Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 27, Sayfalar 779 - 804 2020-12-15

Koronavirüs (Covid-19)Pandemi Sürecinin KKTC Eğitim Sistemine Yansımalarına Genel Bir Bakış

Simen EGELİ [1] , Melih Burak ÖZDEMİR [2]


Koronavirüsün dünya genelinde yaratmış olduğu krizin, sağlık başta olmak üzere sosyal, mali, ruhsal yaşamlarımız ve eğitime olumsuz yansımaları sürmekte ve ne zaman sonlanacağına dair net bir şey söylemek de pek mümkün gözükmemektedir. Koronavirüs, dünya genelinde ciddi bir kriz hali doğurmuş ve bu kriz, eğitimde karşı karşıya kalınan sorunların çözümünde açık ve uzaktan eğitim uygulamalarının aslında bir temel öğrenme kaynağı olarak vazgeçilmez olduğunu gündemimize sokmuştur. Sorun bölgesel değil, küreseldir ve bu noktada eğitimde doğru adımlar atılmaz ise pandemi süreci dünya genelinde ciddi eğitim aksamalarına sebep olacak gibi durmaktadır. Bu sebeple de eğitim sisteminin, gerek küresel ölçekte gerekse de ülkeler ölçeğinde eğitim paydaşlarınca, pandeminin eğitim üzerindeki olumsuz etkilerini azaltacak, eğitimin üzerindeki kara bulutları dağıtacak işlevsel dokunuşlarına ihtiyacı olduğu ortadadır. Bu çalışmada covid-19 pandemisinin KKTC eğitimine yansımaları ve bu süreçte KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akraditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ve Eğitim Sendikalarının, yeni normal olarak kabul edilen pandemi sonrası süreçte ortaya çıkan yeni eğitim paradigmaları doğrultusunda eğitimde sürdürülebilirlik açısından almış oldukları karar, uygulama ve ortaya konan önerilerine değinilmiştir. Çalışmanın sonucu olarak covid-19 pandemi sürecinde eğitim alanında yaşanan eksikliklere rağmen, KKTC’de, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve YÖDAK’ın, eğitim paydaşlarının da ortaya koyduğu öneriler doğrultusunda, eğitimi kesintiye uğratmamak adına hali hazırda var olan açık ve uzaktan eğitim olanaklarını hızlıca uygulamaya soktuğunu ve eğitimde sürdürülebilirlik açısından etkili adımlar attığını söylemek yanlış olmayacaktır.
Koronavirüs, pandemi, eğitim
 • ANDERSON, Jenny, (2020), Brave New World The Coronavirus Pandemic Is Reshaping Education. Erişim adresi: https://qz.com/1826369/how-coronavirus-is-changing-education/
 • ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ (t.y.), Pandemi Hazırlık. Erişim adresi:http://aoa.edu.tr/covid19
 • ATCHOARENA, David, (2020), Covid-19: Learning Cities On The Front Line. Erişim adresi: https://en.unesco.org/
 • BONK, Curtis. J., GRAHAM, Charles. R., (2012), The handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs. Erişim adsresi: https://www.wiley.com/en-us/
 • BOZKURT, Aras, (2020), Educational Technology Research Patterns In Therealm Of The Digital Knowledge Age. Journal of Interactive Media in Education (In Press). https://doi.org/10.5334/jime.570
 • BOZKURT, Aras., ve SHARMA, Ramesh. C, (2020), Emergency Remote Teaching In A Time Of Global Crisis Due To Corona Viruspandemic. Asian Journal of DistanceEducation, XV,1. https://doi.org/10.5281/zenodo.3778083
 • BOZKURT, Aras, JUNG, Insung, XIAO, Frank, VLADIRMIRSCHI, …PASKEVICIUS, M. (2020), A Global Outlook to The Interruption of Education Due To Covid-19 Pandemic: Navigating In a Time Of Uncertainty and Crisis. Asian Journal of DistanceEducation, XV, 11. 1-–126. https://doi.org/10.5281/zenodo.3878572
 • CAMBRDİGE DICTIONARY (t.y.), Pandemic. Erişim adresi:https://dictionary.cambridge.org/
 • CAN, Ertuğ, (2012), Açık ve Uzaktan Eğitimde Akreditasyon Yeterlilik Düzeyinin İncelenmesi (Doktora tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/
 • CAN, Ertuğ, (2020), Coronavirüs (Covid-19) Pandemisi ve Pedagojik Yansımaları: Türkiye’de Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, VI, 2: 11-53.
 • CHOL CHANG, Gwang ve SATAKO, Yano, (2020), How Are Countries Addressing The Covid-19 Challenges in Education? A Snapshot of Policy Measures. Erişim adresi: https://gemreportunesco.wordpress.com/
 • CNN Türk (t.y.). Dünyayı Kasıp Kavurdu... Koronavirüs Salgınının 100 günü. Erişim adresi:https://www.cnnturk.com/
 • DANIEL, John (2020), Education and The Covid-19 Pandemic. Prospects,
 • XLIX:91-96. https://doi.org/10.1007/s11125-020-09464-3 d’ORVILLE, Hans, (2020), Covid-19 Causes Unprecedented Educational Disruption: Is There a Road Towards a New Normal?. Prospects, XLIX:11-15. https://doi.org/10.1007/s11125-020-09475-0
 • EURONEWS (t.y.). İlk 100 Günde Yaşananalar. Erişim adresi:https://tr.euronews.com/
 • DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (t.y.). Ders Kitapları ve Diğer Online Destek Materyallarine Ücretsiz Erişim. Erişim adresi: https://www.emu.edu.tr/
 • GIANNINI, Stefania ve LEWIS, Grant, (2020), Three Ways to Plan for Equity During the Coronavirus School Closures. Erişim adresi: https://gemreportunesco.wordpress.com/
 • GILANI, Iftikhar, (2020), Coronavirus Pandemic Reshaping Global Education System? Erişim adresi:https://www.aa.com.tr/
 • KARA, Yunus, (2020), Pandemi Sürecindeki Öğrenci Deneyimleri.: Bakırköy İlçesi Örneği. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, VII, 7: 165-176.
 • KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI, (t.y.), Uzaktan Eğitim Çözümleri İçin Öneriler. Erişim adresi:http://ktos.org/
 • KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI, (t.y.), Okulların Yeniden Açılmasına Yönelik Rehber Kitapçık. Erişim adresi:http://ktos.org/
 • KKTC MEB (t.y.), İlköğretim Dairesi Uzaktan Eğitim Programı. Erişim adresi:http://www.mebnet.net
 • ŞİMŞEK, Hasan, (2020), Eğitim Sisteminin Geleceği Buna Bağlı... MEB İçin Çözüm Önerisi...Erişim adresi:https://odatv4.com/
 • TELLİ, Sahure Gonca ve ALTUN, Deniz (2020). Coronavirüs ve Çevrimiçi (online) Eğitimin Önlenemeyen Yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3, 1:25- 34.
 • TÜRK EĞİTİM SEN (t.y.), Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu. Erişim adresi:https://www.turkegitimsen.org.tr/
 • TÜRK DİL KURUMU (t.y.), Sendika. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/
 • ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (t.y.). Final Üniversitesinden Online Eğitimi Desteklemek Amacıyla İnternet Anlaşması. Erişim adresi: https://www.final.edu.tr/
 • UNESCO (t.y.), Withone in Five Learners Kept Out of School, UNESCO Mobilizes Education Ministers to Face the COVID-19 Crisis. Erişim adresi: https://en.unesco.org/news/
 • UNESCO.(2020a), Covid-19 Educational Disruption and Response. Erişim adresi:https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
 • UNESCO.(2020b). How is Chile Facing the COVID19 Education Emergency?
 • UNESCO Talks With Raul Figueroa, Minister of Education of Chile. Erişim adresi:https://en.unesco.org/fieldoffice/santiago/articles/minister-education-Chile-covid-19
 • UNESCO. (2020c). Distance Learning Strategies, What do We Know About Effectiveness? Erişim Adresi:http://www.unesco.org/covid19EDwebinar
 • WHO (2020a), Director-General’s Opening Remarks at the Media Briefing on Covid-19. Erişim adresi:https://www.who.int/dg/speeches/detail/
 • WHO (2020b), Coronavirus Disease (Cocid-19) Outbreak Situation. Erişim adresi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
 • Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) (t.y.). Yükseköğretim planlama, denetleme, akreditasyon ve koordinasyon kurulunun 18 Mart 2020 Tarih ve 29/19 Sayılı Toplantısı. Erişim adresi:https://yodak.gov.ct.tr/
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Eğitim ve Toplum Sayı 27
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5979-3250
Yazar: Simen EGELİ
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7016-0745
Yazar: Melih Burak ÖZDEMİR
Kurum: LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2020

APA Egeli, S , Özdemir, M . (2020). Koronavirüs (Covid-19)Pandemi Sürecinin KKTC Eğitim Sistemine Yansımalarına Genel Bir Bakış . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (27) , 779-804 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitimvetoplum/issue/60522/889516