Yıl 2021, Cilt 10 , Sayı 28, Sayfalar 247 - 259 2021-04-23

Ashab-I Kehf’in İnanç Turizmi Açısından Değerlendirilmesi ve Afşin’in Tanıtımında Kullanılabilirliği

Rüştü ILGAR [1]


Dünyada inanç turizm sektörü 400 milyon insana hitap eden ve 19 milyar dolarlık sermayeyi içeren hızlıca gelişen ve büyüyen bir turizmin koludur. Bu pazarda en büyük payı 5.5 milyon dolarlık pay ile Suudi Arabistan almaktadır. Bacasız sanayi sıcak para sektöründe Türkiye bu pazardan daha çok pay alabilir. Zaten Dünya genelinde 33’den fazla Ashab-ı Kehf’’in yaşandığına inanılan mağara bulunmaktadır. Bunların 4 tanesi Türkiye’dedir. Yapılan araştırmanın sonucunda Ashab-ı Kehf olayı sadece Müslüman aleminde değil, Hristiyan, Hindu inanç sisteminde de yer alır. Dünyadaki Müslüman ve Hıristiyanlık inancına sahip toplam (4 milyar) nüfus düşünüldüğünde büyük bir kitleye hitap eden Ashab-ı Kehf mağarası günümüzde istenilen düzeyde turizmden pay almadığı görülmüştür. Bu araştırma inanç turizmi kapsamında halk arasında “Yedi Uyurlar” olarak da bilinen Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yer alan mağara ile ilgilidir. İnanç turizm açısından önemli olan Ashab-ı Kehf mağarası Afşin’in tanıtım unsuru olarak daha iyi nasıl yararlanabileceği konusu incelenerek önerilerde bulunulmuştur. Çalışmada veri toplama tekniği olarak ana kaynaklar kullanılmıştır. Konuyla ilgili yapılmış çalışmalara değinilerek mağaranın durumu hakkında bilgi alınmaya çalışılmıştır. Yapılan araştırmanın sonucunda Ashab-ı Kehf olayı sadece Müslüman aleminde değil, Hristiyan, Hindu inanç sisteminde de yer alır. Kur’an-ı Kerim’den edinilen bilgiler çerçevesinde değerlendirildiğinde yaşanmış bir olay olduğu ve bir efsane olmaktan daha öte bir anlam ifade ettiği söylenebilir.
Afşin, Ashab-ı Kehf, İnanç turizm, Tanıtım
 • ALTINOLUK, Emre Baturay, 2008. Türkiye Turizm Stratejisi (2023) ve Turizm Stratejisi Eylem Planı’nın (2007-2013) Mağaraların Korunması, Mağara Turizmi, Mağaracılık ve Mağaracılar Açısından Değerlendirilmesi, IV. Ulusal Speleoloji Sempozyumu Ankara, Erişim Tarihi, 30.03.2020. http://mad.org.tr/yayinlar/sozlu-bildiriler/57-turkiye-turizm-stratejisi.html
 • AFŞİN BELEDİYESİ (2012), http://www.afsin.bel.tr/eshab-i-kehf-(Erişim Tarihi: 24.04.2017).
 • AFŞİN BELEDİYESİ (2013), 2009-2010 Bülteni, http://www.afsin.bel.tr/Web/index.html (Erişim Tarihi: 24.04.2017).
 • AFŞİN KAYMAKAMLIĞI (2012), Ashabı Kehf Külliyesi.http://www.afsin.gov.tr/eshabikehf.asp (Erişim Tarihi: 24.04.2017).
 • AFŞİN KAYMAKAMLIĞI (2017), Ashabı Kehf Külliyesi, http://www.afsin.gov.tr (Erişim Tarihi: 19.04.2017). http://www.yediuyurlar.com /eshab_ %C4%B1_kehf.asp (Erişim Tarihi: 22.04.2017).
 • UNWTO, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (2019.), https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420896
 • ÇETİN, Bayram ve KAYMAZ, Çağlar Kıvanç, (2013), İnanç Turizminde Kutsal Mağaralar: Türkiye’deki Ashâb-ı Kehf Mağaraları (İzmir-Mersin-Kahramanmaraş-Diyarbakır), International Conference on Religious Tourism and Tolerance, 9-12 May 2013, Konya
 • ILGAR, Rüştü, (2015), Mabetleşen Bir Mekân: Gelibolu Yarımadası Tarihi Savaş Alanları Turizmi, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, cilt.13, s.1-20
 • JOHN, Sanidopoulos, (2009), Historicity of Seven Sleepers, Saints-and Feasts of July-7, Orthodox Christian Ministry Center, ttps://www.johnsanidopoulos.com/2009/10/historicity-of-seven-sleepers-of.html
 • KAHRAMANMARAŞ İL KÜLTÜR VE TURİZM Müdürlüğü, (2017), www.kahramanmaraskulturturizm.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 20.04.2017).
 • KARAMAN, Sebahattin ve USTA, Kağan Mehmet, (2006), İnanç Turizmi Açısından İznik ve Bir Uygulama Çalışması, III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir, s:473-489
 • KÖROĞLU, Özlem, HACIOĞLU, Necdet, ULUSOY, Hasret, (2017), İnanç Turizmine Yönelik Alanlarda Ziyaretçi Yönetimi Çerçevesinde Turist Rehberlerinin Rol ve Sorumlulukları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (3), s.267–278
 • ÖZKARCI, Mehmet, (2007), Türk Kültür Varlıkları Envanteri I-II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara PEW RESEARCH CENTER (2020), Pew Research Center Religion &Public Life, http://www.globalreligiousfutures.org/
 • SÜMER, Faruk, (1989), Ashabı Kehf, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınlar, İstanbul
 • ŞENESEN, Refiye, (2002), Pagandan Hristiyanlık ve Müslümanlığa Bir İnanç Merkezi: Eshab-ı Kehf ve Günümüzde Eshab-ı Kehf’te Hıdrellez Şenlikleri, TÜKSEV-TİKA İşbirliğiyle Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 23 - 27 Eylül 2002, s.1023-1040
 • ŞENTÜRK, Mustafa, (2012), “İsrâîliyyât ile Mitoloji Arasında Tarihsel Bakış Açısıyla Gölgelenen Ashâb-ı Kehf”, Uluslararası İnanç Turizmi ve Eshab-ı Kehf Sempozyumu, 20-22 Eylül 2012, Kahramanmaraş
 • TÜRSAB (2014), TÜRSAB İnanç Turizmi 2014 Raporu, http://www.tursab.org.tr/dosya/12192/tursabinancturizmi_12192_5616832.pdf
 • Türkiye Turizm Stratejisi. (2023), 2012. www.sp.gov.tr/documents/Turizm_Strateji_2023.pdf (Erişim Tarihi: 01.03.2017).
 • WANG, Kuo-Yan, AZİLAH, Kasim and JİNG, Yu, (2020), Religious Festival Marketing: Distinguishing between Devout Believers and Tourists, Religions,11: 413 WİLLİAM, Law, (2008), Religious Tourism, Edition Leisure Travel Group Special, Tourism Magazine, p:8-16 (Erişim Tarihi: 04.03.2017).
 • YAZIR, Elmalılı Hamdi, (2009), Kuran-ı Kerim ve Türkçe Meali, Tuva Yayın Dağıtım, İstanbul (Erişim Tarihi: 20.04.2017).www.yesilafsin.com Erişim Tarihi 17.04.2017 https://islamansiklopedisi.org.tr/ashab-i-kehf Erişim Tarihi 13.06.2020
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Eğitim ve Toplum Sayı 28 [tr]
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4981-7324
Yazar: Rüştü ILGAR
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Nisan 2021

APA Ilgar, R . (2021). Ashab-I Kehf’in İnanç Turizmi Açısından Değerlendirilmesi ve Afşin’in Tanıtımında Kullanılabilirliği . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 10 (28) , 247-259 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitimvetoplum/issue/62961/955676