Yıl 2020, Cilt 20 , Sayı 2, Sayfalar 447 - 466 2020-12-25

Çok Kültürlü Toplumların Kimlik Oluşturma Süreçlerine “Tehlikeli Akrabalık” Romanı Üzerinden Bir Bakış

Hasan Kazım KALKAN [1]


Göç yüzyıllardır devam eden, çeşitli ekonomik, siyasi ve sosyal olayların sebep olduğu bir sosyolojik hareketlilik, bir toplumsal olaydır. Tarih sahnesine çıktıkları günden beri sürekli hareket halinde olan Türklerin en son toplu göç ettikleri bölgelerden biri de Batı Avrupa’dır. 60’lı yıllarda başlayan göç neticesinde bu bölgede hatırı sayılır bir Türk nüfusu meydana gelmiştir. Göç eden bu insanlar gittikleri ülkelerin yalnızca maddi anlamda kalkınmasına destek olmamış, bunun yanında kültür dünyalarının zenginleşmesinde de katkı sunmuşlardır. Türk-Alman Göçmen Edebiyatı adı altında kategorize edilen edebiyat da göç neticesinde ortaya çıkan bu kültürel katkının en önemli göstergelerinden biridir. Bu çalışmada Türk Alman Göçmen Edebiyatı’nın ikinci kuşak yazarlarından kabul edilen Zafer Şenocak’ın 1998 yılında Almanya’da yayınlanan ve 2006 yılında Türkçe’ye çevrilen “Tehlikeli Akrabalık” isimli romanı incelenecektir. Aidiyet ve kimlik arayışı konularının çok baskın olduğu eser, aynı zamanda Avrupa’da yetişen Türk çocuklarının içinde bulunduğu durumun (biraz radikaliz edilmiş biçimde de olsa) bir röntgenini çekmesi açısından oldukça önemlidir. Bu bağlamda kimlik oluşturma sürecinde karşımıza çıkan temel faktörlerden olan ailenin ve toplumun söz konusu sürece etkileri roman karakterlerinin hayatları üzerinden ortaya konulmaya çalışılacak ve metin çözümlemesi yöntemi kullanılmak suretiyle eserden aktarılan ifadelerle somutlaştırılarak verilecektir.
göç, göçmen edebiyatı, kimlik sorunu, aidiyet sorunu
 • Adıgüzel, A. (2008). Göçmen edebiyatı bağlamında Güney Dal ve Zafer Şenocak Küçük "g" Adında Biri ve Tehlikeli Akrabalık romanlarının içerik bakımından karşılaştırılması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ağır, A. (2013). Cengiz Aytmatov’un Gün Olur Asra Bedel’inde Kimlik Oluşturma Süreçleri. Bilig, (65),1-22.
 • Aksoy, E. G. (2020). Avrupa Kimliğinin Oluşumu ve Evrimi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (45), 26-39.
 • Bayraktar, G. (2011), Hans Dernschwam’ın ”İstanbul ve Anadolu’ya Seyahat Günlüğü” ile Evliya Çelebi’nin ”Viyana Notları”nda imgeler ve önyargılar. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • Çağırkan, B. (2019). Çokkültürlü Toplumsal Yapılarda Değişen Aidiyet Algıları: Yeni Toplumlar, Yeni Aidiyetler. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 558-573. DOI: 10.17218/hititsos bil.620067.
 • Gök, Ö. (2014). Eril Fantazilerin Doğusu “Şarkiyatçılık” Ve Türkiye’de Şarkiyatçı Söylem Üzerinden Kadın Temsilinin Görsel Sanatlarda Yeniden Üretimi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, İstanbul.
 • İsgandarova, G. (2019). Çocukların Sosyalleşmesinde Ailenin Etkileri Ve Çocuk Eğitim Yöntemleri: Bakü Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Kalkan, H. K. (2014). Londra’da Bir Alman Türkü: “Cafe Cyprus”. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum. 3(9), 137-145.
 • Kalkan, H. K. (2017). Schriften zur Sprache und Literatur. Bölüm Adı: Konuk İşçi Edebiyatından Kültürler Arası Edebiyata Evirilen Adlandırma Sürecine Tarihsel Bir Bakış. Londra: IJOPEC Publication.
 • Kalkan, H. K. (2018). Infragestellung der Identität durch die Gesellschaft in Zafer Şenocaks “Gefährliche Verwandschaft”. ZfWT, 10(1), 65-73.
 • Karadaş, Y. (2006). Doğu'nun Batı'cı Üretimi: Ziya Gökalp'te Şarkiyatçılık. (Yüksek Lisans Tezi). Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Perşembe, E. (2005). Almanya’da Türk Kimliği. Ankara: Araştırma Yayınları.
 • Qolenkova Z., Akuliç M., Kuznetsov, V. (2007). Genel Sosyoloji, Bakü: Diplomat Yayınları.
 • Said, E.(2003). Şarkiyatçılık. (Çev. B. Ülner). İstanbul: Metis Yayıncılık. (Orijinal Yayın Tarihi,1978).
 • Saka, N. (2013). Selim Özdoğan’ın Die Tochter Des Schmieds”(Demircinin Kızı) Adlı Romanında Göçü Hazırlayan Sosyokültürel Sebepler. (Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Sakallı, C. (2018). Göçmen Edebiyatı: “Ara Dilde” Yazmak. monograf Edebiyat Eleştirisi Dergisi, 9(), 10-26.
 • Sarı, M. (2018). Kültürlerarası Yazının Türkçe Değişkesi ve Kimlik Oluşumu. Monograf Edebiyat Eleştirisi Dergisi, 9 (), 27-45.
 • Şenocak, Z. (2006). Tehlikeli Akrabalık. İstanbul: Alef Yayınevi.
 • Yaralı Akkaya, A. (2019). Avrupa’nın Mülteci Politikalarına Oryantalist Yaklaşımı: Suriye Krizi Sonrası Avrupa Ve Türkiye İlişkileri. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 74,(2), 357-380. DOI: 10.33630/ausbf.535398.
 • Yurdakul, A./ Çaha Ö. (2018). Almanya’da Yaşayan Üçüncü Nesil Türkiye Kökenli Göçmenlerde Kimlik Algısı. Yönetim, Ekonomi, Edebiyat, İslami ve Politik Bilimler Dergisi, 3(1): 140-162. DOI: 10.24013/jomelips.430866.
 • Yücedağ, G. (2019). Edebiyatın Üç Kuşağı Üzerinden Göç Ve Göçmenliğin Dönüşümüne Bakmak: Almanya’daki Türk Diasporası Örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Birincil Dil tr
Konular Edebiyat
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8126-163X
Yazar: Hasan Kazım KALKAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 8 Eylül 2020
Kabul Tarihi : 2 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 25 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { egetdid792179, journal = {Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi}, issn = {1301-2045}, address = {egetdid@gmail.com}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {447 - 466}, doi = {10.32449/egetdid.792179}, title = {Çok Kültürlü Toplumların Kimlik Oluşturma Süreçlerine “Tehlikeli Akrabalık” Romanı Üzerinden Bir Bakış}, key = {cite}, author = {Kalkan, Hasan Kazım} }
APA Kalkan, H . (2020). Çok Kültürlü Toplumların Kimlik Oluşturma Süreçlerine “Tehlikeli Akrabalık” Romanı Üzerinden Bir Bakış . Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi , 20 (2) , 447-466 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egetdid/issue/58630/792179
MLA Kalkan, H . "Çok Kültürlü Toplumların Kimlik Oluşturma Süreçlerine “Tehlikeli Akrabalık” Romanı Üzerinden Bir Bakış" . Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 20 (2020 ): 447-466 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/egetdid/issue/58630/792179>
Chicago Kalkan, H . "Çok Kültürlü Toplumların Kimlik Oluşturma Süreçlerine “Tehlikeli Akrabalık” Romanı Üzerinden Bir Bakış". Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 20 (2020 ): 447-466
RIS TY - JOUR T1 - Çok Kültürlü Toplumların Kimlik Oluşturma Süreçlerine “Tehlikeli Akrabalık” Romanı Üzerinden Bir Bakış AU - Hasan Kazım Kalkan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 447 EP - 466 VL - 20 IS - 2 SN - 1301-2045- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Çok Kültürlü Toplumların Kimlik Oluşturma Süreçlerine “Tehlikeli Akrabalık” Romanı Üzerinden Bir Bakış %A Hasan Kazım Kalkan %T Çok Kültürlü Toplumların Kimlik Oluşturma Süreçlerine “Tehlikeli Akrabalık” Romanı Üzerinden Bir Bakış %D 2020 %J Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi %P 1301-2045- %V 20 %N 2 %R %U
ISNAD Kalkan, Hasan Kazım . "Çok Kültürlü Toplumların Kimlik Oluşturma Süreçlerine “Tehlikeli Akrabalık” Romanı Üzerinden Bir Bakış". Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 20 / 2 (Aralık 2020): 447-466 .
AMA Kalkan H . Çok Kültürlü Toplumların Kimlik Oluşturma Süreçlerine “Tehlikeli Akrabalık” Romanı Üzerinden Bir Bakış. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. 2020; 20(2): 447-466.
Vancouver Kalkan H . Çok Kültürlü Toplumların Kimlik Oluşturma Süreçlerine “Tehlikeli Akrabalık” Romanı Üzerinden Bir Bakış. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. 2020; 20(2): 447-466.
IEEE H. Kalkan , "Çok Kültürlü Toplumların Kimlik Oluşturma Süreçlerine “Tehlikeli Akrabalık” Romanı Üzerinden Bir Bakış", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, c. 20, sayı. 2, ss. 447-466, Ara. 2020, doi:10.32449/egetdid.792179