Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Değer Yönelimlerine İlişkin Faktörlere Yönelik Sınıf Öğretmenleri Üzerine Bir Uygulama

Yıl 2021, Cilt: 3 Sayı: 1, 1 - 13, 30.06.2021

Öz

Son dönemlerde insan davranışlarını şekillendirmek ve izah etmek için değerler önemli olmakla birlikte toplumsal yapının sürdürülebilir olması ve yaşamın bir parçası haline gelmesi dolayısıyla değerlerin kazandırılmasında değer yönelimleri eğitim süreçlerinin önemli bileşenleri haline gelmiştir. Öyleki güncel çalışmalara bakıldığında değerlerin sosyal bilimlere yönelik araştırma konusu kapsamında işlendiği görülmektedir. Çünkü değerler bireylerin duygu, düşünce ve davranışlarını içine alan bir yapıda olması değerler yönelimi üzerindeki etkiyi artıran bir unsur olarak karşımız çıkmaktadır.
Yukarıda verilen öneminden ötürü bu çalışmada sınıf öğretmenleri gözüyle değer yönelimlerine ilişkin faktörlerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Belirlenen sorunların önem düzeylerinin tespit edilmesi için Giresun İlinde çalışan sınıf öğretmenlerine uygulama yapılmıştır. Kompleks bir sorun olarak görülen bu hususlardaki aksaklıkların giderilmesi için Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden (ÇKKV), Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP)’den yararlanılmıştır. AHP yönteminden elde edilen analiz sonuçlarına göre değer yönelimlerinde en önemli faktörlerin sırasıyla “Geleneksellik”, “Yardımseverlik” ve “Güvenlik” olmuştur. En az öneme sahip olan değerler yönelimlerine ilişkin faktörler ise sırasıyla “Başarı”, “Uyarılım / Dürtü”, “Yaşamdan Haz Alma”, “Uyma” ve “Evrensellik” olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

  • Alpöge, G. (2011). Okul öncesinde değerler eğitimi. Ankara: Bilgi Yayınevi.
  • Clemen, R,T. ve Reilly, T. (2013). Making hard decisions with decision tools. South – Western Cangage Learning . USA.
  • Balat, G. U. ve Dağal, A. B. (2011). Okul öncesi dönemde değerler eğitimi etkinlikleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
  • Bardi, A., Lee, J. A. ,Towfigh, N. ve Soutar, G. (2009). The structure of intraindividual value change. Journal of Personality and Social Psychology, 97, 913-929.
  • Demirutku, K. (2004). Turkish adaptation of the portrait values Questionnaire, Unpublished Manuscript. Ankara, Middle East Technical University.
  • Erdal, H. ve Korucuk, S. (2018). İmalat işletmelerinde yeni ürün geliştirme kriterleri: Karadeniz Bölgesi örneği, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 20, Sayı 1 , 99-112.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Suadiye YEŞİLTEPE
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-1709-1482
Türkiye


Berna KORUCUK
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-5963-2668
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Kabul Tarihi 3 Mart 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
YEŞİLTEPE, S., & KORUCUK, B. (2021). Değer Yönelimlerine İlişkin Faktörlere Yönelik Sınıf Öğretmenleri Üzerine Bir Uygulama. Eğitim Ve Teknoloji, 3(1), 1-13.