Yıl 2018, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 56 - 72 2018-06-30

Collective Action in Terms of International Labor Organization (ILO) Norms and International Conventions
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Normları ve Uluslararası Sözleşmeler Açısından Toplu Eylem Hakkı

Dursun AL [1]


 Right to strike is described in the Articles 54/1 of the Constitution and the Law No. 6356 on Trade Unions and Collective Labor Agreements, 58/1. When we come from the definition of Law No. 6359, the strike is a solution that can be resorted to only when there are the disputes arising during the collective bargaining negotiations. Apart from the strike, collective actions such as protest, deceleration which are accepted as strike-like are not accepted as strike. There are ILO 87 and 98 international conventions and European Convention Human Rights 11 and 10 on collective actions including strike. It is clear that, in accordance with Article 90 of the Constitution, when there are conflicts on trade union rights between national laws and international agreements, which are accepted by the ECHR as fundamental rights, international conventions on trade union rights where our country is party, will be held. However, from time to time it appears that this rule of international law has not been applied. The right to collective action, the right to strike, the prohibition of strikes and the international legal arrangements in this matter and the contradictions of national law and international law regulations shall be examined in our work, respectively.

My text was checked by me as Econder's format (template) Şablon' and  Mizanpaj'.


Grev hakkı Anayasanın 54/1 hükmünde ve hükme uygun olarak çıkarılan 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu md. 58/1’de tanımlanmaktadır. 6359 Sayılı kanun tanımından yola çıktığımızda greve ancak toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sırasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar söz konusu olduğunda başvurulabilecek bir yoldur. Grev dışında, grev benzeri olarak kabul edilen protesto, yavaşlatma gibi toplu eylemler grev olarak kabul edilmemektedir. Grevi de içeren toplu eylemler hakkında ILO 87 ve 98 sayılı uluslararası sözleşmeleri ile AİHS 11. ve 10 maddeleri bulunaktadır. Anayasamızın 90. Maddesi gereğince AİHM tarafından temel haklardan kabul edilen sendikal haklar konusunda iç hukukumuzla uluslararası sözleşmelerin çatıştığı noktalarda ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin üstün tutulacağı açıktır. Ancak zaman zaman bu uluslararası hukuk kuralının uygulanmadığı görülmektedir. Çalışmamızda sırasıyla toplu eylem hakkı, grev hakkı, grev yasakları ve bu hususlara ilişkin uluslararası hukuk düzenlemeleri ve ulusal hukukun ile uluslararası hukuk düzenlemelerine aykırılıkları incelenmeye çalışılacaktır.

DİKKAT!

Metin Econder sitesinde belirtilmiş Econder Şablon'u içerisine Mizanpaj'da belirtilen usüllere göre düzenlenmiştir.

 • Acer, Y., & Kaya İ. (2014). Uluslararası Hukuk Telem Ders Kitabı. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Akın, F. B. (2017). 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun Sendikalar Hukuku Açısından Bir Değerlendirilmesi, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi, Cilt 6, Sayı 1, ss. 1-18.
 • Aksar, Y. (2015). Teoride ve Uygulamada Uluslararası Hukuk -I-. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Alpagut, G. (2016). Toplu Eylem Hakkı ve Sınırları - Yargıtay'ın Konuya İlişkin Bir Kararının Düşündürdükleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt 74, ss. 851-875.
 • Caniklioğlu, N. (2013). 6356 Sayılı Kanuna Göre Grev Yasakları ve Grevin Ertelenmesi, Çalışma ve Toplum, Sayı 4, ss. 289-316.
 • Çelik, A. (2010). Sendikal Haklar: Uluslararası Çalışma Hukuku ve Türkiye’nin Uyumsuzluğu, Disiplinlerarası Yaklaşımla İnsan Hakları içinde, yazan Editör: Selda Çağlar, İstanbul: Beya Yayınları, ss. 255-332.
 • Güney, A., & Aslanova, K. (2014). Türk Hukuku’nda Grev Yasakları ve ILO Normları, Çalışma ve Toplum, Sayı 1, ss. 252-272.
 • Kaya, P. A., & Güler, C. (2015/1). Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Toplu Eylem Hakkı, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı 68, ss. 105-126.
 • Öztürk, B. (2016). Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk Hukukunda Grev (Toplu Eylem) Hakkının Değerlendirilmesi: Üç Farklı Yargıtay Kararı Işığında Toplu Eylem Hakkı, Çalışma ve Toplum, Sayı 4, ss. 1793-1836.
 • Peker, O., Bölükbaş, M., & Göçer, İ. (2015). Türkiye'de Toplu İş Sözleşmelerive Grevlerin İşsizliğe Etkis: Ekonometrik Bir Yaklaşım, Sosyal Güvenlik Dergisi, Sayı 2, ss. 70-87.
 • Sur, M. (2013). Uluslararası Normlar ve 6536 Sayılı Kanunun Toplu İş Sözleşmeleri ve Grev Hakkındaki Hükümleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt 15, Özel Sayı, ss. 255-278.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8406-4129
Yazar: Dursun AL (Sorumlu Yazar)
Kurum: ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2018

Bibtex @araştırma makalesi { econder415383, journal = {Econder International Academic Journal}, issn = {}, eissn = {2602-3806}, address = {hayrettinkeskingoz@gmail.com}, publisher = {Hayrettin KESGİNGÖZ}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {56 - 72}, doi = {10.35342/econder.415383}, title = {Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Normları ve Uluslararası Sözleşmeler Açısından Toplu Eylem Hakkı}, key = {cite}, author = {Al, Dursun} }
APA Al, D . (2018). Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Normları ve Uluslararası Sözleşmeler Açısından Toplu Eylem Hakkı . Econder International Academic Journal , 2 (1) , 56-72 . DOI: 10.35342/econder.415383
MLA Al, D . "Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Normları ve Uluslararası Sözleşmeler Açısından Toplu Eylem Hakkı" . Econder International Academic Journal 2 (2018 ): 56-72 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/econder/issue/36720/415383>
Chicago Al, D . "Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Normları ve Uluslararası Sözleşmeler Açısından Toplu Eylem Hakkı". Econder International Academic Journal 2 (2018 ): 56-72
RIS TY - JOUR T1 - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Normları ve Uluslararası Sözleşmeler Açısından Toplu Eylem Hakkı AU - Dursun Al Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.35342/econder.415383 DO - 10.35342/econder.415383 T2 - Econder International Academic Journal JF - Journal JO - JOR SP - 56 EP - 72 VL - 2 IS - 1 SN - -2602-3806 M3 - doi: 10.35342/econder.415383 UR - https://doi.org/10.35342/econder.415383 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Econder Uluslararası Akademik Dergi Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Normları ve Uluslararası Sözleşmeler Açısından Toplu Eylem Hakkı %A Dursun Al %T Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Normları ve Uluslararası Sözleşmeler Açısından Toplu Eylem Hakkı %D 2018 %J Econder International Academic Journal %P -2602-3806 %V 2 %N 1 %R doi: 10.35342/econder.415383 %U 10.35342/econder.415383
ISNAD Al, Dursun . "Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Normları ve Uluslararası Sözleşmeler Açısından Toplu Eylem Hakkı". Econder International Academic Journal 2 / 1 (Haziran 2018): 56-72 . https://doi.org/10.35342/econder.415383
AMA Al D . Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Normları ve Uluslararası Sözleşmeler Açısından Toplu Eylem Hakkı. Econder. 2018; 2(1): 56-72.
Vancouver Al D . Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Normları ve Uluslararası Sözleşmeler Açısından Toplu Eylem Hakkı. Econder International Academic Journal. 2018; 2(1): 56-72.
IEEE D. Al , "Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Normları ve Uluslararası Sözleşmeler Açısından Toplu Eylem Hakkı", Econder International Academic Journal, c. 2, sayı. 1, ss. 56-72, Haz. 2018, doi:10.35342/econder.415383