Yıl 2020, Cilt 20 , Sayı 2, Sayfalar 307 - 324 2020-12-25

Azerbaycan “ASAN Hizmet” Merkezlerinin VZA Yöntemiyle Etkinlik Analizi

Fuad SELAMZADE [1]


Kamu hizmetlerinn amacı, vatandaşlara hizmetlerin verimli ve etkin şekilde sağlanması, hükümetlerin amacı ise bu doğrultuda politikaların geliştirilmesidir. Kamu hizmetleri ayrı ayrılıkta sunulduğu zaman hem kamu harcamalarını artırmakta ve aynı zamanda vatandaşların zamanlarının fazla harcanmasına neden olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı Azerbaycan`da 2013-2019 yıllarında “ASAN Hizmet” Merkezlerinin etkinliği veri zarflama analizinin CCR ve BCC yöntemleri ile araştırılmasıdır. “ASAN Hizmet” merkezlerinin etkinliğinin ölçülmesi için girdi olarak; başvuru sayısı ve kabul edilen evrak sayısı, çıktı olarak ise teslim edilen evrak sayısı ele alınmıştır. Çalışmanın bulgularına göre sabit getirili CCR modeli ile yapılan analizlerde “ASAN Hizmet” Merkezlerinden her yılda birer Merkezin etkin olduğu görülmektedir. Berde “ASAN Hizmet” Merkezinin 2015-2018 yıllarında olmakla 4 yıl üst üste etkin olduğu tespit edilmiştir. BCC yöntemi ile yapılan etkinlik analizinde ise Berde ile birlikte 4 Nolu Bakü “ASAN Hizmet” Merkezinin de 4 yılda etkin olduğu tahmin edilmiştir. Diğer merkezlerde teslim edilen evrak sayısının artırılması yönünde politikalar geliştirilerek bütün merkezleri tam etkin çalışma düzeyine getirilmesinin mümkün olduğu söylenebilmektedir.
Azerbaycan, Kamu Hizmetleri, ASAN Hizmet, Veri Zarflama Analizi (VZA), Etkinlik Analizi
 • Abdullayev, A. (2019), “Structural Reforms in Azerbaijan as Part of the Efficiency of Democratic Governance”, Humanitıes Journal, 4, 26-38, doi: 10.32620/gch.2019.4.03
 • Alguliyev, R., Yusifov, F. ve Gurbanli, A. (2018), “Methodology and Criteria for Evaluating E-Services: The Case of Azerbaijan”, JeDEM, 10(1), 106-115.
 • Aliyev, A.G., Shahverdiyeva, R.O. ve Abbasova, V.A. (2016), “Comparative Analysis of Strategies and Trends Shaping The Information Economy of Azerbaijan with Leading Countries”, IEEE 10th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT), 12-14 Oct, Baku, Azerbaijan, 660-666
 • Azerbaycan (2014), Vetendaşlara Xidmet ve Sosial İnnovasiyalar üzre Dövlet Agentliyinin Bakü şeher 4 Nolu “ASAN xidmet” merkezi istifadeye verilmişdir”, s.1, http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/may/368584.htm (Erişim Tarihi: 26.02.2020)
 • Banker, R. D., Charnes A. & Cooper, W.W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. Management Science, 30(9), 1078-1092.
 • Bayraktutan. Y. & Pehlivanoğlu, F. (2012). Sağlık İşletmelerinde Etkinlik Analizi: Kocaeli Örneği. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23, 127 – 162.
 • Charnes, A., Cooper, W.W. & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. North-Holland Publishing Company European Journal of Operational Research. 2, 429-444.
 • Coelli, T. J. et al., (1998). An Introduction to efficiency and productivity analysis. Second Edition. New York: Springer.
 • Cooper, W. W., Seiford, L. M. & Zhu, J. (2011). Handbook on data envelopment analysis. Second Edition, New York: Springer.
 • Debreu, G. (1951). The coefficient of resource utilization. Econometrica, 19(3), 273.292
 • Farrel M. J. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), 120(3), 253-290.
 • Guliev, F. (2015), “The Informal Economy in Azerbaijan”, Caucasus Analytical Digest, 75, 7-10
 • Hesabat 2013, (2014), “Azerbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vetendaşlara Xidmet ve Sosial İnnovasiyalar üzre Dövlet Agentliyi, HESABAT 2013”, http://vxsida.gov.az/az/page/hesabatlar (Erişim Tarihi: 26.02.2020)
 • Huseynova, N. (2014). “Effective Training System as One of The Principles Brand of Azerbaijan Management “Asan Servıce””, Journal of International Scientific Publications, 12, 726-731
 • Imran, S. (2017), “Reshaping the National Image of Azerbaijan through Nation Branding Endeavours”, Khazar Journal of Humanities and Social Sciences,20(4), 33-46, doi: 10.5782/2223-2621.2017.20.4.33
 • Koopmans, T. C. (1951). Activity analysis of production and allocation. New York: John Wiley and Sons Inc.
 • Kutlar, A. & Kartal, M. (2004). Cumhuriyet üniversitesinin verimlilik analizi: fakülteler düzeyinde veri zarflama yöntemiyle bir uygulama. Kocaeli Üniversitesi SBE Dergisi, 8(2), 49-79.
 • Kutlar, A., Yüksel, F. & Bakırcı F. (2011). Türkiye’de belediyelerin ekonomik etkinliği ve etkinliğe etki eden faktörler üzerine bir araştırma. Ankara: Korza Yayımcılık..
 • Mevzuat (2020), “Naxçıvan şeherinde “ASAN xidmet” merkezinin layihelendirilmesi ve tikintisi ile bağlı tedbirler haqqında Azerbaycan Respublikası Prezidentinin Serencamı”, https://president.az/articles/35618
 • Seiford, L.M. & Thrall, R.M., (1990). Recent developments in DEA: the mathematical programming appoach to frontier analysis. J Econometrics, 4, 7-38.
 • Tarım, A., (2001). Veri zarflama analizi: Matematiksel programlama tabanlı göreli etkinlik olçüm yaklaşımı. Ankara: T.C. Sayıştay Başkanlığı Yayınları.
 • Yusifov, F. ve Gurbanli, A. (2018), “E-services Evaluation Criteria: the Case of Azerbaijan”, Informacijos Mokslai, 81, 18-26, doi: 10.15388/Im.2018.0.11938
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2436-8948
Yazar: Fuad SELAMZADE (Sorumlu Yazar)
Kurum: Muş Alparslan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 2 Haziran 2020
Kabul Tarihi : 17 Kasım 2020
Yayımlanma Tarihi : 25 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { egetdid746827, journal = {Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi}, issn = {1301-2045}, address = {egetdid@gmail.com}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {307 - 324}, doi = {10.32449/egetdid.746827}, title = {Azerbaycan “ASAN Hizmet” Merkezlerinin VZA Yöntemiyle Etkinlik Analizi}, key = {cite}, author = {Selamzade, Fuad} }
APA Selamzade, F . (2020). Azerbaycan “ASAN Hizmet” Merkezlerinin VZA Yöntemiyle Etkinlik Analizi . Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi , 20 (2) , 307-324 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egetdid/issue/58630/746827
MLA Selamzade, F . "Azerbaycan “ASAN Hizmet” Merkezlerinin VZA Yöntemiyle Etkinlik Analizi" . Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 20 (2020 ): 307-324 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/egetdid/issue/58630/746827>
Chicago Selamzade, F . "Azerbaycan “ASAN Hizmet” Merkezlerinin VZA Yöntemiyle Etkinlik Analizi". Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 20 (2020 ): 307-324
RIS TY - JOUR T1 - Azerbaycan “ASAN Hizmet” Merkezlerinin VZA Yöntemiyle Etkinlik Analizi AU - Fuad Selamzade Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 307 EP - 324 VL - 20 IS - 2 SN - 1301-2045- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Azerbaycan “ASAN Hizmet” Merkezlerinin VZA Yöntemiyle Etkinlik Analizi %A Fuad Selamzade %T Azerbaycan “ASAN Hizmet” Merkezlerinin VZA Yöntemiyle Etkinlik Analizi %D 2020 %J Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi %P 1301-2045- %V 20 %N 2 %R %U
ISNAD Selamzade, Fuad . "Azerbaycan “ASAN Hizmet” Merkezlerinin VZA Yöntemiyle Etkinlik Analizi". Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 20 / 2 (Aralık 2020): 307-324 .
AMA Selamzade F . Azerbaycan “ASAN Hizmet” Merkezlerinin VZA Yöntemiyle Etkinlik Analizi. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. 2020; 20(2): 307-324.
Vancouver Selamzade F . Azerbaycan “ASAN Hizmet” Merkezlerinin VZA Yöntemiyle Etkinlik Analizi. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. 2020; 20(2): 307-324.
IEEE F. Selamzade , "Azerbaycan “ASAN Hizmet” Merkezlerinin VZA Yöntemiyle Etkinlik Analizi", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, c. 20, sayı. 2, ss. 307-324, Ara. 2020, doi:10.32449/egetdid.746827