Hakkında

Ege Eğitim Teknolojileri Dergisi, Mayıs 2023 itibari ile isim değiştirerek "Journal of AI" ismi ile sadece İngilizce olarak yayın hayatına devam etmektedir. Dergimizin 2023 yılı öncesi sayıları Journal of AI dergisi arşivinden erişilebilmektedir. İlgili dergiye erişmek için https://dergipark.org.tr/jai adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ege Eğitim Teknolojileri Dergisi açık erişim, ücretsiz yayıncılık ilkelerini benimsemiş akademik ve uluslararası hakemli bir dergidir. 2017 yılından günümüze aralıksız yayın yapmaktadır. 2017 ile 2020 yılları arasında yılda iki sayı 2020 yılı itibari ile ise yılda bir sayı olarak yayınlanmaktadır. Makale değerlendirme sürecinde çift kör hakemlik sistemini benimsemiştir.

Dergimiz, 2017 yılından günümüze her yıl en az bir sayı çıkarmış ve 2022 yılı itibari ile 6. sayısını yayınlamıştır. Editör kurulu ve bilim kurulunda farklı ülkelerden akademisyenler yer alan uluslararası yayın yapan bir dergidir. Çeşitli uluslararası ve ulusal indekslerce taranmaktadır. Gönderilen makaleler alanında uzman ve en az doktora derecesine sahip 2 farklı bilim insanınca değerlendirilmektedir. Gerekli görüldüğü hallerde daha fazla sayıda hakem değerlendirme sürecinde yer alabilmektedir.

Ege Eğitim Teknolojileri Dergisi
Index Copernicus, Asos Index, WorldCat, OpenAIRE, ROAD, BASE, Google Scholar, Academia.edu, Türk Eğitim İndeksi, IAD, EuroPub, Academindex
tarafından taranmaktadır.