Amaç

Ege Eğitim Teknolojileri Dergisi’nin (EETD) amacı, eğitim teknolojileri alanında kaliteli ve alana katkı sağlayacak çalışmalar için uygun bir ortam sağlamaktır. Dergimiz, ilk sayısından itibaren evrensel bilim ölçütlerine uygun, kaliteli çalışmaları yayımlayarak bilime ve topluma katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Kapsam

Temmuz ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa çevrimiçi olarak yayınlanan EETD, özgün araştırma makalelerini, deneme/derlemeleri yayınlayan hakemli, bilimsel ve ulusal bir dergidir. Eğitim Teknolojileri kapsamında bilimsel etik ve geleneklere uygun tüm özgün çalışmalar yayımlanmak üzere değerlendirmeye almaktadır. 2017 yılından itibaren yayınlanan EETD' ye gönderilecek çalışmalar Türkçe veya İngilizce olarak yazılabilir.