Başlangıç: 2022
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Giresun Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Doğu Karadeniz Sağlık Bilimleri Dergisi (East Black Sea Journal of Health Sciences - EBSHealth), Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin bir yayın organıdır. EBSHealth yılda 3 kez olmak üzere Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayımlanır.

Dergi yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide hemşirelik, ebelik, tıp, beslenme ve diyetetik, veterinerlik, fizyoterapi, sosyal hizmet ve diğer sağlık bilimleri alanlarından bilimsel araştırma, derleme, olgu sunumları yayınlanır.

Dergide yayımlanmak üzere sunulan makaleler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olmalıdır. Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmayan makaleler değerlendirmeye alınmaz ve yayımlanmaz.

Dergide yayımlanan makaleler için yazarlara bir ücret ödenmez veya yazarlardan ücret talep edilmez. 

Dergide yayımlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir.

Detaylı bilgi için dergi yazım kurallarını inceleyiniz.

2022 - Cilt: 1 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

1. Derik Devlet Hastanesi’ne Başvuran Hastalarda İntestinal Parazitlerin Varlığının Araştırılması

Araştırma Makalesi

2. The Frequency of Parasites in Primary School Gardens in Ordu Province

Araştırma Makalesi

3. Huzurevinde Kalan Yaşlı Bireylerde Yaşam Doyumunun Değerlendirilmesi

Olgu Sunumu

4. “Hayat Budur! Damarlarındaki Asil Kanda Mevcuttur!”: Bir Paranoid Şizofreni Olgusu

Doğu Karadeniz Sağlık Bilimleri Dergisi - EBSHealth
Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi © 2022

ebshealth@giresun.edu.tr

EBSHealth açık erişim politikasıyla yayın yapan bilimsel ve hakemli bir dergidir.