Yıl 2019, Cilt 19 , Sayı 1, Sayfalar 195 - 206 2019-06-30

Festival Anlatılarının Ritüeller Temelinde Çözümlenmesi: Nergis Festivali Örneği

İlknur ÖZCAN [1]


Ritüel temelli bir kutlama türü olan festivaller, mensubu oldukları kültüre ait olan anlatılarla gerçekleşen bir yapıya sahiptir. Bu anlatılar kimi zaman gerçek hayatta var olan tarihî olay ve kişilerden beslenirken, kimi zaman ilgili kültürün arkaik inanışlarının yansımalarını taşımaktadırlar. Bunlardan biri olan mitolojik unsurlar da pek çok festival anlatısında yer almaktadır. Farklı coğrafyalarda bu gibi unsurlar ihtiva eden örneklere rastlamak mümkündür. Türkiye’de bu bağlamdaki örneklerin sayısı oldukça azdır. İzmir’in Karaburun ilçesinde her yılın Ocak ayında düzenlenen Nergis Festivali, sahip olduğu mitolojik anlatı ile bu kategoriye konulabilir. Bu makale, festival anlatılarındaki mitolojik unsurları, onların ritüelistik temellerini ve Türkiye’de bu açıdan örnek olarak gösterebileceğimiz Nergis Festivali’ni değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Festival, Ritüel, Anlatı, Nergis Festivali
 • Acıpayamlı, Orhan. Halkbilim Terimler Sözlüğü, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1978.
 • AKPINAR R. Bahar. Tarım toplumundan Sanayi Toplumuna Geçişte Panayır-Sergi-Fuar-Festivalin Durumu ve Türkiye Örneği. 64 2004: 25-36.
 • BRUNVARD Jan. Horald The Study of American Folklore. New York, W.W. Norton and Company Inc, 1968.
 • DURKHEİM Emile. Dinsel Yaşamın İlk Biçimleri, (çev.:Özer Ozankaya). İstanbul: Cem Yayınevi, 2010.
 • EMİROĞLU Kudret, SUAVİ Aydın . Antropoloji Sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. 2009.
 • GOODY Jack. “Religion and Ritual: The Definitional Problem”, The British Journal of Sociology 12. 2 1961: 142-164.
 • HAMİLTON Edith.) Mitologya. (çev.:Ülkü Tamer). İstanbul: Varlık Yayınları, 2016.
 • IGGERS George G. Bilimsel Nesnellikten Postmodernizme Yirminci Yüzyılda Tarihyazımı (Çev.: Gül Çağalı Güven). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2011: 138-139.
 • JAMES Wendy. Törensel Hayvan- Yeni Bir Antropoloji Portresi- (çev: Sevda Çalışkan). İstanbul: Türkiye İşbankası Yayınları, 2013.
 • KARAMAN Kamil. “Ritüellerin Toplumsal Etkileri”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 2010: 227-236.
 • MARSHALL Gordon. Sosyoloji Sözlüğü. (çev: Osman Akınhay, Derya Kömürcü). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1999.
 • ÖZBUDUN Sibel. Ayinden Törene: Siyasal İktidarın Kurulma ve Kurumsallaşma Sürecinde Törenlerin İşlevleri. İstanbul: Anahtar Kitaplar, 1997.
 • ÖRNEK Sedat Veyis. Türk Halkbilimi. İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2000.
 • ÖZDEMİR Nebi. Cumhuriyet Dönemi Türk Eğlence Kültürü, Ankara: Akçağ Yayınları, 2005.
 • SMITH R. James. “Festival ve Kutlamalar”, (çev.: Sibel Keskin), Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar (Ed.: Öcal Oğuz vd.), Ankara: Geleneksel Yayınları, 2015.
 • STOELTJE J. Beverly. “Festival”(çev.:Petek Ersoy), Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar (Ed.: M. Öcal Oğuz vd.) Ankara: Geleneksel Yayıncılık, 2015.
 • Tükçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2005.
 • YÖRÜKAN Turhan. Yunan Mitolojisinde Aşk. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2000.
Birincil Dil tr
Konular Folklor
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: İlknur ÖZCAN
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { egetdid573905, journal = {Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi}, issn = {1301-2045}, address = {egetdid@gmail.com}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {195 - 206}, doi = {10.32449/egetdid.573905}, title = {Festival Anlatılarının Ritüeller Temelinde Çözümlenmesi: Nergis Festivali Örneği}, key = {cite}, author = {ÖZCAN, İlknur} }
APA ÖZCAN, İ . (2019). Festival Anlatılarının Ritüeller Temelinde Çözümlenmesi: Nergis Festivali Örneği. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi , 19 (1) , 195-206 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egetdid/issue/46319/573905
MLA ÖZCAN, İ . "Festival Anlatılarının Ritüeller Temelinde Çözümlenmesi: Nergis Festivali Örneği". Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 19 (2019 ): 195-206 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/egetdid/issue/46319/573905>
Chicago ÖZCAN, İ . "Festival Anlatılarının Ritüeller Temelinde Çözümlenmesi: Nergis Festivali Örneği". Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 19 (2019 ): 195-206
RIS TY - JOUR T1 - Festival Anlatılarının Ritüeller Temelinde Çözümlenmesi: Nergis Festivali Örneği AU - İlknur ÖZCAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 195 EP - 206 VL - 19 IS - 1 SN - 1301-2045- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Festival Anlatılarının Ritüeller Temelinde Çözümlenmesi: Nergis Festivali Örneği %A İlknur ÖZCAN %T Festival Anlatılarının Ritüeller Temelinde Çözümlenmesi: Nergis Festivali Örneği %D 2019 %J Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi %P 1301-2045- %V 19 %N 1 %R %U
ISNAD ÖZCAN, İlknur . "Festival Anlatılarının Ritüeller Temelinde Çözümlenmesi: Nergis Festivali Örneği". Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 19 / 1 (Haziran 2019): 195-206 .
AMA ÖZCAN İ . Festival Anlatılarının Ritüeller Temelinde Çözümlenmesi: Nergis Festivali Örneği. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. 2019; 19(1): 195-206.
Vancouver ÖZCAN İ . Festival Anlatılarının Ritüeller Temelinde Çözümlenmesi: Nergis Festivali Örneği. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. 2019; 19(1): 206-195.