Dergi Kurulları

Editör

Doç. Dr. Hayrettin KESGİNGÖZ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İ.İ.B.F., Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme, Bölgesel İktisat

Alan Editörü

Doç. Dr. Hayrettin KESGİNGÖZ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İ.İ.B.F., Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Türkiye
2000-2004 yılları arasında lisans eğitimine Gaziantep Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat bölümünde başladı. 2004-2007 yılları arasında yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel İktisat Ana Bilim Dalında “Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği” başlıklı tez çalışması ile bitirdi. Doktora eğitimini ise 2007-2013 yılları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalında “Türk Sanayisinin Konjonktürel Analizi” doktora teziyle tamamladı. 2005-2013 yılları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İktisat Teorisi Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 2015 yılında Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, iktisat bölümüne yardımcı doçent olarak atandı. 2018 Ağustos ayında Doçent oldu.
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme, Bölgesel İktisat
Doç. Dr. Hayrettin KESGİNGÖZ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İ.İ.B.F., Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Türkiye
2000-2004 yılları arasında lisans eğitimine Gaziantep Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat bölümünde başladı. 2004-2007 yılları arasında yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel İktisat Ana Bilim Dalında “Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği” başlıklı tez çalışması ile bitirdi. Doktora eğitimini ise 2007-2013 yılları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalında “Türk Sanayisinin Konjonktürel Analizi” doktora teziyle tamamladı. 2005-2013 yılları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İktisat Teorisi Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 2015 yılında Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, iktisat bölümüne yardımcı doçent olarak atandı. 2018 Ağustos ayında Doçent oldu.
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme, Bölgesel İktisat

Yayın Kurulu


 

Prof. Dr. Jose Ramos Pires MANSO Universidade De Beira Portekiz
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Jose Luis MIRALLO University of Zaragoza İspanya
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Jaime De Pablo VALENCIANO University of Almeria İspanya
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Georgi MARINOV University of Economics Varna Bulgaristan
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dr. Maciej MİLCZANOWSKİ Rzeszow University Polonya
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Yönetim ve Strateji
Prof. Dr. Kemal YILDIRIM Anadolu University Türkiye
Makro İktisat
Prof. Dr. Levent AYTEMİZ BANDIRMA ONYEDI EYLUL UNIVERSITY Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Gülay GÜNAY KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Aile Sosyolojisi
Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ Karabuk University Türkiye
Pazarlama
Prof. Dr. Ekrem GÜL SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Makro İktisat
Dr. Aradhana KUMARİ ITMUT Brazil Holanda
Örgütsel Davranış
Dr. Nadia MANSOUR University of Salamanca (Spain) and University of Sousse (Tunisia) Tunus
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Abdullah KARAKAYA Karabuk University Türkiye
Yönetim Bilişim Sistemleri
Doç. Dr. Nazım ÇATALBAŞ Anadolu Üniversitesi 0000-0001-9543-5661 Türkiye
Uluslararası Ticaret
Prof. Dr. Ali Fuat ERSOY KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0001-7665-6741 Türkiye
Sosyal Hizmet, Aile Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet, Yoksulluk Çalışmaları
Dr. Macario G. GAYETA University of the East Caloocan 0000-0001-8183-5234 Filipinler
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
İstatistiksel Analiz, Risk Analizi, Gelişme Ekonomisi - Makro, Sanayi Ekonomisi, Bölgesel İktisat
Dr. Nagmi AİMER Higher Institute of Marine Sciences Techniques Sabratha 0000-0003-1739-2509 Libya
Bölgesel İktisat, Politik İktisat
Doç. Dr. İhor HURAK Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk Ukrayna
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Mehmet KARAGÜL Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi Türkiye
Uluslararası Politik İktisat
Prof. Dr. İsmail AYDOĞUŞ Afyon Kocatepe University Türkiye
Bölgesel İktisat

Danışma Kurulu

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Doç. Dr. Metin KILIÇ BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-5025-6384 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Salih YEŞİL Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türkiye
Satış Yönetimi
Doç. Dr. Nurettin AYAZ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Turizm
Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir ATAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Selim İNANÇLI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Uluslararası İktisat
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Stratejik Yönetim
Doç. Dr. Ersin MÜEZZİNOĞLU Karabük Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi, Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, Türk Siyasal Hayatı
Doç. Dr. Kemal YAMAN KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Kentsel Politika
Doç. Dr. Latif PINAR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Türkiye
Uluslararası İlişkiler
Dr. Öğr. Üyesi Arif Selim EREN KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0001-7274-1113 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Doç. Dr. Umut KEDİKLİ KARABUK UNIVERSITY Türkiye
Türk Dış Politikası, Uluslararası Siyaset, Türk Dış Politikası, Bölgesel Çalışmalar, Türk Dünyası Çalışmaları, Uluslararası Göç, Uluslararası Güvenlik, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Siyaset
Doç. Dr. Ahmet KAMACI BARTIN UNIVERSITY Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dr. Öğr. Üyesi Gülçin GÜREŞÇİ DOKUZ EYLUL UNIVERSITY Türkiye
Afet, Risk Yönetimi ve Sakınım Planlaması, Makro İktisat, Büyüme, Gelişme Ekonomisi - Makro
Prof. Dr. Zafer KANBEROĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkiye
Büyüme
Doç. Dr. Burcu BERKE Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Uluslararası İktisat
Prof. Dr. Taner AKÇACI Gaziantep Üniversitesi Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Makro İktisat, Uluslararası Finans
Prof. Dr. Oğuz YILDIRIM ALKÜ İİBF UTİ Bölümü Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Mahmut MASCA AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Yabancı Dil Editörü

Arş. Gör. Yağmur MATYAR Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 0000-0001-5714-1961 Türkiye
Uluslararası Lojistik

"Econder International Academic Journal"  Ekonomi ve İşletmenin tüm yönleriyle ilgili bilimsel makaleler yayınlamaya adanmış uluslararası hakemli bir multidisipliner dergidir. Yılda iki kez çevrimiçi olarak sunulan ve yayınlanan dergide, Ekonomi ve İşletmenin tüm alanlarındaki yeni bulgular ve tartışmalar için dünyanın önde gelen platformlarından biri olmayı hedefliyoruz.


Ä°lgili resim14357143581435914360 14364 

   logo_224x57_white.gifResearchBib ile ilgili görsel sonucu