Amaç ve Kapsam

Doğu Karadeniz Sağlık Bilimleri Dergisi nitelikli bilimsel bilgiyi yaygınlaştırmak ve sağlık bilimleri alanındaki literatürü güçlendirmek amacıyla hakemli bir bilimsel yayın organı olarak hizmet vermektedir. Dergimize gönderilen bilimsel yazılar hızlı ve nitelikli bir editörlük ve çift kör hakem (peer review) değerlendirme sürecinden geçerek yayımlanır. Bu amaçla dergi yılda üç sayı olmak üzere Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayımlanır.

Doğu Karadeniz Sağlık Bilimleri Dergisi'nde hemşirelik, ebelik, tıp, beslenme ve diyetetik, veterinerlik, fizyoterapi, sosyal hizmet ve diğer sağlık bilimleri alanlarından bilimsel araştırma, derleme, olgu sunumları yayınlanır. Dergide yayımlanmak üzere sunulan makaleler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olmalıdır. Kongre ya da sempozyumda sunulmuş olan çalışmalarda bu durum başlık sayfasında dipnot olarak belirtilmelidir. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin benzerlik oranı en fazla %20 olmalıdır. Yazarlar dergiye makale göndermeden önce bu oranı intihal analiz programında kontrol etmeli ve bu raporu dergi panelinden yüklemelidirler.

Doğu Karadeniz Sağlık Bilimleri Dergisi - EBSHealth
Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi © 2022

ebshealth@giresun.edu.tr

EBSHealth açık erişim politikasıyla yayın yapan bilimsel ve hakemli bir dergidir.