Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 24, Sayfalar 585 - 627 2019-12-15

Yazılışının 950. Yılı Münasebetiyle Çocuklar İçin Kutadgu Bilig

Zeki GÜREL [1]


Türkiye Cumhuriyetinin teklifi ve Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan Cumhuriyetlerinin de desteklemesi ile 2018 yılının dünyada Atebetü’l-hakayık, 2019 yılının da Kutadgu Bilig yılı olması UNESCO tarafından kabul edilmiştir. Unesco Millî Komitesi Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz 12 Ocak 2018 Cuma günü Ankara’da bir danışma toplantısı yaparak konuyu uzmanları ile görüştü.
Kutadgu Bilig, Çocuk
  • Ateş, Sinan (2019). “Takdim”, Çocuklar İçin Kutadgu Bilig, Ankara, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı yayını. Banarlı, Nihat (1981). Metinlerle Türk ve batı Edebiyatı-III, İstanbul, Remzi Kitabevi. Divan-ı Hikmed’den seçmeler (1983). Hazırlayan: Hayati Bice. Edib Ahmed B. Mahmud Yüknekî (1951). Atabet’ül-Hakâyık, Hazırlayan Reşit Rahmeti Arat, İstanbul. Ergin, Muharrem (1973).Orhun Abideleri, İstanbul, Boğaziçi Yayınları. Gençosmanoğlu, Niyazi (1979). Kopuzdan Ezgiler, İstanbul. Gürel, Rabia Betül (2013). Kutadgu Bilig’de Dörtlükler, İstanbul Üniversitesi Edebiyat fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili Anabilim dalı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi.) Gürel, Zeki (1996). Ömer Seyfettin Tarihî Hikâyeler Eskimeyen Kahramanlar, İstanbul, Hamle Yayınları. Gürel, Zeki (1998). “Dede Korkut’u çocuklara Anlatmak”, Türk Yurdu Dergisi, Ankara, Aralık, Cilt: 18, Sayı: 136. Gürel, Zeki (2004). “Bir Başka Açıdan Kutadgu Bilig”, Türkistan Yazıları, Ankara, Berikan Yayınları. Gürel, Zeki (2018). “Yüksek Öğretimde Çocuk Edebiyatı Dersi, Son Gelişmeler ve Olması gerekenler”, Türk Yurdu, Ankara, Temmuz, Yıl: 107, Sayı: 371, s. 26-28. Gürel, Zeki (2006). “Şemseddin Sami’nin Türk Edebiyatındaki Yeri ve Önemi”, Hikmet İlmî Araştırma Dergisi, Makedonya, Yıl: 4, Sayı: 7, s.85-104, ADEKSAM Yayını. Gürel, Nazlı Rânâ-Zeki Gürel (2016). Makedonya’daki Üniversiteler İçin Türk Halk Edebiyatı, Üsküp, /Makedonya, s.56-61,Yeni balkan yayınları. Gürel, Nazlı Rânâ-Zeki Gürel (2005). Türk Dili ve Edebiyatı Lise-II, Üsküp/ Makedonya, s. 119-122, Prosvetno Delo Ad yayını. Güzel, Abdurrahman (2009). Dinî- Tasavvufî Türk Edebiyatı El Kitabı, 4. Baskı, Ankara, Akçağ Yayınları. Jamal, Gulnısa-Muhammet Savaş Kafkasyalı (2016). Kutadgu Bilig Araştırmaları, Ankara, TC Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Yayını. Jaubert, P. A. (1825). Notice d’un manuscrit turc en caractères ouigoures, envoyé par M. de Hammer, à M. Abel-Rémusat. Journal Asiatique. 6: 39-52, 78-95 Süleyman çelebi (1972). Mevlid, Hazırlayan: Faruk Kadri Timurtaş, İstanbul, Millî Eğitim Bakanlığı Yayını. Uçar, Adem (2015). “Kutadgu Bilig’in Kronolojik Kaynakçası (1825-2016) Tekmilleştirilmiş Versiyon”, Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, Sayı: 6, s. 6-47. Uğur, Erdem (2019). “Kutatgu Bilig’in Kronolojik Kaynakçası (1825-2018), JOTS, 3/1, 139-239. Yusuf Has Hacib (2008). Kutadgu Bilig, Çeviren: Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat, yayına hazırlayan: Çetin Şan-Serap Tuba Yurtsever, 2. Baskı, İstanbul, Kabalcı yayınevi. Yazılışının 950. Yılı Münasebetiyle Çocuklar İçin Kutadgu Bilig, Yayına Hazırlayanlar: Erkan Göksu –Fatih Akman, Çizer: Aslıhan Kübra Coşkun, Ankara 2019, 100 s., Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı yayını. Zeyrek, Yunus (2013). Kitab-ı Dedem Korkut Alâ Lisân-ı Tâife-i Oğuzân, Eskişehir, Türk Dünyası Kültür Başkenti 2014 Eskişehir Ajansı yayını. https://www.youtube.com/watch?v=8_MurdFHQ3I https://www.youtube.com/watch?v=WfAinO2T9Og https://www.youtube.com/watch?v=Kn-fgkxld7U https://yenisancak.com/2018-atabet-ul-hakayik-kutadgu-bilig-yillari-hakkinda-unesco-karari/
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Eğitim ve Toplum Sayı 24
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5129-7033
Yazar: Zeki GÜREL
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2019

APA Gürel, Z . (2019). Yazılışının 950. Yılı Münasebetiyle Çocuklar İçin Kutadgu Bilig . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (24) , 585-627 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitimvetoplum/issue/52886/697887