e-ISSN: 2602-3806
Başlangıç: 2017
Yayıncı: Hayrettin KESGİNGÖZ
Kapak Resmi
       

Econder International Academic Journal" ekonomi ve işletme alanında yılda iki kez Haziran ve Aralık ( Makale gönderim süreleri Haziran sayısı için 1 Ocak-31 Mayıs ve Aralık sayısı için 1 Temmuz-30 Kasım) yayınlanan hakemli, akademik uluslararası bir dergidir. Econder International Academic Journal'ın Tarandığı Endeksler; EBSCO, ERIH PLUS, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, SOBIAD, BIELEFELD ACADEMİC RESEARCH ENGINE (BASE), RESEARCHBIb, IDEALONLINE ve Academindex veri tabanlarında taranmaktadır.
ÖNEMLİ DUYURU: 2020 yılı TR Dizin yayım kriterleri gereğince Etik kurul raporu gerekli olan çalışmaların (Anket, deney, vb..) yayın hakkı formu ekinde etik kurulu raporlarının da yüklenmesi mecburi hale getirilmiştir. İntihal taraması sonucu en fazla % 20 olan eserler değerlendirmeye alınacaktır. Ayrıca; yazar künyelerinde mutlaka ORCID bilgisinin yer alması, gerekli kriterleri içermeyen eserlerin yayınlanmayarak eksikleri tamamlanana kadar beklemeye alınacağı hususunu saygılarımızla bilgilerinize sunarız. Dergimizle ilgili her türlü yazışma için econderjournal@gmail.com ve hayrettinkeskingoz@gmail.com eposta adreslerini kullanabilirsiniz.

"Econder International Academic Journal"  Ekonomi ve İşletmenin tüm yönleriyle ilgili bilimsel makaleler yayınlamaya adanmış uluslararası hakemli bir multidisipliner dergidir. Yılda iki kez çevrimiçi olarak sunulan ve yayınlanan dergide, Ekonomi ve İşletmenin tüm alanlarındaki yeni bulgular ve tartışmalar için dünyanın önde gelen platformlarından biri olmayı hedefliyoruz.


Ä°lgili resim14357143581435914360 14364 

   logo_224x57_white.gifResearchBib ile ilgili görsel sonucu