Yıl 2017, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 36 - 43 2017-03-29

Türkiye Flora ve Vejetasyonu Bibliyografyası Bağlamında Bilim Dili Üzerine Bir İnceleme
An Investigation on Science Language in The Context of Turkish Flora and Vegetation Bibliography

Orhan SEVGİ [1]


              “Türkiye Flora ve Vejetasyonu Bibliyografyası” adlı kaynakçadan her bir çalışmanın tarihi, metin ve özet dili, sayfa adedi, yurt içi veya yurt dışında basıldığı belirtilerek düzenlenmiş, değerlendirmeler toplam 4973 makale üzerinden yapılmıştır. Değerlendirme için 1849 öncesi, 1850-1874, 1875-1899, 1900-1924, 1925-1949, 1950-1974 ve 1975-1989 dönemlerine ayrılmıştır.  Yapılan değerlendirme sonuçlarına göre: 1) Bilim dili diye ortaya atılan Latince zamanla yerini İngilizceye bırakmış, bu da tek bir bilim dilinden söz edilemeyeceği, aksine bilim dillerinden söz edilebileceğini göstermektedir. 2) Türkçenin bilim dili olarak kullanılmaması durumunda, araştırma yapan hangi dili bilirse bilsin, üretilen bilginin önemli kısmını anlamayacaktır. 3) Türkçenin bilim dili olarak kullanılmaması sonucunda, Türkçenin kelime haznesine yapılacak katkı engellenmiştir. 4) Türkçenin bilim dili olarak kullanılması yerine, zaman ve para kaybına sebep olan herkese yabancı dil öğretme ve yabancı dille öğretime devam edilerek ülke zarara uğratılmıştır.

             Anahtar Kelimeler; Bilim Dili, Yayın Dili, Özet Dili

 

            Each reference item in “Turkish Flora and Vegetation Bibliography” has been stated with the date, main body and abstract language, page number, printed location such as whether national or international and arranged, and in total 4973 article has been examined. The evaluation has been conducted due dates previous than 1849, and the periods between 1850-1874, 1875-1899, 1900-1924, 1925-1949, 1950-1974 and 1975-1989. According to evaluation results: 1) The Latin language which has been assigned to be a scientific language has been replaced by English and this indicated that we are unable to mention only one science language, instead it is possible to state multiple science languages. 2) Unless Turkish will not be used as science language, whichever language knows the researcher, he/she will miss notable portion of the knowledge. 3) As a result of not taking Turkish as science language, the potential contribution to Turkish word wealth has been obstructed. 4) Instead of assigning Turkish as science language, teaching foreign language to everybody and foreign language based education attempts caused economical losses.

            Keywords; Science Language, Publish Language, Abstract Language
  • Aksan, D., 2000. En Eski Türkçe’nin İzlerinde Orhun ve Yenisey Yazıtları Üzerinde Sözcükbilim, Anlambilim ve Biçembilim İncelemelerinin Aydınlattığı Gerçekler. Simurg Yayın Evi, 159 sayfa.
  • Demiriz, H., 1993. Türkiye Flora ve Vejetasyonu Bibliyografyası. TÜBİTAK, Temel Bilimler Araş-tırma Grubu, TBAG-DPTÇ. Sek.1, 670 sayfa.
  • Fazlıoğlu, İ., 2003. Osmanlı Döneminde ‘Bilim’ Alanındaki Türkçe Telif ve Tercüme Eserlerinin Türkçe Oluş Nedenleri ve Bu Eserlerin Dil Bilincinin Oluşumundaki Yeri ve Önemi. Kutadgubilig 3: 151-184.
  • Kocaman, A., 1983. Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üzerine Saptamalar Türk Dili Dergisi Dil Öğretim Özel Sayısı, Sayı: 379-380 / Temmuz-Ağustos, 1983.
  • Korkmaz, Z., 1992. Atatürk ve Türk Dili Belgeler. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Atatürk Dizisi Sayı:574.
  • Korkmaz, Z., 1995. Türk Dilinin Yabancı Dillere Karşı Korunması İçin Alınması Gereken Önlemler. Türk Dili Dergisi, Sayı:528, Aralık, sf:1268-1281.
  • Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 2000. Türk Dili Özel İhtisas Komisyonu Raporu.
  • Tekeli, İ. ve Selim İ., 1999. Osmanlı İmparatorluğu’nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları VII. Dizi-Sayı:154, 2. baskı, (1. baskı: 1993) ISBN 975-16-0535-0.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Orhan SEVGİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Mart 2017

Bibtex @ { ejatd429721, journal = {Avrasya Terim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-7507}, address = {}, publisher = {Eurasscience Journals}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {36 - 43}, doi = {}, title = {An Investigation on Science Language in The Context of Turkish Flora and Vegetation Bibliography}, key = {cite}, author = {SEVGİ, Orhan} }
APA SEVGİ, O . (2017). An Investigation on Science Language in The Context of Turkish Flora and Vegetation Bibliography. Avrasya Terim Dergisi , 5 (1) , 36-43 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejatd/issue/37232/429721
MLA SEVGİ, O . "An Investigation on Science Language in The Context of Turkish Flora and Vegetation Bibliography". Avrasya Terim Dergisi 5 (2017 ): 36-43 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejatd/issue/37232/429721>
Chicago SEVGİ, O . "An Investigation on Science Language in The Context of Turkish Flora and Vegetation Bibliography". Avrasya Terim Dergisi 5 (2017 ): 36-43
RIS TY - JOUR T1 - An Investigation on Science Language in The Context of Turkish Flora and Vegetation Bibliography AU - Orhan SEVGİ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Avrasya Terim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 43 VL - 5 IS - 1 SN - -2147-7507 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Avrasya Terim Dergisi An Investigation on Science Language in The Context of Turkish Flora and Vegetation Bibliography %A Orhan SEVGİ %T An Investigation on Science Language in The Context of Turkish Flora and Vegetation Bibliography %D 2017 %J Avrasya Terim Dergisi %P -2147-7507 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD SEVGİ, Orhan . "An Investigation on Science Language in The Context of Turkish Flora and Vegetation Bibliography". Avrasya Terim Dergisi 5 / 1 (Mart 2017): 36-43 .
AMA SEVGİ O . An Investigation on Science Language in The Context of Turkish Flora and Vegetation Bibliography. Avrasya Terim Dergisi. 2017; 5(1): 36-43.
Vancouver SEVGİ O . An Investigation on Science Language in The Context of Turkish Flora and Vegetation Bibliography. Avrasya Terim Dergisi. 2017; 5(1): 43-36.