Econder Uluslararası Akademik Dergi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2602-3806 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Hayrettin KESGİNGÖZ |


Econder International Academic Journal" ekonomi ve işletme alanında yılda iki kez Haziran ve Aralık ( Makale gönderim süreleri Haziran sayısı için 1 Ocak-31 Mayıs ve Aralık sayısı için 1 Temmuz-30 Kasım) yayınlanan hakemli, akademik uluslararası bir dergidir. Econder International Academic Journal'ın Tarandığı Endeksler; EBSCO, ERIH PLUS, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, SOBIAD, BIELEFELD ACADEMİC RESEARCH ENGINE (BASE), RESEARCHBIb ve IDEALONLINE veri tabanlarında taranmaktadır.
ÖNEMLİ DUYURU: 2020 yılı TR Dizin yayım kriterleri gereğince Etik kurul raporu gerekli olan çalışmaların (Anket, deney, vb..) yayın hakkı formu ekinde etik kurulu raporlarının da yüklenmesi mecburi hale getirilmiştir. İntihal taraması sonucu en fazla % 20 olan eserler değerlendirmeye alınacaktır. Ayrıca; yazar künyelerinde mutlaka ORCID bilgisinin yer alması, gerekli kriterleri içermeyen eserlerin yayınlanmayarak eksikleri tamamlanana kadar beklemeye alınacağı hususunu saygılarımızla bilgilerinize sunarız. Dergimizle ilgili her türlü yazışma için econderjournal@gmail.com ve hayrettinkeskingoz@gmail.com eposta adreslerini kullanabilirsiniz.

Econder Uluslararası Akademik Dergi

e-ISSN 2602-3806 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Hayrettin KESGİNGÖZ |
Kapak Resmi


Econder International Academic Journal" ekonomi ve işletme alanında yılda iki kez Haziran ve Aralık ( Makale gönderim süreleri Haziran sayısı için 1 Ocak-31 Mayıs ve Aralık sayısı için 1 Temmuz-30 Kasım) yayınlanan hakemli, akademik uluslararası bir dergidir. Econder International Academic Journal'ın Tarandığı Endeksler; EBSCO, ERIH PLUS, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, SOBIAD, BIELEFELD ACADEMİC RESEARCH ENGINE (BASE), RESEARCHBIb ve IDEALONLINE veri tabanlarında taranmaktadır.
ÖNEMLİ DUYURU: 2020 yılı TR Dizin yayım kriterleri gereğince Etik kurul raporu gerekli olan çalışmaların (Anket, deney, vb..) yayın hakkı formu ekinde etik kurulu raporlarının da yüklenmesi mecburi hale getirilmiştir. İntihal taraması sonucu en fazla % 20 olan eserler değerlendirmeye alınacaktır. Ayrıca; yazar künyelerinde mutlaka ORCID bilgisinin yer alması, gerekli kriterleri içermeyen eserlerin yayınlanmayarak eksikleri tamamlanana kadar beklemeye alınacağı hususunu saygılarımızla bilgilerinize sunarız. Dergimizle ilgili her türlü yazışma için econderjournal@gmail.com ve hayrettinkeskingoz@gmail.com eposta adreslerini kullanabilirsiniz.

Cilt 4 - Sayı 2 - 30 Ara 2020
 1. XVII. Yüzyılın Sonları İle XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Kastamonu’da Mevcut Vakıf Külliyeleri
  Sayfalar 304 - 325
  Mustafa EĞİLMEZ, Özcan OĞUR, Hasret TUTUŞ
 2. İşsizlik ve Ekonomik Çıktı İlişkisi: Türkiye İçin Okun Yasası ile İncelenmesi
  Sayfalar 326 - 341
  Özer ÖZÇELİK, Cihat ERDEM
 3. Solar Sistemlerin Yerel İşletmelerde Kullanımı: Safranbolu Turizm İşletmeleri İçin Bir Öneri
  Sayfalar 342 - 362
  Mehmet Murat TUNÇBİLEK, Ahmet CİNKARA
 4. Webrooming Application On Marketing 4.0 Axis
  Sayfalar 363 - 374
  Murat ÖZ, Mustafa KAZAK
 5. DP İktidarıyla Birlikte 1950 Yılında Yaşanan Ekonomik Gelişmelerin Kastamonu Doğrusöz Gazetesindeki Yansımaları
  Sayfalar 375 - 388
  Yılmaz BARDAK
 6. Karar Vermede Yönetsel Raporlamanın Etkisi
  Sayfalar 389 - 400
  Eniz GÖKÇEK, Ömer KARAKAYA
 7. Amerika Birleşik Devletleri'nin Stratejik Pandemi Yönetimi ve Covid-19 ile İlgili Bir Araştırma
  Sayfalar 401 - 420
  Muhammed Ali YETGİN
 8. Amerikan Merkez Bankası FED’in Para Politikası Araçları ve Bağımsızlığı
  Sayfalar 421 - 447
  Ayhan KOÇ, Samet GÜRSOY
 9. Güvence Hizmetlerinin Denetimi
  Sayfalar 448 - 461
  Esra YILMAZ, Abdullah KARAKAYA
 10. Çevre Sorunları ve Liberalizm
  Sayfalar 462 - 478
  Abdulgaffar ÇİFTÇİ
 11. Covid-19 Salgınının Tüketicilerin Talep Yapısı Üzerindeki Etkileri
  Sayfalar 479 - 503
  Şerife Merve KOŞAROĞLU, Esra AYDIN ÜNAL, İlkay NOYAN YALMAN
 12. Bakara Suresi 273. Ayet Bağlamında Kur’an’da Gerçek Fakirlerin Nitelikleri
  Sayfalar 504 - 517
  Ömer Faruk HABERGETİREN
 13. Türkiye Ekonomisinde Katılım Bankacılığı
  Sayfalar 518 - 529
  Oğuz YILDIRIM
 14. Türkiye'de Ekonomik Özgürlük Endeksi ve Enflasyonun Kurumlar Vergisi Geliri Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 530 - 550
  Huriye Gonca DİLER
 15. Türkiye’nin Enerji İthalatı ve Yenilenebilir Enerji Arasındaki İlişkinin Ampirik Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 551 - 565
  Selim İNANÇLI, Aylin AKI