Editör

Doç. Dr. Hayrettin KESGİNGÖZ

Turkey
hayrettinkeskingoz@gmail.com
Konular: Bölgesel İktisat,Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İ.İ.B.F., Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Prof. Dr. Serkan DİLEK

Turkey
serkan.dilek@gmail.com
ORCID: 0000-0002-0393-4509
Konular: Sanayi Ekonomisi,Mikro İktisat,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: KASTAMONU UNIVERSITY

Alan Editörü

Prof. Dr. Serkan DİLEK

Turkey
serkan.dilek@gmail.com
ORCID: 0000-0002-0393-4509
Konular: Sanayi Ekonomisi,Mikro İktisat,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Hakkında: Economics
Kurum: KASTAMONU UNIVERSITY

Yayın Kurulu


 

Prof. Dr. Jose Ramos Pires MANSO

Portugal
pmanso@ubi.pt
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Universidade De Beira

Prof. Dr. Jose Luis MIRALLO

Spain
miralles@unex.es
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: University of Zaragoza

Prof. Dr. Jaime De Pablo VALENCIANO

Spain
jdepablo@ual.es
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: University of Almeria

Prof. Dr. Georgi MARINOV

Bulgaria
georgi.marinov@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: University of Economics Varna

Dr. Maciej MİLCZANOWSKİ

Poland
macm@poczta.onet.pl
Konular: Yönetim ve Strateji,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Rzeszow University

Prof. Dr. Kemal YILDIRIM

Turkey
kyildirim@anadolu.edu.tr
Konular: Makro İktisat
Kurum: Anadolu University

Prof. Dr. Levent AYTEMİZ

Turkey
laytemiz@bandirma.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: BANDIRMA ONYEDI EYLUL UNIVERSITY

Prof. Dr. Gülay GÜNAY

Turkey
ggunay@karabuk.edu.tr
Konular: Aile Sosyolojisi
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ

Turkey
agurbuz@karabuk.edu.tr
Konular: Pazarlama
Kurum: Karabuk University

Prof. Dr. Ekrem GÜL

Turkey
egul@sakarya.edu.tr
Konular: Makro İktisat
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Dr. Aradhana KUMARİ

Brazil
aradhana99055@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: ITMUT Brazil

Dr. Nadia MANSOUR

Tunisia
mansournadia@usal.es
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: University of Salamanca (Spain) and University of Sousse (Tunisia)

Prof. Dr. Abdullah KARAKAYA

Turkey
akarakaya@karabuk.edu.tr.
Konular: Yönetim Bilişim Sistemleri
Kurum: Karabuk University

Doç. Dr. Nazım ÇATALBAŞ

Turkey
ncatalbas@anadolu.edu.tr
Konular: Makro İktisat
Kurum: Anadolu University

Prof. Dr. Ali Fuat ERSOY

Turkey
alifuatersoy@karabuk.edu.tr
ORCID: 0000-0001-7665-6741
Konular: Yoksulluk Çalışmaları,Toplumsal Cinsiyet,Aile Sosyolojisi,Sosyal Hizmet
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dr. Macario G. GAYETA

Philippines
macarioggayeta@yandex.com
ORCID: 0000-0001-8183-5234
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: University of the East Caloocan

Dr. Nagmi AİMER

Libya
najmimuftah@gmail.com
ORCID: 0000-0003-1739-2509
Konular: Politik İktisat,Bölgesel İktisat
Kurum: Higher Institute of Marine Sciences Techniques Sabratha

Prof. Dr. Esmaiel ABOUNOORİ

Iran
esmaiel.abounoori@semnan.ac.ir
ORCID: 0000-0003-4168-7163
Konular: Bölgesel İktisat,Sanayi Ekonomisi,Gelişme Ekonomisi - Makro,Risk Analizi,İstatistiksel Analiz
Kurum: Semnan University

Doç. Dr. İhor HURAK

Ukraine
ihorhurak@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk

Prof. Dr. Mehmet KARAGÜL

Turkey
mkaragul@mehmetakif.edu.tr
Konular: Uluslararası Politik İktisat
Kurum: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi

Prof. Dr. İsmail AYDOĞUŞ

Turkey
aydogus@aku.edu.tr
Konular: Bölgesel İktisat
Kurum: Afyon Kocatepe University

Danışma Kurulu

Doç. Dr. Hüseyin KARAMELİKLİ

Turkey
hakperest@gmail.com
ORCID: 0000-0001-7622-0972
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: karabük üniversitesi

Doç. Dr. Metin KILIÇ

Turkey
metinkilic@bandirma.edu.tr
ORCID: 0000-0002-5025-6384
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Serkan DİLEK

Turkey
serkan.dilek@gmail.com
ORCID: 0000-0002-0393-4509
Konular: Sanayi Ekonomisi,Mikro İktisat,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: KASTAMONU UNIVERSITY

Doç. Dr. Nurettin AYAZ

Turkey
nurettinayaz@karabuk.edu.tr
Konular: Turizm
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir ATAR

Turkey
abdulkadiratar@karabuk.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Selim İNANÇLI

Turkey
sinancli@sakarya.edu.tr
Konular: Uluslararası İktisat
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Murat TUNÇBİLEK

Turkey
mtuncbilek@yahoo.com
ORCID: 0000-0001-8771-3756
Konular: Stratejik Yönetim,Örgütsel Davranış,İnsan Kaynakları Yönetimi,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Ersin MÜEZZİNOĞLU

ersinmuezzinoglu@karabuk.edu.tr
Konular: Türk Siyasal Hayatı,Türk Dış Politikası,Siyasi Tarih,Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Kurum: Karabük Üniversitesi

Doç. Dr. Kemal YAMAN

Turkey
kyaman@karabuk.edu.tr
Konular: Kentsel Politika
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Latif PINAR

Turkey
latifpinar@karabuk.edu.tr
Konular: Uluslararası İlişkiler
Kurum: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Arif Selim EREN

Turkey
arifselimeren@hotmail.com
ORCID: 0000-0001-7274-1113
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Umut KEDİKLİ

Turkey
umutkedikli@gmail.com
Konular: Uluslararası Hukuk
Kurum: Karabuk University

Doç. Dr. Ahmet KAMACI

Turkey
akamaci@bartin.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: BARTIN UNIVERSITY

Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK

Turkey
orhank@kastamonu.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin GÜREŞÇİ

Turkey
gulcin.guresci@deu.edu.tr
Konular: Gelişme Ekonomisi - Makro,Büyüme,Makro İktisat,Afet, Risk Yönetimi ve Sakınım Planlaması
Kurum: DOKUZ EYLUL UNIVERSITY

Prof. Dr. Zafer KANBEROĞLU

Turkey
zkanberoglu@yyu.edu.tr
Konular: Büyüme
Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doç. Dr. Burcu BERKE

Turkey
burcuberke@ohu.edu.tr
Konular: Uluslararası İktisat,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Prof. Dr. Taner AKÇACI

Turkey
akcaci@gantep.edu.tr
Konular: Uluslararası Finans,Makro İktisat,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. Oğuz YILDIRIM

Turkey
oguz.yildirim@alanya.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: ALKÜ İİBF UTİ Bölümü

Prof. Dr. Mahmut MASCA

Turkey
mmasca@aku.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ

Yabancı Dil Editörü

Arş. Gör. Yağmur MATYAR

Turkey
yagmurmatyr@gmail.com
ORCID: 0000-0001-5714-1961
Konular: Uluslararası Lojistik
Kurum: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Yüksek Lisans Muharrem YELDAN

Turkey
muharremyeldan@gmail.com
Konular: İngilizce
Kurum: KARABUK UNIVERSITY