Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Çevrim İçi Süreç Değerlendirme Araçları

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Özel Sayısı, 56 - 80, 13.05.2021
https://doi.org/10.47948/efad.922748

Öz

Teknolojinin hızla gelişmesi ve internetin yaygınlaşması ile birlikte eğitim ve öğretimde dijital araçların yaygın bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Eğitim sürecinin en önemli aktörlerinden olan 21. yüzyıl öğretmenlerinin öğrenmeyi tasarlama, sağlama ve değerlendirme yeterliklerine sahip olması ve bu süreçte çalışmalarını kolaylaştıracak doğru eğitim araçlarını etkin bir şekilde kullanması bugünün neslini motive etme, öğrenmeyi eğlenceli ve kalıcı hâle getirme açısından önem arz etmektedir. Günümüzde yüz yüze veya uzaktan eğitimde, süreç değerlendirmesinde kullanılabilecek yüzlerce araç mevcuttur. Süreç değerlendirme araçlarının her biri çok farklı özelliklere ve sınırlılıklara sahip olmakla birlikte günümüz eğitim ortamlarının vazgeçilmez unsurları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araçlardan en önemlilerini ve en yaygın kullanılanlarını tespit etmek, kullanıcıya sunduğu imkânları ve sınırlılıkları değerlendirerek karşılaştırma yapmak; süreç değerlendirmesi amacıyla çevrim içi araçları kullanmak isteyenlere seçimlerinde kolaylık sağlayacaktır. Bu çalışmada, çevrim içi süreç değerlendirmesinde kullanılabilecek 13 araç ele alınmış ve özelliklerine değinilmiştir. Bu araçlar içerisinde, dil öğretiminde, özellikle de Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde etkin bir şekilde kullanılabilecek olan Nearpod uygulaması ise detaylı bir şekilde incelenmiştir.
Ele alınan süreç değerlendirme araçlarının; günümüz öğretim yöntem ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanarak öğretim yapmak, öğretim sürecini gelişmiş web araçları ile değerlendirmek, sürece yönelik toplu veya bireysel geribildirimde bulunmak, elde ettiği verileri analiz ederek öğretim sürecini yeniden şekillendirmek isteyenler için çok farklı imkânlar sunduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Alruwais, N., Wills, G. & Wald, M. (2018); Advantages and challenges of using e-assessment, International Journal of Information and Education Technology, Vol. 8, No. 1, January 2018, s. 36
 • Cambridge Assessment English. (2018). The Cambridge English Digital Framework for Language Teachers, https://thedigitalteacher.com/framework Erişim tarihi: 01.03.2021
 • Carreira, Maria M. (2012) Formative assessment in HL teaching: purposes, procedures, and practices; Heritage Language Journal, Cilt: 9 Sayı: 1 ss. 100-120
 • Comon Sense, (2021) Common Sense EdTech tools, https://www.commonsense.org/education/search?contentType=reviews; Erişim tarihi: 01.04.2021
 • Edpuzzle, https://www.edpuzzle.com, Erişim tarihi: 16.04.2021
 • Factile, https://www.playfactile.com, Erişim tarihi: 16.04.2021
 • Frankl, G. & Bitter, S. (2012). Online Exams: Practical Implications and Future Directions. The Proceedings of the 11th European Conference on e-Learning: ECEL, s. 158
 • Gimkit, https://www.gimkit.com, Erişim tarihi: 16.04.2021
 • Google Formlar, https://www.docs.google.com/forms, Erişim tarihi: 16.04.2021
 • Hart, J. (2020) Top tools for learning 2020, https://www.toptools4learning.com/analysis-2020/ Erişim tarihi: 01.04.2021
 • Hot Potatoes, https://www.hotpot.uvic.ca, Erişim tarihi: 16.04.2021
 • Kahoot, https://www.kahoot.it, Erişim tarihi: 16.04.2021
 • KIMAV, A. U. (2019). İngilizce öğretiminde teknopedagojik becerileri geliştirmeye yönelik harmanlanmış bir hizmet içi eğitim programı, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
 • Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9 (1), 60-70
 • Magno, C. & Lizada, G. S. (2015). Features of Classroom Formative Assessment. Educational Measurement and Evaluation Review, Vol. 6, s. 23-31
 • MEB, Öğretmenler İçin El Kitabı - Geri Bildirim, https://ogretmen.meb.gov.tr/kitap/a1-geri-bildirim, Erişim tarihi: 18.03.2021
 • Mentimeter, https://www.https://www.mentimeter.com, Erişim tarihi: 16.04.2021
 • Nearpod, https://www.Nearpod.com, Erişim tarihi: 16.04.2021
 • Özpınar, İ. (2020). Preservice teachers’ use of web 2.0 tools and perspectives on their use in real classroom environments. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 11 (3), s. 814-841
 • Plickers, https://www.plickers.com, Erişim tarihi: 16.04.2021
 • Poll Everywhere, https://www.polleverywhere.com, Erişim tarihi: 16.04.2021
 • Quizizz, https://www.quizizz.com, Erişim tarihi: 16.04.2021
 • Quizlet, https://www.https://quizlet.com, Erişim tarihi: 16.04.2021
 • Socrative, https://www.socrative.com, Erişim tarihi: 16.04.2021
 • We Are Social ve Hootsuite (2021). Dijital 2021, https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report, Erişim Tarihi: 15.03.2021

ONLINE FORMATIVE ASSESSMENT TOOLS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Özel Sayısı, 56 - 80, 13.05.2021
https://doi.org/10.47948/efad.922748

Öz

With the development of technology and the widespread use of the Internet, digital tools have become widely used in educational practices. As one of the most important actors in education and training, 21st-century teachers require the ability to design and deliver motivating and engaging lessons, evaluate learning, and use the right educational tools to facilitate their work and make learning an enjoyable experience.
Today, there are hundreds of formative assessment tools that can be used face-to-face or in distance education. Although all formative assessment tools have distinct qualities and constraints, they have emerged as essential elements in today's education and training environments. Identifying the essential and unique use of these tools, evaluating the possibilities and limitations offered to the user, and offering comparisons will be helpful for those who want to use online tools for formative assessment.
In this paper, 13 tools used in online formative assessment are discussed, and their features are mentioned. Within these tools, the Nearpod application, which can be used effectively in language teaching, especially in teaching Turkish as a Foreign Language, was extensively analysed.
Formative assessment tools offer a variety of uses for those who want to teach by employing current teaching methods and techniques effectively or for those interested in analysing the teaching process with developed web tools, providing collective or individual feedback on the process, and recasting the teaching process through analysis of acquired data.

Kaynakça

 • Alruwais, N., Wills, G. & Wald, M. (2018); Advantages and challenges of using e-assessment, International Journal of Information and Education Technology, Vol. 8, No. 1, January 2018, s. 36
 • Cambridge Assessment English. (2018). The Cambridge English Digital Framework for Language Teachers, https://thedigitalteacher.com/framework Erişim tarihi: 01.03.2021
 • Carreira, Maria M. (2012) Formative assessment in HL teaching: purposes, procedures, and practices; Heritage Language Journal, Cilt: 9 Sayı: 1 ss. 100-120
 • Comon Sense, (2021) Common Sense EdTech tools, https://www.commonsense.org/education/search?contentType=reviews; Erişim tarihi: 01.04.2021
 • Edpuzzle, https://www.edpuzzle.com, Erişim tarihi: 16.04.2021
 • Factile, https://www.playfactile.com, Erişim tarihi: 16.04.2021
 • Frankl, G. & Bitter, S. (2012). Online Exams: Practical Implications and Future Directions. The Proceedings of the 11th European Conference on e-Learning: ECEL, s. 158
 • Gimkit, https://www.gimkit.com, Erişim tarihi: 16.04.2021
 • Google Formlar, https://www.docs.google.com/forms, Erişim tarihi: 16.04.2021
 • Hart, J. (2020) Top tools for learning 2020, https://www.toptools4learning.com/analysis-2020/ Erişim tarihi: 01.04.2021
 • Hot Potatoes, https://www.hotpot.uvic.ca, Erişim tarihi: 16.04.2021
 • Kahoot, https://www.kahoot.it, Erişim tarihi: 16.04.2021
 • KIMAV, A. U. (2019). İngilizce öğretiminde teknopedagojik becerileri geliştirmeye yönelik harmanlanmış bir hizmet içi eğitim programı, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
 • Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9 (1), 60-70
 • Magno, C. & Lizada, G. S. (2015). Features of Classroom Formative Assessment. Educational Measurement and Evaluation Review, Vol. 6, s. 23-31
 • MEB, Öğretmenler İçin El Kitabı - Geri Bildirim, https://ogretmen.meb.gov.tr/kitap/a1-geri-bildirim, Erişim tarihi: 18.03.2021
 • Mentimeter, https://www.https://www.mentimeter.com, Erişim tarihi: 16.04.2021
 • Nearpod, https://www.Nearpod.com, Erişim tarihi: 16.04.2021
 • Özpınar, İ. (2020). Preservice teachers’ use of web 2.0 tools and perspectives on their use in real classroom environments. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 11 (3), s. 814-841
 • Plickers, https://www.plickers.com, Erişim tarihi: 16.04.2021
 • Poll Everywhere, https://www.polleverywhere.com, Erişim tarihi: 16.04.2021
 • Quizizz, https://www.quizizz.com, Erişim tarihi: 16.04.2021
 • Quizlet, https://www.https://quizlet.com, Erişim tarihi: 16.04.2021
 • Socrative, https://www.socrative.com, Erişim tarihi: 16.04.2021
 • We Are Social ve Hootsuite (2021). Dijital 2021, https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report, Erişim Tarihi: 15.03.2021

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil Çalışmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kerim SARIGÜL
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3337-8910
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 13 Mayıs 2021
Gönderilme Tarihi 20 Nisan 2021
Kabul Tarihi 2 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 4 Sayı: 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Özel Sayısı

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { efad922748, journal = {Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi}, eissn = {2667-4424}, address = {Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yunus Emre Yerleşkesi 70200 Karaman/Türkiye}, publisher = {Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {4}, number = {2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Özel Sayısı}, pages = {56 - 80}, doi = {10.47948/efad.922748}, title = {Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Çevrim İçi Süreç Değerlendirme Araçları}, key = {cite}, author = {Sarıgül, Kerim} }
APA Sarıgül, K. (2021). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Çevrim İçi Süreç Değerlendirme Araçları . Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Özel Sayısı , 56-80 . DOI: 10.47948/efad.922748
MLA Sarıgül, K. "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Çevrim İçi Süreç Değerlendirme Araçları" . Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 4 (2021 ): 56-80 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/efad/issue/62306/922748>
Chicago Sarıgül, K. "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Çevrim İçi Süreç Değerlendirme Araçları". Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 4 (2021 ): 56-80
RIS TY - JOUR T1 - Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Çevrim İçi Süreç Değerlendirme Araçları AU - KerimSarıgül Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47948/efad.922748 DO - 10.47948/efad.922748 T2 - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 56 EP - 80 VL - 4 IS - 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Özel Sayısı SN - -2667-4424 M3 - doi: 10.47948/efad.922748 UR - https://doi.org/10.47948/efad.922748 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Çevrim İçi Süreç Değerlendirme Araçları %A Kerim Sarıgül %T Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Çevrim İçi Süreç Değerlendirme Araçları %D 2021 %J Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi %P -2667-4424 %V 4 %N 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Özel Sayısı %R doi: 10.47948/efad.922748 %U 10.47948/efad.922748
ISNAD Sarıgül, Kerim . "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Çevrim İçi Süreç Değerlendirme Araçları". Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 4 / 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Özel Sayısı (Mayıs 2021): 56-80 . https://doi.org/10.47948/efad.922748
AMA Sarıgül K. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Çevrim İçi Süreç Değerlendirme Araçları. KMÜ EFAD. 2021; 4(2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Özel Sayısı): 56-80.
Vancouver Sarıgül K. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Çevrim İçi Süreç Değerlendirme Araçları. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2021; 4(2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Özel Sayısı): 56-80.
IEEE K. Sarıgül , "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Çevrim İçi Süreç Değerlendirme Araçları", Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, c. 4, sayı. 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Özel Sayısı, ss. 56-80, May. 2021, doi:10.47948/efad.922748

20525   20522     20540       Creative Commons Lisansı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. 

Karamanoglu Mehmetbey University Journal of the Faculty of Letters is lisensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No Derivative 4.0 International License.