Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1301-2045 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Ege Üniversitesi | http://tdid.ege.edu.tr/d-1/anasayfa.html


Yazıların kabulü ve değerlendirilmesi ve yazarlara yardımcı olabilecek diğer hususlar:


Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi

ISSN 1301-2045 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Ege Üniversitesi | http://tdid.ege.edu.tr/d-1/anasayfa.html
Kapak Resmi


Yazıların kabulü ve değerlendirilmesi ve yazarlara yardımcı olabilecek diğer hususlar:


Cilt 20 - Sayı 2 - 25 Ara 2020
 1. Dış Politikada Yumuşak Güç Unsuru Olarak Turizm: Özbekistan Örneği
  Sayfalar 287 - 305
  Emin GÜLEÇ
 2. Azerbaycan “ASAN Hizmet” Merkezlerinin VZA Yöntemiyle Etkinlik Analizi
  Sayfalar 307 - 324
  Fuad SELAMZADE
 3. Türk Dünyası Öğrencilerinin Aidiyet Duygularının Akademik Başarılarına Etkisinde Sosyalleşmenin Aracılık Rolü
  Sayfalar 355 - 382
  Çetin AKKUŞ, Gülizar AKKUŞ
 4. Dil Felsefesi-I: Türkçede Emir Kipine Dilbilimsel Bir Yaklaşım
  Sayfalar 383 - 408
  Ahmet Turan DOĞAN
 5. Yalancı Eş Değerlik veya Anlam Değişmesi Kavramları Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 409 - 427
  Asım ŞENOL
 6. Sengel Tuvalarında Bazı Hayvan Adları Üzerine
  Sayfalar 429 - 446
  Bayarsaikhan BADARCH, Vildan KOÇOĞLU GÜNDOĞDU
 7. Çok Kültürlü Toplumların Kimlik Oluşturma Süreçlerine “Tehlikeli Akrabalık” Romanı Üzerinden Bir Bakış
  Sayfalar 447 - 466
  Hasan Kazım KALKAN
 8. Türkmen-Türk Düğün Törenlerinde Söylenen Alkış-Dileklerin Kullanım Yerleri
  Sayfalar 467 - 490
  Ramazan ÇAKIR
 9. Nurmuhammed Əndelibin “Baba Rövşen” Dastanı və Onun İdeya-Məzmun xususiyyetleri
  Sayfalar 491 - 504
  Aynur SEFERLİ
 10. Çukurova’da Bir Türkmen Ailesi: Özeroğulları
  Sayfalar 253 - 286
  Ertan ÜNLÜ
 11. Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Disiplininde Orta Asya Bölgesiyle İlgili Çalışmaların İncelemesi
  Sayfalar 325 - 354
  Çağla Gül YESEVİ
 12. Muhammed Behmen Begi, Örf ve ʿÂdet-i ʿAşâyir-i Fars İntişârât-ı Nevid-i Şiraz, Şiraz, 1381
  Sayfalar 505 - 510
  İsmail AKA
Dizinler