Teorik Makale
BibTex RIS Kaynak Göster

ASRIN FELAKETİNİN ARDINDAN AFET VE YOLSUZLUK İLİŞKİSİ: DOĞAL AFETLERİN YOLSUZLUK ÜZERİNE ETKİLERİ

Yıl 2023, Cilt: 5 Sayı: 2, 27 - 40, 30.12.2023

Öz

Yolsuzluk insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Genel olarak sosyal, kültürel, ekonomik ve bürokratik kurumların zayıf olduğu ülkelerde yolsuzluk eğilimi artmaktadır. Kamu sektöründeki yolsuzluğun ülkelerin ekonomik, politik ve sosyal performansı üzerindeki çeşitli zararlı etkileri ampirik çalışmalarla tespit etmiştir. Yolsuzluk ve büyük depremler nedeniyle ölümler arasındaki ilişki dikkate değerdir. Üstelik yolsuzluk afet öncesi önlemler, afet sırasında yapılması gerekenler ve afet sonrası süreçlerin yönetimini de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışmada yolsuzluk ve doğal afet ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Literatürün ışığında bir yandan yolsuzluğun doğal afet sonucu can kaybını arttırdığı öte yandan doğal afetlerin de yolsuzluğu arttırdığı tespit edilmiş ve doğal afetlerde yolsuzlukla mücadele stratejileri geliştirilmiştir.

Kaynakça

 • Alcántara-Ayala, I., Rodríguez-Velázquez, D., & Lucatello, S. (2022). Under the rubble: disaster risk management and accountability after the Mexico City earthquake of September 19, 2017. Natural Hazards, 1-24. https://doi.org/10.1007/s11069-022-05752-7.
 • Alexander, D. (2017) Corruption and the Governance of Disaster Risk. Oxford University Press, Oxford. https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10042510/1/2017%20Oxford%20Research%20Encyclopedia%20on%20NHaz.pdf.
 • Ambraseys, N., & Bilham, R. (2011). Corruption kills. Nature, 469(7329), 153-155.
 • Bjørnskov, C., Voigt, S. Emergencies: on the misuse of government powers. Public Choice 190, 1–32 (2022). https://link.springer.com/article/10.1007/s11127-021-00918-6. https://doi.org/10.1007/s11127-021-00918-6.
 • Brollo, F., Nannicini, T., Perotti, R., & Tabellini, G. (2013). The political resource curse. American Economic Review, 103(5), 1759-1796.
 • Carloni, E., Polinori, P., & David, D. (2022). Public Procurement and Corruption: Perspectives, Rules, Experiences. In Understanding and Fighting Corruption in Europe: From Repression to Prevention (127-149). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-82495-2_7.
 • Crowley, K. & J.R. Elliott (2012). ‘Earthquake disasters and resilience in the Global North: lessons from New Zealand and Japan’. The Geographical Journal. 178(3), 208-215.
 • Ekşi, A. (2015). Afet yönetiminde içsel denetim aracı olarak etik. International Journal Of Economic & Administrative Studies, 8(15).
 • Erdik, M., Tümsa, M.B.D., Pınar, A., Altunel, E. & Zülfikar, A.C. (2023). A Preliminary Report on the 6 February 2023 Earthquake in Türkiye.https://temblor.net/temblor/preliminary-report-2023-turkey-earthquakes-15027/ (13.08.2023).
 • Escaleras, M., Anbarci, N., & Register, C. A. (2007). Public sector corruption and major earthquakes: A potentially deadly interaction. Public Choice, 132, 209-230. https://doi.org/10.1007/s11127-007-9148-y.
 • EC (2014). European Commission, Report from the Commission to the Council and the European Parliament: EU Anti-Corruption Report. COM (2014) 38 final. 3 February. European Commission, Brussels.
 • Fazekas, M., Nishchal, S., & Soreide, T. (2023). The Impact of Emergencies on Corruption Risks. Italian Natural Disasters and Public Procurement. Italian Natural Disasters and Public Procurement, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4330953.
 • Green, P. (2005). Disaster by design: corruption, construction and catastrophe. British Journal of Criminology, 45(4), 528-546. https://doi.org/10.1093/bjc/azi036.
 • Gündüz, M. & O. Önder (2013). Corruption and internal fraud in the Turkish construction industry. Science and Engineering Ethics. 19(2), 505-528.
 • Ha, K. M. (2023). Decreasing corruption in the field of disaster management. Crime, law and social change, 1-20. https://link.springer.com/article/10.1007/s10611-023-10077-y. https://doi.org/10.1007/s10611-023-10077-y.
 • Kenny, C. (2012). Disaster risk reduction in developing countries: costs, benefits and institutions. Disasters. 36(4), 559-588.
 • Köseoğlu, A. M., & Yıldırımlı, H. (2015). Afet lojistiğine bağlı afet yönetimi sorunlarının siyasi etkileri. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (49), 199-224.
 • Lewis, J. (2012). The good, the bad and the ugly: disaster risk reduction (DRR) versus disaster risk creation (DRC). PLoS Currents. 4 (June). doi: 10.1371/4f8d4eaec6af8.
 • Levitt, B.S., V.T. Gawronski, G. Hoberman, R.S. Olson & V. Sandoval (2019). Public perceptions of code enforcement and safer buildings in Latin America and the Caribbean. Natural Hazards Review. 20(4). Article number: 04019009. https://doi.org/10.1061/(ASCE)NH.1527-6996.0000333.
 • Özbilgin, M., Erbil, C., Şimşek Demirbağ, K., Demirbağ, O. & Tanrıverdi, V. (2023). Afet yönetiminde sorumluluğun yeniden inşası: Deprem, sosyal dramalar, sosyal politikalar. Sosyal Mucit Academic Review, 4(1), 71-112. doi: 10.54733/smar.1253256.
 • Özerdem, A. & S. Barakat (2000). After the Marmara earthquake: lessons for avoiding short cuts to disasters. Third World Quarterly. 21(3), 425-439.
 • Sanderson, D., Patel, S. S., Loosemore, M., Sharma, A., Gleason, K., & Patel, R. (2022). Corruption and disasters in the built environment: a literature review. Disasters, 46(4), 928-945. https://doi.org/10.1111/disa.12500
 • Transparency International (2016). The European Corruption Observatory: Investigating Corruption. Transparency International EU, Brussels.
 • Transparency International, https://images.transparencycdn.org/images/Report_CPI2022_English.pdf. (12.08.2023).
 • World Bank (2020). Anticorruption fact sheet. 19 February. https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/02/19/anticorruption-fa... (et: 01.04.2023).
 • van Klinken, G. & E. Aspinall (2010). Building relations: corruption, competition and cooperation in the construction industry. In G. Klinken and E. Aspinall (eds.) The State and Illegality in Indonesia. Brill, Leiden, 139– 151.
 • Yamamura, E. (2014). Impact of natural disaster on public sector corruption. Public Choice, 161(3-4), 385-405. https://doi.org/10.1007/s11127-014-0154-6.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Gelişme Çalışmaları (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Burcu GEDİZ ORAL 0000-0001-7096-9288

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 16 Kasım 2023
Kabul Tarihi 30 Kasım 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA GEDİZ ORAL, B. (2023). ASRIN FELAKETİNİN ARDINDAN AFET VE YOLSUZLUK İLİŞKİSİ: DOĞAL AFETLERİN YOLSUZLUK ÜZERİNE ETKİLERİ. Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi, 5(2), 27-40.