Güncel Sayı

Cilt: 24 Sayı: 1, 13.06.2024

Yıl: 2024

Araştırma Makalesi

Derleme Makalesi

Kitap İncelemesi

Yakınçağ Akdeniz Tarihi, Yakınçağ Asya Tarihi, Yakınçağ Avrupa Tarihi, Yakınçağ Kent Tarihi, Yakınçağ Keşifler ve Sömürgecilik Tarihi, Yakınçağ Rusya Tarihi, Yakınçağ Yenileşme Tarihi
Prof. Dr. Ali EROL EGE ÜNİVERSİTESİ, TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Dil Çalışmaları
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ŞENER KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ 0000-0002-1157-4187
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Diğer), Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Bahadır GÜCÜYETER ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Doç. Bilcan GÖKCE IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Arkeoloji Bilimi
Doktora Buta BAGHIROVA Bir kuruma bağlı değildir
Türk Dili ve Edebiyatı
Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)
Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Dr. Emin Erdem ÖZBEK BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 0000-0001-9440-9664
Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi), Dilbilim, Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Kuzey-Doğu (Altay, Hakas, Tuva, Saha/Yakut) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dil Çalışmaları
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türk Halk Bilimi, Türkiye Dışındaki Türk Halk Bilimi, Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi
Prof. Dr. Ferruh AĞCA Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı), Türk Dili ve Edebiyatı, Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay), Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)
Prof. Dr. Gökben AYHAN MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Tarihi, Sanat Tarihi
Prof. Dr. Hamza ATEŞ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Katılım ve Yönetişim, Kentsel Politika, Kamu Yönetimi, E-Devlet, İnsan Kaynakları Yönetimi
Doç. Dr. Hüseyin YILDIZ ORDU ÜNİVERSİTESİ
Dilbilim
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Dr. Öğr. Üyesi Merve DURMUŞ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Kamu Politikası, Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler
Prof. Dr. Metin EKİCİ Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü 0000-0002-9400-8462
Türkiye Dışındaki Türk Halk Bilimi, Türk Halk Bilimi, Alevilik Bektaşilik Araştırmaları
İslam Öncesi Türk Tarihi, Yeniçağ Rusya Tarihi, Yakınçağ Rusya Tarihi, Türk Kültür Tarihi, Türk Halkları ve Toplulukları
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZBAŞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ 0000-0001-8761-9479
Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi, Türkiye Dışındaki Türk Halk Bilimi, Türk Halk Bilimi (Diğer)
Doç. Dr. Nurtaç ERGÜN ATBAŞI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı, Karşılaştırmalı ve Ulusötesi Edebiyat
Dr. Öğr. Üyesi Nükte Sevim DERDİÇOK İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi, Türk Halk Bilimi, Çini Sanatı
Anadolu Dilleri, Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)
Prof. Dr. Osman KARATAY EGE ÜNİVERSİTESİ
Ortaçağ Tarihi, İslam Öncesi Türk Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Pakize KAYADİBİ BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-3273-5314
Eski Kumaş Desenleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Geleneksel Türk Sanatları, Halı-Kilim ve Dokuma
Doç. Dr. Pinar FEDAKAR EGE ÜNİVERSİTESİ, TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Dr. Öğr. Üyesi Rabia Ebrar AKINCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Sosyal Antropoloji, Sosyal ve Kültürel Antropoloji, Kültürel Antropoloji
Doç. Dr. Selcan TEKE Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Türk Halk Bilimi
Prof. Dr. Selçuk PEKER NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Dil Çalışmaları, Türk Halk Bilimi
Dr. Arş. Gör. Sevcan ÖLÇER HARRAN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 0000-0001-6351-0954
Sanat Tarihi, İslam Sanatları
Doç. Süleyman AŞIK İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi, Türk Siyasal Hayatı, Siyasi Tarih
Dr. Öğr. Üyesi Zehni KOÇ GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. 0000-0003-2800-5068
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Diğer), Eğitim, Psikolojik Danışmanlık Eğitimi
Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-5313-1763
Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dil Çalışmaları, Dilbilim, Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi), Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi (kısaca TDİD); Türk halklarıyla ilgili sosyal bilimler alanındaki çalışmaları kapsayan, Yaz ve Kış olmak üzere yılda iki sayı yayımlanan, bilimsel denetim sürecinde kör hakemlik yöntemini kullanan, Türkiye Türkçesi ve diğer Türk lehçelerinde, İngilizce ve Rusça kaleme alınmış yazıları kabul eden Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nün yayımıdır.

TDİD; Türk halklarıyla ilgili sosyal bilimler alanında bilimsel bilgi birikimine katkı sağlayacak, mevcut birikimi revize edecek, sorunsalları derinleştirecek çalışmaları yayımlama, bu alandaki çalışmaları görünür kılma ve yaygınlaştırma alanlarını hazırlama çabasındadır. Özellikle Türk halkları arasında tarihsel ve mekânsal boyutta devamlılık ve kırılmaların konu edildiği çalışmalara tartışma zemini oluşturmayı hedeflemektedir.

TDİD; Türk halklarıyla ilgili sosyal bilimler alanında araştırma, olgu sunumu, derleme, tezden yayın, çeviri, aktarma, kitap incelemesi ve nekroloji türünden çalışmaları; yine bu alanda bilimsel yayınlar üzerine yapılan incelemeleri ve yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili çalışmaları yayımlar.

Yazıların Kabulü ve Değerlendirilmesi
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi’ne gönderilen yazıların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması ya da aynı anda başka bir yayın organına gönderilmemesi gerekir. Bilimsel bir toplantıda sunulan bildiriler, ayrıca belirtilmek ve daha önce yayımlanmamış olmak koşuluyla kabul edilebilir.
Makaleler, aşağıda belirtilen ölçütlere uygun şekilde sunulmalıdır. Yayım aşamasında esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler Editörlük birimi tarafından yapılabilir. Bu düzeltmelerde Türk Dil Kurumu yazım kılavuzu ve sözlükleri esas alınır.
Etik İlkeler, Yayın Politikası ve Etik Kurul İzin (Onay) Belgesi
Yazar(lar) Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinin ikinci bölümünde yer alan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler kıstaslarına uymakla sorumludurlar.
TR Dizin tarafından 2020 yılında açıklanan Etik İlkelerle ilgili kurallar kapsamında aşağıdaki hususlara tüm yazarların dikkat etmesi önemlidir:
Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:
- Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
- İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
- İnsanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
- Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar
Ayrıca olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi; başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve bunun belirtilmesi; kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.
Yukarıdaki koşullara uyan ve Etik Kurul izni gerektiren yazıların Türk Dünyası İncelemeleri Dergisine gönderilmesi durumunda, alınmış olan resmî Etik Kurul izin belgelerinin de gönderim esnasında ek dosya olarak dergiye gönderilmesi gerekmektedir.
Çeviri makalelerde, çalışmanın değerlendirmeye alınabilmesi için makalenin orijinal dilinde belirli bir (en az 5) sayıda atıf almış olması gerekmektedir.
Çevirisi yapılacak yazı, yazarından ve yayınlandığı yerden (kitap, dergi vb.) izin alınması kaydıyla yayımlanabilir. Çalışmanın çevirisinin Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi’nde yayımlanması için imzalı izin yazısı alınmalı ve bu belge “.pdf” uzantılı olarak dosyalar kısmına yüklenmelidir (İlk dipnotta bu husus belirtilmelidir). Çeviri yazılarda her türlü telif maliyeti çevirene aittir. Ayrıca çeviri yazıların orijinal metinlerinin “.pdf” formatları Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi editörlüğü ile paylaşılmalıdır. Yazarın ölümünden sonra 70 yıl geçmişse, bu izin belgesi istenmez.
Örnek: [Bu çalışma xxx xxx tarafından kaleme alınan “xxx xxx” başlıklı makalenin (Dergi adı cilt/sayı (yıl), sayfa aralığı) yazar ve yayıncısının (xxx Yayınevi) izniyle tercüme edilmiştir.]
Asıl metinde kullanılan atıf sistemi, metin içi notlar ve kaynakça APA 7 atıf sistemine göre yeniden düzenlenmelidir.
Ayrıca çevirisi yapılan makale sahibinin adının sonuna yıldız (*) eklenerek varsa ünvan, kurum/üniversite, şehir, ülke, bölüm/anabilim dalı bilgilerine yer verilmelidir. Çevirmen hakkındaki bu ve benzeri bilgiler de yine (**) eklenerek verilmelidir.
Dergi yayın kurulunca bir sayıda en fazla iki çeviriye yer verilmesi uygun görülmüştür. Buna göre belirtilen sayıdan fazla olan çeviriler bir sonraki sayıya bırakılır.
Kitap incelemesi yapılan makalelerde, söz konusu yayınla ilgili özgün bilgilerin detaylı bir şekilde sunulması gerekir. İncelemeye esas alınan yayın hazırlandığı tarihten itibaren yurtiçinde Türkçe yayımlandıysa iki yıl, yurtdışında farklı bir dilde yayımlandıysa üç yıl içerisinde yayımlanmış olması gerekmektedir. Kitap incelemesi metni 2500 kelimeyi geçmemelidir. Yayınların reklamını andıran ya da kısa bir özeti şeklinde olan; yayının dikkate değer yönlerini ya da eksiklerini dile getirmeyen, yayın hakkında akademik ölçütlere uygun objektif değerlendirmeler yapmayan yazılar dergi gündemine alınmaz.
TDİD yazı kabul ve değerlendirme süreçlerini DergiPark (http://dergipark.gov.tr/egetdid adresi) üzerinden yürütür. Yayımlanması için dergiye gönderilen yazılar, editör/editörler ve/veya Yayın Kurulu tarafından yayın ilkeleri ve yazım kuralları noktasında incelenir, iThenticate sisteminde etik denetimden geçer ve genel hatlarıyla bilimsel değerlendirmeye tabi tutulur. Bu süreçlerde sorun tespit edilmediği takdirde, yazıdaki yazara/yazarlara ait bilgiler olmaksızın (Yayın Kuruluyla ilgili süreçlerde de geçerlidir) editör/editörler tarafından değerlendirilmek üzere, Yayın Kurulunun önerileri dikkate alınarak alanın uzmanı olan iki hakeme gönderilir. Hakemlerle yazar adı, yazarlarla da hakem adı paylaşılmaz. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz ise yazı üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya editörler ve/veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir. Yazarlardan, hakemlerin ve editörün/editörlerin ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate almaları beklenir. Yazarlar, bu eleştiri ve önerilerde katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itirazlarını ve/veya hakem raporları, editör(ler) ve Yayın Kurulu görüşleri doğrultusunda revize ettikleri çalışmalarını, http://dergipark.gov.tr/egetdid adresi üzerinden tekrar dergiye ulaştırmalıdır. Revize edilmiş metin, hakemlerin talebi, editörlerden ve Yayın Kurulundan herhangi birinin bu yönde görüşü söz konusuysa, tekrar hakem değerlendirmesine sunulur. Editörler, Yayın Kurulu ve hakemler tarafından yürütülen değerlendirme sürecinden onanarak geçen yazılar, yayımlanma sırasına konulur. Bu süreçlerde onanmamış yazılar yayımlanmaz. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi’nde yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı bu dergiye devredilmiş sayılır. Yayımlanan makalelerin tüm hukuksal sorumluluğu yazarlarına/çevirmenlerine aittir. İki ve daha fazla yazarlı yazılarda yazının telif sorumluluğu birinci yazara aittir. Dergide yayımlanan yazı ve fotoğraflar kaynak gösterilerek alıntılanabilir.
Yazım Kuralları
Yazılar, http://dergipark.gov.tr/egetdid adresinden giriş yapılarak gönderilmelidir. Çalışmanın araştırma makalesi, olgu sunumu, tezden üretilen yayın, derleme veya diğer türden hangisine ait olduğu seçilmelidir. Çeviri ve aktarma türünden çalışmalarda, çeviri veya aktarmanın yapıldığı orijinal metnin birer kopyası da iletilmelidir.
Gönderim esnasında derginin TDİD’in DergiPark sayfasında yer alan Formlar ve Belgeler (https://dergipark.org.tr/tr/pub/egetdid/page/16361) kısmından, “Telif Hakkı Devri” ve “Makaleye İlişkin Sorumlu Yazar Beyanı” formlarının eksiksiz bir şekilde doldurulmuş ve imzalanmış hâllerinin eklenmesi gerekmektedir. Makaleler ile ilgili bütün yazışmalar ve süreçler DergiPark üzerinden gerçekleşmekte ve DergiPark’ta arşivlenmektedir. Yazı gönderiminde yazı düzeniyle ilgili aşağıdaki esaslara uyulmalıdır.
Sayfa Düzeni ve Makale Metni
Microsoft Office Word versiyonlarında, A4 (29.7x21 cm.) boyutunda dikey olarak, dört yandan (sağ, sol, üst, alt) 2,5 cm kenar boşlukları ile hazırlanmalı ve Times New Roman yazı tipi ile 11 punto büyüklüğünde, (dipnotlar ise 9 punto), tek satır ve 2 nk paragraf aralığı ile yazılmalıdır.
Sınırlılık
Makale ana metni; tablolar, ekler ve dipnotlar dâhil 8000 kelimeyi geçmemelidir. Makale başlıkları, özetler, anahtar kelimeler ve kaynakça bu sınırın dışında değerlendirilir. 8500 kelimeyi geçen makaleler, editörlük kararına başvurulmaksızın iade edilir. (Yabancı dillerde yazılmış makalelerde, ilgili dillerin yapısından kaynaklı olarak bu sınırlılık %20 oranında artırılabilir.)
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisine gönderilen çalışmalarda değerlendirmeye alınan ve olumlu ya da olumsuz sonuçlanan yazarlar; bir başka yazısını dergi sistemine yüklemek için bir yıl; yazısı yayımlanan yazarın, yeni yazısının yayımlanabilmesi için ise önceki sayıdan sonra dört sayının geçmesi gerektiği gibi yazarla ilgili sınırlılıklar mevcuttur. Bu sınırlılıklar birden fazla yazarlı yazılar için de geçerlidir. Değerlendirme süreci sonrası reddedilen çalışmalar hiçbir şekilde tekrar sürece dâhil edilmeyecek ve yayımlanmayacaktır.
Başlık
Her yazının içerikle uyumlu Türkçe ve İngilizce başlığı olmalıdır. Başlık 12 kelimeyi geçmemeli, sadece ilk harfleri büyük ve koyu harflerle, Times New Roman yazı tipi ile 11 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. İngilizce başlık italik ve 11 punto büyüklüğünde yazılmalı ve Türkçe başlığın hemen altında yer almalıdır. Yazıdaki giriş, sonuç, ekler ve kaynakça dışında tüm başlıklara numara verilmelidir. Ana başlıklar “1, 2, 3” şeklinde devam etmeli, numaralandırmada A, a, i, b gibi harfler ile Romen rakamları kullanılmamalıdır.
Başka Bir Bilimsel Çalışmadan Üretilen Yayın
Herhangi bir çalışmadan (projeden, tezden, kitaptan) üretilen çalışmalarda makale başlığı esas alınarak dipnotta (*) belirtilmelidir. Örnek:
*Bu makale Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda hazırlanan “…” adlı devam eden/savunulan doktora tezinden üretilmiştir.
Yazar(lar)ın Ad-Soyadı ve Ünvanı
Başlığın altında, sağa dayalı, 11 punto büyüklüğünde, adının ilk harfi büyük, soyadı tamamen büyük harflerle yazılmalıdır. Yazar(lar)ın varsa görev yaptığı kurum, ünvan, iletişim bilgileri ve ORCID bilgisi dipnotta (*) işareti ile 9 punto büyüklüğünde olacak şekilde belirtilmelidir.
Özet / Abstract
Yazının başında, yazar bilgilerinden sonra bir satır boşluk bırakılmalı, ardından Türkçe özet ve İngilizce abstract bölümleri yer almalıdır. 150 kelimeden az ve 200 kelimeden çok olmayacak şekilde hazırlanması gereken özet ve abstract içerisinde alıntı, kaynak, şekil, çizelge vb. bulunmamalıdır. Özet ve abstract içerik yönünden birbirinin aynı olmalı ve 9 punto Times New Roman yazı karakteriyle, soldan ve sağdan 1 cm girinti bırakılarak yazılmalıdır.
Türkçe makalelerde özetin İngilizce tercümesi; Türkiye Türkçesi dışındaki Türk lehçeleri, İngilizce ve Rusça kaleme alınan makalelerde ise Türkçe, İngilizce ve üçüncü dilde hazırlanmış özet ve abstract yer almalıdır.
Anahtar Kelimeler / Key Words
Özette tanımlanan kuralların gerekli kıldığı dil ve lehçelerde ilgili bilim alanının terminolojisi dikkate alınarak en az beş, en çok sekiz sözcükten oluşan anahtar kelimeler özet ve abstract altında verilmelidir.
Genişletilmiş Özet / Extended Summary
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisinde yayımlanacak olan Türkçe, Türkiye Türkçesi dışındaki Türk lehçeleri ve Rusça olarak hazırlanmış çalışmalarının İngilizce genişletilmiş özetleri de (extended summary) yer alacaktır. İngilizce yazılan makalelerde ise genişletilmiş özet bulunmasına gerek yoktur.
Genişletilmiş özet, makalelerin Dergimize ilk gönderimi esnasında değil, makalenin yayına kabul edilmesi durumunda yayın kabul kararından sonra yazarlardan talep edilecektir. Ancak isteyen yazarlar başvuru sırasında da İngilizce genişletilmiş özeti makalenin sonuna ekleyebilirler.
Genişletilmiş özet, tercihen 600-800 kelime uzunluğunda olmalıdır. Genişletilmiş özette araştırma ile ilgili amaç, problem, yöntem, bulgular ve sonuçlar ilgili başlıklar halinde açık bir şekilde yazılmalıdır. Genişletilmiş özet içindeki alt başlıklar ve çalışmanın türüne göre çeşitlilik gösterebilir. Araştırma metninde yer almayan herhangi bir bulgu veya sonuç genişletilmiş özette yer almamalıdır.
Çıkar Çatışması, Teşekkür, Katkı Payı
Metnin sonunda şayet varsa çalışmanın gönderimi esnasında sisteme yüklenen “Makaleye İlişkin Sorumlu Yazar Beyanı” formunda yer alan sorumlu yazarın beyanı ile belirtilen “Çıkar Çatışması”, “Destek ve Teşekkür” bilgileri eklenmelidir. Birden çok yazarlı çalışmalarda ise yazarlar tarafından “Katkı Payı” oranı belirtilmelidir. Yine eğer var ise “Etik Kurul Kararı” kurumu, tarihi ve protokol numarası ile beraber verilmelidir.
Görseller
Makaledeki resim, fotoğraf, harita, şekil ve tablolar altına ortalanmış olarak Resim 1., Harita 2., Şekil 1. vb. şeklinde 8 punto büyüklüğünde, açıklayıcı bir ifade ile verilmeli, bilgilerin alındığı kaynak açıklaması ise parantez içinde yazılmalıdır. Tablo, grafik ve resimler 8 sayfayı geçmemelidir. Resim ve fotoğraflar yüksek çözünürlüklü olarak makaleye yerleştirilmelidir.
Alıntı ve Göndermeler
Makaledeki doğrudan alıntılar tırnak içinde verilmelidir. 4 satırdan az alıntılar satır arasında; 4. satıra taşan ve daha uzun alıntılar satırın sağından ve solundan 1 cm içeride, blok hâlinde ve tek satır aralığıyla 11 punto verilmelidir.
Dipnot
Kaynak gösterme dışında kalan ve makalenin ana konusu ile dolaylı bağlantısı olan açıklamalar, birden başlayarak dipnot kullanmak suretiyle yapılabilir. Dipnotlar verildiği sayfanın altında 9 puntoyla yazılmalıdır.
Kaynakça
Kaynakçada yer alan çalışmalar mutlaka Latin alfabesi ile yazılmalıdır. Kiril, Arap, Hint vb. başka alfabelerde yazılmış kaynakların Latin harfli biçimleri, Türkçe transliterasyon ile verilmelidir.
Ekler
Ek tablo, şekil, grafik ve resimler kaynakça sonrasında yeni bir sayfada verilmelidir. Her bir ek; Ek 1, Ek 2 şeklinde sınıflandırılmalı ve ayrı ayrı başlıklandırılmalıdır. Ekler tek satır aralıklı 9 punto ile yazılmalıdır.

Kaynak Gösterme
Gönderilen yazılar, referans sistemi, kaynak gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association 7 (APA 7) stilinde hazırlanmalı, kaynaklar dipnot sistemi yerine iç not olarak hazırlanmalıdır. Metin içerisinde verilecek kaynaklarda yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası aşağıdaki gibi verilecektir.
Metin İçi Kaynak Gösterimi
Doğrudan alıntılarda alıntı 40 kelimeden daha azsa çift tırnak içine alarak belirtiniz:
“Dönüşüm kavramı zihindeki bir bilginin çeşitli işlemlerden geçilerek sunulmasını içerir” (Kerimoğlu, 2016, s. 77).
40 veya daha fazla kelime içeren doğrudan alıntılarda tırnak işareti içine almadan blok hâlinde soldan 0.5 inç girintili veriniz:
Birinci ve ikinci tarzdaki bildirme ifadelerinde fiil kullanılmadığı için bunların birleşik fiil ile karışmasından bahsedilemez. Bildirmenin üçüncü şekli olarak verdiğimiz örneklerde er-, tur-, bol- fiilleri cümle ile ilgili bir iş görmüşler; cümlenin kuruluşunda vazife almışlardır. O halde bu kullanılışları, birleşik fiil içinde mütalaa etmemek lazımdır (Ercilasun, 2014, s. 75).
Yazar Adı Metin İçinde Geçiyorsa
Metin içinde yazar adı geçiyorsa yazar adından sonra parantez içinde tarih verilir. Sayfa numarası ise alıntı yapılan cümleden sonra yazılır:
Ahmet B. Ercilasun (2010), “Eski Oğuz Türkçesinin en önemli ses özelliği, küçük ünlü uyumunun mevcut olmayışıdır” (s. 459).
Yazar Adı Metin İçinde Geçmiyorsa
(Yazar soyadı, yıl, s.)
“Eski Oğuz Türkçesinin en önemli ses özelliği, küçük ünlü uyumunun mevcut olmayışıdır” (Ercilasun, 2010, s. 459).
Anonim Çalışma
Atıf yapılan çalışmanın yazarı belli değilse çalışmanın adı yazılır. Çalışmanın adı metin içinde verilecekse italik olarak yazılmalıdır. Çalışmanın adı uzunsa metin içi alıntıda kısaltılarak verilir.
Diğer bir kaynakta (Dünyada Memurlar ve Sendika, 1996, s. 55) da belirtildiği gibi Yazarı belli olmayan çalışmalarda yazar adı “Anonim” olarak da kabul edilebilir. Bu durumda kaynakça kısmında da yazar adını “Anonim” kullanın.
Diğer bir kaynakta (Anonim, 1996, s. 55)’da belirtildiği gibi…
Metin İçinde Genel Bir Referans Yapılıyorsa
(Yazar soyadı, yıl)
Gramerleşme, gramatikal yapıların süreç içerisinde nasıl ortaya çıktıklarını göstermektedir (Gökçe, 2013).
Aynı Yazara Ait Birden Fazla Çalışma
Ahmet B. Ercilasun, Bengü taşların, Köktürklerin ikinci döneminden kalmış olan yazılı anıtlar olduğunu (2016, s. 339), bu yazıtlardan da Çoyr yazıtının tarihi bilinen en eski Türk yazıtı olduğunu belirtmektedir (2010, s. 128).
Aynı Yıl İçerisinde Yazar Tarafından Yapılan Farklı Çalışmalar
Yazarın aynı yıl içinde yayımlanmış birden fazla çalışmasına atıf yaparken yayın tarihinden sonra “a, b, c” gibi ibareler konulmalıdır.
Oğuz boylarının her birinin özgün ağız özelliklerini belirleyebilmenin bugün çok daha zordur (Gülsevin, 2010a, s. 1077).
İki Yazarlı Çalışma
Metin içinde yazar adı geçiyorsa:
Doğan ve Koç, Kazak Türkçesinde 9 adet ünlü bulunduğunu belirtir (2013, s. 18).
Metin içinde yazar adı geçmiyorsa:
“Kazak Türkçesinde 9 adet ünlü bulunmaktadır” (Doğan ve Koç, 2013, s. 18).
Birden Çok Yazarlı Çalışma
İki yazarlı çalışmalarda her iki yazarın da soyadı verilir:
(Doğan ve Koç, 2013, s. 44).
Üç veya daha fazla yazarlı çalışmalarda “ilk yazarın soyadı ve ark.” şeklinde belirtilmelidir:
(Ali ve ark., 2017, s. 65).
Dolaylı/İkincil Alıntılarda
Eğer dolaylı alıntı yapılacaksa orijinal kaynak kişi metin içinde yazılır; ikincil kaynak kişi ise parantez içerisinde belirtilir.
Salsalname’yi Gülşehrî’den önce de birisinin yazmış olduğu düşünülmektedir (Köprülü, 1991’den aktaran Ercilasun, 2010, s. 439).
Birden Fazla Çalışma
Birden fazla çalışmaya atıf yapılıyorsa:
Yazar soyadlarının alfabetik sıralaması dikkate alınarak noktalı virgülle ayırarak verilir:
(Dilaçar, 2016, s. 30; Güner, 2021, s. 45; Kerimoğlu, 2015, s. 90).
Kurumsal Yazar
Çalışmayı yapan kurum belirtilir: (Türk Dil Kurumu, 2011, s. 65). Şayet kurum adında kısaltma yapılacaksa metin içinde de kısaltılarak verilmeli:
(TDK, 2011, s. 65).
Aynı Soyadına Sahip Yazarlar
(Yazar adının ilk harfi. Soyadı, yıl, s.).
Türk destanlarında aile algısında ad verme ve ad biliminde ad verme…
(H. İ. Şahin, 2012, s. 118; İ. Şahin, 2015, s. 45).
Ciltli Çalışma
Sayfa numarası ve tarihi belirtilir. Sadece atıf yapılan cilt yazılır:
Hümâ, güzelliğin de bir timsâli idi (Ögel, 2014, s. 123).
Çok ciltli çalışmalarda
(Pflanze, 1963-1990).
Daha Önceki Bir Baskının Yeniden Basımı/Yayımı
Yeniden basılmış, yeniden yayımlanmış eserlerde metin içi atıfta her iki tarih de verilmelidir. İlk yayım yılı / yeniden yayımlandığı yıl şeklinde sıralanmalıdır: (Ercilasun, 1984/2014, s. 35).
Antoloji Çalışması
Antolojiden veya editörden değil, direkt çalışmadan bahsedilir:
“Antolojinin adı” (yıl).
Güneydeki yoksulluk Hurston’un otobiyografisi olan “Karayolundaki Toz İzleri” (1982)’nde ele alınmaktadır.
Ansiklopediler
(Balkans: History, 1987).
Sözlükler
(Develioğlu, 2013, s. 45).
Elektronik Ortamdaki Metinler
Video ya da Film
(Filmin adı, yıl) (Deli ve Dahi, 2019).
Video veya filmin herhangi bir saatine, dakikasına veya saniyesine atıfta bulunurken şu şekilde verilir: (00:02:15-00:02:35)
Podcast/ YouTube
Eğer video/ podcast yazar adı, ünvanı, kayıt tarihi varsa belirtilmelidir. Saat, dakika, saniye olarak referans edilmek istendiğinde şu şekilde verilmelidir: (00:02:15-00:02:35).
Orçun Madran “BBY 262 Web tasarımı dersi uygulaması” (2015)’nda web sayfası tasarımının nasıl olacağı ile ilgili bilgi vermektedir.
(Tunç, 2020).
Ders/ Panel/Konferans
Teplin ve ark. tarafından Psikoloji-Hukuk, Toplum Toplantısı (2005)’nda gençlerde karşılaşılan şiddet eğilimi ve intihar oranları ele alınmaktadır.
Diğer Kaynaklar
Gazete
Ali Yüksel çocuk gelinlerin sayısındaki artışın çok yüksek oranlara ulaştığını dile getiriyor (Cumhuriyet, 2014).
Metin İçi Alıntılarda Ayrıntılı Bilgi İçin:
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations

Kaynakçanın Hazırlanması
Kaynakça yeni bir sayfadan başlamalı ve yazarların soyadlarına veya yazarı bilinmeyen kaynakların başlıklarına göre alfabetik sırayla düzenlenmelidir.
Kaynakçada yer alan yapıtları yayımlayan yayınevleri belirtilirken yayınevi, yayıncılık gibi sözcükler kullanılmamalıdır. İmge Yayınevi değil İmge, gibi.
Birden fazla yayınevi gösteriliyorsa, aralarına noktalı virgül konarak tümü belirtilmelidir.
Makalelerde sayfa numaraları tam olarak belirtilmelidir.
Temel format: Yazarın Soyadı, Adının Baş harfi. (Basım Tarihi). Kitabın Başlığı. Yayınevi/ Basımevi.
Ögel, B. (2001). Dünden bugüne Türk kültürünün gelişme çağları. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı.
Tek Yazarlı Kitap
Togan, Z. V. (1981). Umumi Türk tarihine giriş. Enderun.
Çok Yazarlı Kitap
Yakıcı, A., Yücel, M., Doğan, M. ve Yelok, V. S. (2017). Üniversiteler için Türkçe- 1 yazılı anlatım. Yargı.
Aynı Yazarın İki veya Daha Fazla Çalışması:
Yıla göre sıralanır.
İnan, A. (1954). Tarihte ve bugün şamanizm materyaller ve araştırmalar. TTK.
İnan, A. (1976). Eski Türk dini tarihi. Kültür Bakanlığı.
Aynı Yazarın Aynı Yıl Yayımlanmış İki Çalışması
İnan, A. (1976a). Eski Türk dini tarihi. Kültür Bakanlığı.
İnan, A. (1976b). Tarihte ve bugün şamanizm materyaller ve araştırmalar. TTK.
DOI numaralı Kitap
Çakıcı, A. (2020). DEHB ve alternatif tedavi türleri. Pegem Akademi. https://doi.org/10.14527/9786257228138
Anonim Kitap
Yazarı bilinmiyorsa eserin adı verilir. Manas. (1995). TİKA.
Çeviri Kitap
Ligeti, L. (1986). Bilinmeyen iç Asya. (Sadrettin Karatay, Çev.). TDK.
Çeviri Makale
Erdurucan, S. M. (2020). Tarihin suret-i tedrisi (S. N. Erdurucan, Çev.). Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 9(2), 647-664). https://doi.org/10.17497/tuhed.785963 (Çalışmanın ilk yayımı 1910’da yapılmıştır)
Editörlü Kitap
Ekşi, H. ve Yüksel, M. (Ed.). (2018). Rehberlik ve psikolojik danışma. Nobel.
Editörlü Kitapta Bölüm
Maden, A. (2021). Yazma eğitiminde bellek ve özellikleri. M. N. Kardaş (Ed.), Yazma eğitimi içinde (2. bs., s. 83-100). Pegem Akademi. https://doi.org/10.14527/9786257676335
Birden Çok Baskısı Olan Kitap
Kafesoğlu, İ. (2016). Türk Millî Kültürü (40. bs.). Ötüken.
Sadece Elektronik Basılı Kitap
O’Keefe, E. (t.y.). Egoism & the cnsts in Western values. http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp litem I 135
Kitabın Elektronik Versiyonu
Moran, B. (2015). Türk romanına eleştirel bir bakış 3. https://books.google.com.tr/books?id=p38wDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=bilge+karasu&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwi8qZLz9KThAhWl0KYKHZ2FBI0Q6AEILjAB#v=onepage&q=bilge%20karasu&f=false
Erişim tarihi olan bir web sitesindeki web sayfası
Türk Psikologlar Derneği. (t.y.). Klinik Psikoloji Diploma Tescili Süreç Takibi. 17 Şubat 2020’de https://www.psikolog.org.tr/tr/haberler/www/klinik-psikoloji-diploma-tescili-surec-takibi-x176/ adresinden edinilmiştir.
Elektronik Makaleler
Karadağ, E. (2020). Kalitenin standardını belirlemek: Türk üniversite sıralama sistemlerinin Berlin prensiplerine göre incelenmesi. Yükseköğretim Dergisi, 10(3). 260-268. doi:10.2399/yod.19.020000
Elektronik Haber Makaleleri
Arat, Ş. (2013, 13 Mart). En iyi 120 liseliye üniversite hayatları boyunca yarım burs. Hürriyet. https://www.hurriyet.com.tr/egitim/en-iyi-120-liseliye-universite-hayatlari-boyunca-yarim-burs-22852138
Çok Ciltli Çalışmalar
Pflanze, O. (1963-1990). Bismarc and the development of Germany (Cilt 1-3). Princeton University Press.
Çok Ciltli Çalışmanın Bir Cildindeki Bölüm
Bozanoğlu, S. (2014). Akademik güdülenme destek programı. S. Erkan ve A. Kaya (Ed.), Deneysel olarak sınanmış grupla psikolojik danışma ve rehberlik programlar: C. 3. (5. Bs., s. 1-58). Nobel.
Daha Önceki Bir Baskının Yeni Basımı
Frazer, James G. (2004). Altın dal dinin ve folklorun kökleri 1. Payel. (Orijinal çalışma 1991 yılında yayımlanmıştır)
Bilimsel Dergide Tek Yazarlı Makale
İnan, A. (1959). Manas destanı üzerine notlar. Belleten, 8(7), 125-159.
Bilimsel Dergide Çok Yazarlı Makale
Malatyalı, M. K. Ve Sunal, A. B. (2020). Evli çiftlerde bağlanma boyutları ile evlilik doyumu arasındaki ilişkide evlilik gücünün aracı rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 35(85), 65-78. https://doi.org/10.31828/tpd1300443320181219m000016
Elektronik Dergiden Makale
Arslan, A. (2014). Atatürk Döneminde Romanya’dan Türk Göçleri ve Göçmenlerin Türkiye’de İskânları. Turkish Studies, 9 (4). http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.6813
Yazarı Belli Olan Gazete ve Dergi Yazıları
Özbaşaran, N. (2008, 4 Kasım). Küresel iklim savaşçıları: Solucanlar. Bilim ve Teknik.
Basılmamış Tezler, Posterler, Bildiriler
Boyalı, C. (2020). Öz-kontrol ile akademik erteleme arasındaki ilişkide akıllı telefon bağımlılığının aracı rolünün incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.
Eğer yüksek lisans ve doktora tezleri bir veri tabanında yer alıyorsa;
Karadağ, E. (2009). Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik ve metodolojik açıdan incelenmesi: Bir durum çalışması (Tez No. 250896) [Doktora tezi, Marmara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
Atılgan, B., Tuncel, B. ve Turan, S. (2020, 12-14 Ekim). “Hekimliği öğreniyorum” programının tıp fakültesi öğrencilerinin üniversite yaşamı uyumuna etkisi [Poster sunumu]. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İstanbul, Türkiye. https://cutt.ly/ek2mNZg
Alpaydın, Y. (2019, 10-12 Ekim). Yükseköğretim mezunlarının istihdam edilebilirliğini artırmada kullanılacak politika araçları için gerekli olan veri ihtiyacının değerlendirilmesi [Bildiri sunumu]. 4. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Çanakkale, Türkiye.
Ansiklopedi
Zalta, E. N. (Ed.). (2019). The Stanford encyclopedia of philosophy (Summer 2019 ed.). Stanford University. https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/
Sözlükler
Türk Dil Kurumu. (t.y.). Güncel Türkçe sözlük. 15 Şubat, 2021 tarihinde https://sozluk.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
Bir Devlet Kurumu veya Başka Bir Kuruluşun Raporu
Strateji Geliştirme Başkanlığı. (2009). Kamuda verimli aydınlatmaya geçiş raporu (Yayım No. 2009-19). T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporşar/KVAG_Raporu.pdf
Haber Makalesi
Güçlü, A. (2013, 2 Şubat). Matematik ve fen eğitiminin analizi yapıldı. Milliyet, s. 17.
Film/ Dizi
Ceylan, N. B. (Yönetmen). (2018). Ahlat ağacı [Film]. Zeynofilm; Memento Films Production.
Güven, B. (Yapımcı). (2007-2011). Arka sıradakiler [Televizyon dizisi]. MinT Prodüksiyon; Best Prodüksiyon.
Kaynakçadaki alıntılarda ayrıntılı bilgi için:
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

Yayın Etiği ve Yayında Suistimal Beyanı
Yayın Etiği ve Yayında Suistimal Beyanı, Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors (Committee on Publication Ethics, 2011)’na dayanmaktadır.

• DERGİ İMTİYAZ SAHİBİNİN SORUMLULUKLARI

Editoryal Bağımsızlık: Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, herhangi bir kimse veya ticari ortaklarının etkisi olmadan editoryal kararların bağımsızlığının sağlanmasını taahhüt etmektedir.
Fikri Mülkiyet ve Telif Hakkı: Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, dergide yayımlanan makalelerin mülkiyet ve telif haklarını korur ve her makalenin yayımlanmış versiyonunun kaydını sağlamaktadır. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, yayımlanmış her makalenin bütünlüğünü ve şeffaflığını sağlamaktadır.
Bilimsel Suiistimal: Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, hileli yayın veya yayıncı intihali ile ilgili olarak daima uygun tedbirleri almaktadır.

• EDİTÖRLERİN VE YAYIN KURULUNUN SORUMLULUKLARI
Editörler, gönderilen makaleleri hem akademik değerine göre (önem, özgünlük, çalışmanın geçerliliği, açıklığı) hem de derginin kapsamına uygunluğu temelinde değerlendirir. Bu değerlendirmeyi yaparken, yazarın ırkı, cinsiyeti, cinsel yönelimi, etnik kökeni, hangi ülkenin vatandaşı olduğu, dini inancı, politik görüşü veya hangi kurumda çalıştığını dikkate almaz.
Editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir. Editör, derginin tüm editoryal içeriği ve bu içeriğin yayımlanması zamanlaması konusunda tam yetkilidir. Editörler, dergi politikası, yayım kuralları ve seviyesine uymayan eksik ve hatalı araştırmaları hiçbir etki altında kalmadan reddetmelidir.
Gizlilik: Editörler, en az iki hakem tarafından değerlendirilen makalelerin çift taraflı kör hakemlik sistemine göre değerlendirilmesini sağlar ve hakemleri gizli tutar.
Yayın Kararları: Editörler haber, çeviri ve kitap incelemesi dışında gönderilen tüm makalelerin yayınlanmak üzere değerlendirildiğini ve bu alanda uzman olan en az iki hakem tarafından hakem değerlendirmesinden geçirilmesini sağlar. Editör, dergiye gönderilen yazıların hangisinin yayınlanacağına karar vermekten, söz konusu çalışmanın onaylanmasına, araştırmacılar ve okuyucular için önemine, hakemlerin yorumlarına ve bu gibi yasal gerekliliklere dayanarak sorumludur.
İfşa ve çıkar çatışmaları: Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi editörü yazarlar, hakemler ve editörler gibi taraflar arasındaki herhangi çıkar çatışmalarına izin vermez. Dergiye gönderilen bir makaledeki yayınlanmamış materyaller, yazarın sarih bir yazılı onayı olmadan herhangi biri tarafından kullanılmamalıdır.
Tarafsızlık: Dergiye gönderilen makaleler daima, herhangi bir önyargı olmaksızın değerlendirilmektedir.

• HAKEMLERİN SORUMLULUKLARI
Değerlendirme: Hakemler yazarların kökeni, cinsiyeti, cinsel eğilimi veya siyasal felsefesine bakılmaksızın eserleri değerlendirmektedirler. Hakemler ayrıca, dergiye gönderilen metinlerin değerlendirilmesi için adil bir kör hakemlik süreci sağlamaktadırlar.
Editöre Destek: Hakemler, karar verme aşamasında editörlere yardım ederler ve ayrıca metinlerin iyileştirilmesinde yazarlara yardımcı olabilmektedirler.
Çabukluk: Bir makalede bildirilen araştırmayı değerlendirmek için nitelikli olmayan ya da kısa sürede değerlendirmenin imkânsız olacağını bilen hakem derhal editörü bu durumdan haberdar etmeli ve yeni bir hakem atanması için değerlendirme sürecinden muafiyetini istemelidir.
Gizlilik: Dergiye gönderilen makalelere ilişkin tüm bilgiler gizli tutulmaktadır. Hakemler, editör tarafından yetkilendirilmiş olanlar dışında başkalarıyla müzakere etmemelidir.
Tarafsızlık: Objektif bir karar değerlendirmesi, daima hakemler tarafından yapılmaktadır. Hakemler, uygun destekleyici iddialarla, açık bir şekilde görüşlerini ifade etmektedirler.
Kaynakların Tanınması: Hakemler, yazarlar tarafından alıntılanmayan yayınlanmış çalışmaları bilmelidir. Daha önceki yayınlarda bildirilen bir gözlem, türetme veya tartışma olan her-hangi bir ifadeye ilgili alıntı ile eşlik edilmelidir. Bir hakem aynı zamanda editörlere, söz konusu yazı ile kişisel bilgileri olan diğer herhangi bir yazı (yayınlanmış veya yayınlanmamış) arasındaki önemli benzerlik veya örtüşme durumlarını da bildirmelidir. Bunun için ayrıca benzerlik raporu sunan yazılımlarından yararlanarak incelemesini derinleştirebilir.
İfşa ve Çıkar Çatışmaları: Davetli hakemler, inceledikleri makalelerle ilgili çıkar çatışması ortaya çıkması durumunda (rekabetçi, işbirlikçi veya makale yazarları, şirketler veya kurumlardan herhangi biriyle olan diğer ilişkilerden kaynaklanan bağlantılar) derhal hakem davetini reddetmeli, editörlere bildirimde bulunmalıdırlar.
Gönderilmiş bir makalede bulunan yayınlanmamış materyal, yazarların açık yazılı onayı olmadan bir hakem tarafından kendi araştırmasında kullanılmamalıdır. Hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen ayrıcalıklı bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve gözden geçirenin kişisel avantajı için kullanılmamalıdır. Bu, inceleme davetini reddeden hakemler için de geçerlidir.

• YAZARLARIN SORUMLULUKLARI
Raporlama Standartları: Dergiye gönderilen bir metin özgün olmalıdır ve yazarlar, metnin daha önce herhangi bir dergide yayınlanmamış olmasını sağlamalıdırlar. Araştırmanın verileri, makalede tam olarak belirtilmelidir. Dergiye gönderilen bir metin, başkalarının çalışmayı türetmesine izin vermek üzere yeterli detay ve referansları içermelidir.
Veri Erişimi ve Alıkonma: Yazarlardan çalışmalarının ham verilerini editör incelemesi için el yazmasıyla birlikte sağlamaları istenebilir ve eğer uygulanabilirse verileri kamuya açık hale getirmek için hazırlanmalıdırlar. Her halükârda, yazarlar, katılımcıların gizliliğinin korunabilmesi koşuluyla, bu verilerin yayınlanmasından en az 10 yıl sonra (tercihen kurumsal veya konu bazlı veri havuzu veya diğer veri merkezi aracılığıyla) diğer yetkili profesyonellere erişilebilir olmasını sağlamalıdır. Tescilli verilere ilişkin yasal haklar yayımlanmasını engellemez.
Özgünlük ve İntihal: Yazarlar, yalnızca tamamen orijinal eserler yazdıklarını ve gönderdiklerini ve başkalarının eserlerini ve/veya ifadelerini kullandılarsa, bunun uygun şekilde atıf yapılarak belirtildiğinden emin olmalıdırlar. Makalede bildirilen çalışmanın niteliğini belirlemede etkili olan yayınlara da değinilmelidir. İntihal, bir başkasının yayınını, yazarınki gibi yazmaktan, başkalarının çalışmalarının önemli kısımlarını (atfetmeden) kopyalamak veya başka bir deyişle, başkaları tarafından yürütülen araştırmaların sonucunu almak için birçok biçime sahiptir. Herhangi bir şekilde yapılan intihal, etik olmayan yayıncılık davranışını oluşturur ve kabul edilemez.
Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:
• İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak,
• Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek,
• Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
• Tekrar yayım: Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde veya başka amaçlarla ayrı eserler olarak sunmak,
• Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapma-dan çok sayıda yayın yaparak doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde veya başka amaçlarla ayrı eserler olarak sunmak,
• Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,
• Diğer etik ihlali türleri: Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak, bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak (YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 8)

İntihal Politikası
Dergimize gelen her inceleme, “iThenticate” intihal programında taranmaktadır. Editörlerin, hakemlerin ve yazarların, uluslararası yayın etik kurallarına uyması ve makalelerin yazım kurallarına uyumlu olması zorunluluğu vardır.
Birden çok, yinelenen, fazlalık veya eşzamanlı başvuru / yayın Aynı çalışma birden fazla dergide veya birincil yayında yayınlanmamalıdır. Bu nedenle, yazarlar başka bir dergide yayınlanmış bir makaleyi değerlendirmek üzere göndermemelidirler. Bir makalenin birden fazla dergiye aynı anda sunulması etik olmayan yayıncılık davranışıdır ve kabul edilemez.
Bazı makalelerin (klinik kılavuzlar, çeviriler gibi) birden fazla dergide yayınlanması, belirli koşulların yerine getirilmesi şartıyla bazen gerekli olabilir. İlgili dergilerin yazarları ve editörleri, aynı verileri ve ana belgenin yorumunu yansıtması gereken ikincil yayını kabul etmelidir. Birincil referans ikincil yayında belirtilmelidir.

Feragat
Editörler ve yayın kurulu, yazarların ifade ettiği görüşlerden ve dergideki yayınlanan yazıların içeriğinden sorumlu değildir. Özgünlük, yazıların okunması ve hatalar bireysel yazarların sorumluluğundadır. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi’nde inceleme ve yayınlanmak üzere gönderilen tüm yazılar, özgünlük, etik konular ve faydalı katkılar için çift-kör incelemelere tabi tutulmaktadır. Hakemlerin kararları dergide yayınlanacak tek araçtır ve kesindir.

TDİD, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları enstitüsü yayınıdır. Yazarlardan ve diğer paydaşlardan her hangi bir ödeme almamakta ve yazar, hakem ve diğer paydaşlara herhangi bir ödeme yapamamaktadır.

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi

Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı

ile lisanslanmıştır.