126
Türkiye


İpek BALIKÇI ÇİÇEK Bu kişi benim
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-3805-9214
Türkiye


Gamze YOLALAN Bu kişi benim
ORDU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3125-9379
Türkiye


Şermin TOP>
ORDU ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0003-2684-7798
Türkiye


Türkan MUTLU YAR Bu kişi benim
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7145-7476
Türkiye

Destekleyen Kurum Ordu University Scientific Research Projects Coordination Unit
Proje Numarası HD-1903
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Karaman, Ü. , Enginyurt, Ö. , Balıkçı Çiçek, İ. , Yolalan, G. , Top, Ş. & Mutlu Yar, T. (2022). The Frequency of Parasites in Primary School Gardens in Ordu Province . Doğu Karadeniz Sağlık Bilimleri Dergisi , 1 (1) , 9-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ebshealth/issue/71022/1138120

Doğu Karadeniz Sağlık Bilimleri Dergisi - EBSHealth
Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi © 2022

ebshealth@giresun.edu.tr

EBSHealth açık erişim politikasıyla yayın yapan bilimsel ve hakemli bir dergidir.