Güncel Sayı

Cilt: 5 Sayı: 2, 30.12.2023

Yıl: 2023

Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi, sosyal bilimler ve eğitim bilimleri alanında yapılan bilimsel ve akademik çalışmaları, hem ulusal hem de uluslararası camia ile paylaşmayı ve bilime katkı sağlamayı amaçlar.

Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri alanında katkı sağlayacak her türlü özgün bilimsel makaleler, araştırma notları, bilimsel değerlendirmeler ve analizler dergimizin kapsamı alanındadır. Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi, iktisat, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, işletme, çalışma ekonomisi, ekonometri, uluslararası ticaret, bankacılık ve finans, eğitim bilimleri, temel eğitim, yabancı diller eğitimi vb alanları kapsamaktadır.

Yayın hayatına 2019 yılının Aralık ayında başlayan dergimiz, portföyünde İktisadi ve İdari Bilimler çatısı altında bulunan alanlarda yapılmış çalışmalara yer vermekle birlikte disiplinler arası çalışmalar da dergimizin ilgi alanında yer almaktadır.
Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi, yayın hayatına ilk olarak Aralık 2019 tarihinde başlamış olup yayın periyodu yılda 2 sayı olarak belirlenmiştir. Dergimize ait sayılar her yılın Aralık ve Haziran aylarında online olarak yayınlanacaktır. Ayrıca, dergimiz editör ve yayın kurulu özel sayı çıkarma yetkisine sahiptir.
Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.
Aşağıdaki belirlenmiş alanlarda ve yazım kurallarına uygun şekilde yazılmış kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma makalesi, derleme yazılar, editöre mektup ve çeviri yazılar türünden metinler dergimiz tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Genel anlamda İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası İlişkiler, Bankacılık, Finans, Ekonometri, Maliye, Muhasebe, Nicel Karar Verme, Pazarlama, Üretim Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon, İdari Bilimler, Eğitim Bilimleri, Temel Eğitim, Yabancı Diller Eğitimi vb alanlarında yapılmış çalışmalar dergimizin yayın portföyüne girmektedir.
Dergimize gönderilecek makalelerde imla ve noktalama kurallarına riayet edilmesi gerekmektedir.
Gönderilen yazıların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve değerlendirilmek üzere gönderilmemiş, ulusal ve uluslararası kongrelerde tam metin kitapçığında yayımlanmamış olması gerekmektedir.
Dergimize akademisyenler, araştırmacı ve uygulamacılar, uzmanlar vb. yayın gönderebilir.
Dergimize gönderilen çalışmaların değerlendirilmesinde, kör hakemlik yöntemine uygun olarak, iki farklı hakem görüşü alınmaktadır. Bir hakemin olumlu bir hakemin olumsuz görüş bildirmesi durumunda çalışma üçüncü hakeme gönderilmektedir. Nihai karar üçüncü hakem görüşüne göre verilir.
Dergimize makale gönderilmeden önce söz konusu çalışma, Turnitin veya Ithenticate intihal programlarında taranmalıdır. Tarama sonucu en fazla %20 olan çalışmalar değerlendirilmeye alınacaktır.
Dergimize gönderilen çalışmalarda yazar bilgisi yer almamalıdır. Yazar bilgilerinin yer aldığı kapak sayfası ayrıca hazırlanmalıdır. Kapak sayfasında; makalenin başlığı, yazar(ların) isim soyisim, unvan, çalıştığı kurum, iletişim bilgileri ve ORCID numarasının yazılı olması gerekir.
Yayın gönderilirken yazarlar kapak dosyası, isimsiz yayın dosyası ve intihal raporlarını yüklemelidir.
Dergimizde yayınlanan çalışmalar için yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmemekte ve yayınlamak için de herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
Dergide yayımlanması kabul edilen ve yayımlanan çalışmaların tüm yayın hakları Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi’ne aittir. Bu yazılar kaynak gösterilmeksizin bir başka yayın organında yayınlanamaz ve kullanılamaz.

Dergimizde yayınlanan çalışmalar için yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmemekte ve yayınlamak için de herhangi bir ücret talep edilmemektedir.