Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 24, Sayfalar 631 - 634 2019-12-15

Kazakların Dariyğa Kız Dastanı

Ünsal Yılmaz YEŞİLDAL [1]


Günümüzde çok geniş bir coğrafyada farklı isimlerle anılan Türk topluluklarının ana vatanının büyük bir kısmını Türkistan olarak adlandırılan coğrafya teşkil etmektedir. Türkistan coğrafyasında bugün farklı isimlerle anılan Türk devletleri ve toplulukları farklı yapılar adı altında yaşamaktadırlar. Farklı isimler altında yaşayan Türk topluluklarının tarihî süreç içerisindeki köken birliğinin en büyük göstergelerinden birisi de ortak temsil noktalarını oluşturan kültürel unsurlardır. Kültürel unsurların temsil edildiği en önemli ürünleri edebî mahsuller oluşturmaktadır. Edebî mahsuller benzer ya da farklı türsel özelliklerine göre Türk dünyasında farklı isimlerle adlandırılmışlardır. Türk dünyasında zengin olan türlerden birisi de Türkiye sahasında halk hikâyesi olarak adlandırdığımız türdür. Halk hikâyesi kavramı Kazak Türkleri arasında “dastan” kavramıyla ifade edilmektedir. Kazakistan sahası halk hikâyelerinin bir kısmını da din konulu halk hikâyeleri oluşturmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak Türkiye sahasında kaleme alınmış olan ilk kitap Seyfullah Yıldırım tarafından 2015 yılında yazılmış olan “Kazak Türklerinin Dariyğa Kız Dastanı” adlı çalışmadır
Kazak, Kız Destanı, Dariyğa
  • YILDIRIM, Seyfullah (2015) Kazakların Dariyğa Kız Dastanı, Ankara: KalemKitap Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Eğitim ve Toplum Sayı 24
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3333-1976
Yazar: Ünsal Yılmaz YEŞİLDAL
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2019

APA Yeşi̇ldal, Ü . (2019). Kazakların Dariyğa Kız Dastanı . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (24) , 631-634 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitimvetoplum/issue/52886/697889