Eğitim ve Teknoloji
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2687-3931 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Mehmet Hayri SARI |


Eğitim ve Teknoloji Dergisi, eğitimde teknoloji kullanımı başta olmak üzere öğrenmenin geliştirilmesine yönelik akademik çalışmaların yayınlanmasına imkan sunan bir dergidir.

Eğitim ve Teknoloji Dergisi, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite kademelerindeki matematik eğitimi, fen eğitimi, sosyal bilgiler eğitimi, Türkçe eğitimi, yabancı dil eğitimi, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri alanındaki çalışmaları kapsamaktadır. Bu kapsamda, orijinal teorik çalışmalar, deneysel çalışmalar, literatür taramaları, araştırma raporları, öğretim programı, öğrenme ortamları ve kitap incelemeleri çalışmalarına yer verilmektedir.

Eğitim ve Teknoloji dergisine gönderilen makalelerin, orijinal, yayınlanmamış olması ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmaması gerekmektedir.

Eğitim ve Teknoloji

ISSN 2687-3931 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Mehmet Hayri SARI |
Kapak Resmi


Eğitim ve Teknoloji Dergisi, eğitimde teknoloji kullanımı başta olmak üzere öğrenmenin geliştirilmesine yönelik akademik çalışmaların yayınlanmasına imkan sunan bir dergidir.

Eğitim ve Teknoloji Dergisi, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite kademelerindeki matematik eğitimi, fen eğitimi, sosyal bilgiler eğitimi, Türkçe eğitimi, yabancı dil eğitimi, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri alanındaki çalışmaları kapsamaktadır. Bu kapsamda, orijinal teorik çalışmalar, deneysel çalışmalar, literatür taramaları, araştırma raporları, öğretim programı, öğrenme ortamları ve kitap incelemeleri çalışmalarına yer verilmektedir.

Eğitim ve Teknoloji dergisine gönderilen makalelerin, orijinal, yayınlanmamış olması ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmaması gerekmektedir.