Yıl 2018, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 416 - 424 2018-05-31

Bazalt Lifi Katkılı Betonların Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Osman GÜNAYDIN [1] , Kadir GÜÇLÜER [2]


Beton, günümüz dünyasında inşaat endüstrisi için kullanım alanı en fazla olan taşıyıcı yapı malzemesidir. Beton malzemenin mekanik özelliklerinin geliştirilmesi proje güvenliği açısından da oldukça önemlidir. Bazalt lifler bazaltın yüksek sıcaklıklarda ergitilmesi sonucu elde edilen malzemelerdir. Liflerin beton malzemede kullanım amacı, basınç dayanımı yanında çekme ve eğilme dayanımını geliştirerek malzemeye sünek davranış özelliği kazandırabilmektir. Bu çalışmada, beton malzemeye bazalt lifi katkının etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla üretilen beton numunelere çimento hacminin %1’i oranında bazalt lifi katkı ilave edilerek deney örnekleri üretilmiş, 7 ve 28 günlük deney örnekleri üzerinde basınç dayanımı, ultrases geçiş hızı ve yarmada çekme dayanımı deneyleri uygulanmıştır. Sonuç olarak, bazalt lifi katkının beton deney örneklerinin yarmada çekme dayanımlarını  %16 oranında arttırdığı tespit edilmiştir.

Beton, bazalt lifi, basınç dayanımı, yarmada çekme dayanımı, ultrases geçiş hızı
 • [1] Erdoğan, G. Bazalt Lif Katkılı Betonların Mekanik ve Geçirimlilik Özelliklerinin araştırılması. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2014.
 • [2] Ersoy, H.Y. Kompozit Malzeme. Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2001.
 • [3] ACI Committee 544 Satate-of-the Art Report on Fiber Reinforced Concrete”, Proceeding of the International Symposium on Fiber Reinforced Concrete, Publication SP-44, Appendix, ACI Detroit, 1974.
 • [4] Milikty, J., Kovacic, V., Rubnerova, V. Influence of thermal treatment on tensile failure of basalt fibers, Engineering Fracture Mechanics (2002)69, 1025–1033.
 • [5] Er, S., Tuğrul, A. Doğal ve Ergitilmiş Bazaltların Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu, 12-14 Ekim 2017, ÇÜ, Adana.
 • [6] Borhan, M., T. Properties of glass concrete reinforced with short basalt fibre. Materials and Design (2012)42: 265–271.
 • [7] Iang CH, McCarthy TJ, Chen D, Dong QQ. Influence of basalt fibre on performance of cement mortar. Key Eng Mater., (2010)426–427:93–6.
 • [8] Deb S. The Impact of Basaltic Fibre on Selected Physical and Mechanical Properties of Cement Mortar, Composite Materials, (2012) 286-290.
 • [9] Li, W., Xu, J., Impact Charactarization of Bazalt Fiber Reinforced Geopolymeric Concrete Using a 100-mm-diameter Split Hopkinson Pressure Bar, China, 2009.
 • [10] P.D. Dias, C. Thaumaturgo. Fracture toughness of geopolymeric concretes reinforced with basalt fibers. Cement and Concrete Composites, (2005)27:49-54.
 • [11] C. Jiang, K. Fan, F. Wu, D.Chen. Experimental study on the mechanical properties and microstructureof chopped basalt fibre reinforced concrete. Materials and Design, (2014)58:187-193.
 • [12] Ahmed, T., Alam, A., Chufal, M.S. Experimental Study on Mechanical Properties of Basalt Fibre Reinforced Concrete. International Journal of Science and Research. Volume 4 Issue 8, 2015.
 • [13] Zhao, Y.R., Wang, L., Lei, Z.K., Han, X.F., Xing, Y.M. Experimental study on dynamic mechanical properties of the basalt fiber reinforced concrete after the freeze-thaw based on the digital image correlation method. Construction and Building Materials (2017)147: 194–202.
 • [14] TS EN 197–1, Çimentoların Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2002.
 • [15] TS EN 1097–6, Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2002.
 • [16] TS 706 EN 12620, Beton Agregaları, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2009.
 • [17] TS 802, Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2009.
 • [18] ASTM C597-09. Standard Test Method for Pulse Velocity Through Concrete, Ameri-can Concrete Institute., 2009.
 • [19] TS EN 12390-3. Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 3: Deney Numunelerinde Basınç Dayanımının Tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2003.
 • [20] TS EN 12390-6. Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 6: Deney numunelerinin yarmada çekme dayanımının tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2002.
 • [21] High, C., Gelani, A., Rizkalla, S., Abaid, S. Effects of Basalt Fibers on Mechanical Properties of Concrete. https://www.ccee.ncsu.edu/srizkal/wp-content/uploads/sites/7/2016/08/No-5-submitted-Conference-Highs-Abstract.pdf, Erişim tarihi:10.12.2017.
 • [22] Vijayaraghavan, Dinesh, Nanthinipriya, Umabalachandran. A Study on Strength Characteristics of Fiber Reinforced Concrete using Basalt Rock Fiber. International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT) – Volume-45 Number-9, 2017.
 • [23] Arivalagan, S. Study On the Compressive and Split Tensile Strength Properties of Basalt Fibre Concrete Members. lobal Journal of Researches in Engineering Civil And Structural Engineering Volume 12 Issue 4 Version, 2012.
 • [24] Hirde, S., Shelar, S. Effect of Basalt Fiber on Strength of Cement Concrete. International Journal of Current Engineering and Technology. Vol.7, No.2, April 2017.
 • [25] Liu, H., Yang, J., Kong, X., Xue, X. Basic Mechanical Properties of Basalt Fiber Reinforced Recycled Aggregate Concrete. The Open Civil Engineering Journal, 2017, 11, 43-53.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Osman GÜNAYDIN
Ülke: Turkey


Yazar: Kadir GÜÇLÜER (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Başvuru Tarihi : 27 Ocak 2018
Kabul Tarihi : 5 Mart 2018
Yayımlanma Tarihi : 31 Mayıs 2018

Bibtex @araştırma makalesi { ecjse384852, journal = {El-Cezeri Journal of Science and Engineering}, issn = {2148-3736}, eissn = {2148-3736}, address = {}, publisher = {Selami ŞAŞMAZ}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {416 - 424}, doi = {10.31202/ecjse.384852}, title = {Bazalt Lifi Katkılı Betonların Mekanik Özelliklerinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {Günaydın, Osman and Güçlüer, Kadir} }
APA Günaydın, O , Güçlüer, K . (2018). Bazalt Lifi Katkılı Betonların Mekanik Özelliklerinin Araştırılması . El-Cezeri Journal of Science and Engineering , 5 (2) , 416-424 . DOI: 10.31202/ecjse.384852
MLA Günaydın, O , Güçlüer, K . "Bazalt Lifi Katkılı Betonların Mekanik Özelliklerinin Araştırılması" . El-Cezeri Journal of Science and Engineering 5 (2018 ): 416-424 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ecjse/issue/37520/384852>
Chicago Günaydın, O , Güçlüer, K . "Bazalt Lifi Katkılı Betonların Mekanik Özelliklerinin Araştırılması". El-Cezeri Journal of Science and Engineering 5 (2018 ): 416-424
RIS TY - JOUR T1 - Bazalt Lifi Katkılı Betonların Mekanik Özelliklerinin Araştırılması AU - Osman Günaydın , Kadir Güçlüer Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31202/ecjse.384852 DO - 10.31202/ecjse.384852 T2 - El-Cezeri Journal of Science and Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 416 EP - 424 VL - 5 IS - 2 SN - 2148-3736-2148-3736 M3 - doi: 10.31202/ecjse.384852 UR - https://doi.org/10.31202/ecjse.384852 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 El-Cezeri Journal of Science and Engineering Bazalt Lifi Katkılı Betonların Mekanik Özelliklerinin Araştırılması %A Osman Günaydın , Kadir Güçlüer %T Bazalt Lifi Katkılı Betonların Mekanik Özelliklerinin Araştırılması %D 2018 %J El-Cezeri Journal of Science and Engineering %P 2148-3736-2148-3736 %V 5 %N 2 %R doi: 10.31202/ecjse.384852 %U 10.31202/ecjse.384852
ISNAD Günaydın, Osman , Güçlüer, Kadir . "Bazalt Lifi Katkılı Betonların Mekanik Özelliklerinin Araştırılması". El-Cezeri Journal of Science and Engineering 5 / 2 (Mayıs 2018): 416-424 . https://doi.org/10.31202/ecjse.384852
AMA Günaydın O , Güçlüer K . Bazalt Lifi Katkılı Betonların Mekanik Özelliklerinin Araştırılması. ECJSE. 2018; 5(2): 416-424.
Vancouver Günaydın O , Güçlüer K . Bazalt Lifi Katkılı Betonların Mekanik Özelliklerinin Araştırılması. El-Cezeri Journal of Science and Engineering. 2018; 5(2): 416-424.