Econder Uluslararası Akademik Dergi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2602-3806 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Hayrettin KESGİNGÖZ |


Econder International Academic Journal" ekonomi ve işletme alanında yılda iki kez Haziran ve Aralık ( Makale gönderim süreleri Haziran sayısı için 1 Ocak-31 Mayıs ve Aralık sayısı için 1 Temmuz-30 Kasım) yayınlanan hakemli, akademik uluslararası bir dergidir. Econder International Academic Journal'ın Tarandığı Endeksler; EBSCO, ERIH PLUS, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, SOBIAD, BIELEFELD ACADEMİC RESEARCH ENGINE (BASE), RESEARCHBIb ve IDEALONLINE veri tabanlarında taranmaktadır.
ÖNEMLİ DUYURU: 2020 yılı TR Dizin yayım kriterleri gereğince Etik kurul raporu gerekli olan çalışmaların (Anket, deney, vb..) yayın hakkı formu ekinde etik kurulu raporlarının da yüklenmesi mecburi hale getirilmiştir. İntihal taraması sonucu en fazla % 20 olan eserler değerlendirmeye alınacaktır. Ayrıca; yazar künyelerinde mutlaka ORCID bilgisinin yer alması, gerekli kriterleri içermeyen eserlerin yayınlanmayarak eksikleri tamamlanana kadar beklemeye alınacağı hususunu saygılarımızla bilgilerinize sunarız. Dergimizle ilgili her türlü yazışma için econderjournal@gmail.com ve hayrettinkeskingoz@gmail.com eposta adreslerini kullanabilirsiniz.

Econder Uluslararası Akademik Dergi

e-ISSN 2602-3806 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Hayrettin KESGİNGÖZ |
Kapak Resmi


Econder International Academic Journal" ekonomi ve işletme alanında yılda iki kez Haziran ve Aralık ( Makale gönderim süreleri Haziran sayısı için 1 Ocak-31 Mayıs ve Aralık sayısı için 1 Temmuz-30 Kasım) yayınlanan hakemli, akademik uluslararası bir dergidir. Econder International Academic Journal'ın Tarandığı Endeksler; EBSCO, ERIH PLUS, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, SOBIAD, BIELEFELD ACADEMİC RESEARCH ENGINE (BASE), RESEARCHBIb ve IDEALONLINE veri tabanlarında taranmaktadır.
ÖNEMLİ DUYURU: 2020 yılı TR Dizin yayım kriterleri gereğince Etik kurul raporu gerekli olan çalışmaların (Anket, deney, vb..) yayın hakkı formu ekinde etik kurulu raporlarının da yüklenmesi mecburi hale getirilmiştir. İntihal taraması sonucu en fazla % 20 olan eserler değerlendirmeye alınacaktır. Ayrıca; yazar künyelerinde mutlaka ORCID bilgisinin yer alması, gerekli kriterleri içermeyen eserlerin yayınlanmayarak eksikleri tamamlanana kadar beklemeye alınacağı hususunu saygılarımızla bilgilerinize sunarız. Dergimizle ilgili her türlü yazışma için econderjournal@gmail.com ve hayrettinkeskingoz@gmail.com eposta adreslerini kullanabilirsiniz.

Cilt 4 - Sayı 1 - 30 Haz 2020
 1. Türkiye’de Rekabet Gücü ve Rekabet Avantajı Konularındaki Lisansüstü Tezlerinin Bibliyometrik Profili (2000-2018)
  Sayfalar 6 - 25
  Serkan DİLEK , Hayrettin KESGİNGÖZ , Onur GÜNEY
 2. Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum ile Sinemaya Gitme Motivasyonlarının Yapısal Eşitlik Modellemesi ile İncelenmesi
  Sayfalar 26 - 46
  Nurdan TEKEOGLU
 3. The Impact of Industry 4.0 Applications on Production Processes: The Case of Bosch Industry and Trade Corporation
  Sayfalar 47 - 71
  Ebru NERGİZ , Hüseyin Can BARUTCU
 4. Sunk Cost Effect: Being a Prisoner of Past Decisions
  Sayfalar 72 - 93
  Gökben BAYRAMOĞLU
 5. Yeni Girişimcilerde Rekabet Stratejileri Uygulamaları ve İşletme Performansı İlişkisi
  Sayfalar 94 - 115
  Metin İNCE , Ahmet GÜRBÜZ
 6. Finansal Başarısızlık ile Kurumsal Yönetim Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üzerine Ampirik Bir Araştırma
  Sayfalar 116 - 141
  Sedef TÜRKMEN
 7. Safranbolu’da Gastronomi Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 142 - 168
  Nurdan ÖZMEN , Mehmet EREN
 8. Ahmet Davutoğlu ve Mevlüt Çavuşoğlu’nun Dış Politika Perspektifinden Türk-İran İlişkileri
  Sayfalar 169 - 189
  Batuhan Erdi ŞAHİN
 9. Economic Literacy Levels: A Case Study in Indonesian University
  Sayfalar 190 - 202
  Muhammad Uhaib AS'AD , Rizka ZULFİKAR
 10. Yeşil Pazarlamanın Bilimsel Haritaların Görselleştirilmesi Tekniğiyle Bibliyometrik Analizi
  Sayfalar 203 - 231
  Bahar GÜRDİN
 11. COVID-19 Pandemisi Sırasında Tüketicilerin Yaşam Tarzlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 232 - 247
  Adnan DUYGUN
 12. Endüstri 4.0 ve Sendikalar
  Sayfalar 248 - 275
  Mehmet Murat TUNÇBİLEK , Hüsnü Akın ÖZCAN
 13. Kurumsal Sürdürülebilirliğin Ekonomik Boyutunun Promethee Yöntemiyle Ölçülmesi: Tüpraş Örneği
  Sayfalar 276 - 296
  Mustafa ŞEKER , Mehmet İSLAMOGLU