Makaleler


Ü. AKKEMİK, H. ÇINAR YILMAZ, O. YILMAZ, O. SEVGİ, E. SEVGİ
Gökçeada’da Quercus coccifera türüne ait bir anıtsal ağaç tespiti, Türk Biyoçeşitlilik Dergisi, (2020)
O. SEVGİ
TÜBA TÜRKÇE TERİM BİLİMLERİ SÖZLÜĞÜ ÇALIŞMALARININ YENİ ÜRÜNÜ; MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ SÖZLÜĞÜ, Avrasya Terim Dergisi, (2020)
O. SEVGİ
YEŞİL TERİMLER VE ANLAMLARI, Avrasya Terim Dergisi, (2020)
B. POLAT, O. SEVGİ
BAZI EKOLOJİ TERİMLERİNİN KAMUOYU TARAFINDAN BİLİNME DÜZEYLERİNİN ANALİZİ, Avrasya Terim Dergisi, (2019)
H. Tecimen, O. Sevgi, M. Akkaya, E. Sevgi, Ç. KIZILARSLAN HANÇER, E. ALTUNDAĞ ÇAKIR
Some soil physical and chemical properties of natural stands and plantations at different ages of stone pine in Biga (Çanakkale-Turkey), Eurasian Journal of Forest Science, (2018)
A. YILDIRIM
Dünyevîleşme Kavramı Üzerine, Avrasya Terim Dergisi, (2018)
O. SEVGİ
Türkiye ve Azerbaycan Türkçesinde Ekoloji Terimlerinin Kullanımı ve Etkileşim İmkânı, Avrasya Terim Dergisi, (2018)
H. ÖZÇELİK
Türkiye Güllerinin Adları ve Teknik Terimleri, Avrasya Terim Dergisi, (2018)
O. SEVGİ
On İkinci Sayıyla Merhaba, Avrasya Terim Dergisi, (2018)
O. SEVGİ
Dergi Tanıtımı, Avrasya Terim Dergisi, (2018)
O. Sevgi
On Birinci Sayıyla Merhaba, Avrasya Terim Dergisi, (2018)
O. Sevgi
Dergi Tanıtımı, Avrasya Terim Dergisi, (2018)
O. SEVGİ
Onuncu Sayıyla Merhabalar, Avrasya Terim Dergisi, (2017)
G. ÖZYİĞİTOĞLU
Türkçe Liken Terminolojisi İçin Yeni Öneriler, Avrasya Terim Dergisi, (2017)
S. ELYILDIRIM
Üretici Sözlük Kuramının Anlambilimdeki Yeri, Avrasya Terim Dergisi, (2017)
O. SEVGİ
Dergi Tanıtımı, Avrasya Terim Dergisi, (2017)
A. YALÇIN
Bilimsel Çalışmalarda Kavram Oluşturma ve Sözsüz İletişim Kavramları Üzerine, Avrasya Terim Dergisi, (2017)
N. BAYAM, M. ATALAY, B. MERCAN, O. SEVGİ
Terim Kullanımının Lise Öğrencilerinin Biyoloji Konularını Anlamasına Etkileri, Avrasya Terim Dergisi, (2017)
O. SEVGİ
Dergi Tanıtımı, Avrasya Terim Dergisi, (2017)
O. SEVGİ
Dokuzuncu Sayıyla Merhabalar, Avrasya Terim Dergisi, (2017)
O. SEVGİ
Türkiye Flora ve Vejetasyonu Bibliyografyası Bağlamında Bilim Dili Üzerine Bir İnceleme, Avrasya Terim Dergisi, (2017)
O. SEVGİ
Sekizinci Sayıyla Merhabalar, Avrasya Terim Dergisi, (2016)
O. SEVGİ
Dergi Tanıtımı, Avrasya Terim Dergisi, (2016)
O. SEVGİ
Habitat Terimi ve Türevlerinin 22. ve 21. Ulusal Biyoloji Kongrelerinde Kullanımının Değerlendirilmesi, Avrasya Terim Dergisi, (2016)
O. SEVGİ
Dergi Tanıtımı, Avrasya Terim Dergisi, (2016)
O. SEVGİ
Ormancılık’ta Terim Çalışmalarının Şeceresi, Avrasya Terim Dergisi, (2016)
O. SEVGİ
Yedinci Sayıyla Merhabalar, Avrasya Terim Dergisi, (2016)
O. SEVGİ
Altıncı Sayıyla Merhabalar, Avrasya Terim Dergisi, (2015)
O. SEVGİ
Dergi Tanıtımı, Avrasya Terim Dergisi, (2015)
O. SEVGİ
“YERLİ ORMANCILIK TERİMLERİ” ÇALIŞMASI, Avrasya Terim Dergisi, (2015)
O. SEVGİ
Beşinci sayıyla merhabalar, Avrasya Terim Dergisi, (2015)
O. SEVGİ
Dergi Tanıtımı, Avrasya Terim Dergisi, (2015)
O. SEVGİ
ECOLOGY TERİMİNİN TÜRKÇE KARŞILIKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, Avrasya Terim Dergisi, (2015)
O. SEVGİ
Terim Kaynakçasına Katkılar: Ormancılık Bilimleri Terim Sözlük ve Makaleleri, Avrasya Terim Dergisi, (2015)
O. SEVGİ
Dördüncü sayıyla merhabalar, Avrasya Terim Dergisi, (2014)
O. SEVGİ
Determination of the Terms Used in the Titles of Ecology Publications and Analysis of their Temporal Chance, Avrasya Terim Dergisi, (2014)
O. SEVGİ
EKOLOJİ YAYINLARININ BAŞLIKLARINDA KULLANILAN TERİMLERİN BELİRLENMESİ VE ZAMANA GÖRE DEĞİŞİMLERİNİN ANALİZİ, Avrasya Terim Dergisi, (2014)
O. SEVGİ, Ü. AKKEMİK
"Orhan Sevgi ve Ünal Akkemik’in “Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler)” Adlı Eserin Bilgi Kaynağı ve Terim Yaklaşımı Üzerine Bir Değerlendirme” (ATD 2(1): 50-67, 2014) Adlı Makaleye İlişkin Prof. Dr. Adil Güner’in Editöre Mektuba Yazarların Yanıtı, Avrasya Terim Dergisi, (2014)
O. SEVGİ
Avrasya Terim Dergisi'nden, Avrasya Terim Dergisi, (2014)
O. SEVGİ, Ü. AKKEMİK
“Türkiye Bitkileri Listesi” Adlı Eserin Bilgi Kaynağı ve Terim Yaklaşımı Üzerine Değerlendirmeler, Avrasya Terim Dergisi, (2014)
O. SEVGİ
İkinci sayıyla merhabalar, Avrasya Terim Dergisi, (2013)
O. YILMAZ, O. SEVGİ, H. TECİMEN, S. CARUS, A. KAVGACI, H. YURTSEVEN, R. ERDEM
EFFECTS OF DIFFERENT THINNING GRADES ON THE SPATIAL STRUCTURE OF PURE BLACK PINE STANDS, Eurasian Journal of Forest Science, (2013)
O. SEVGİ
Başlarken, Avrasya Terim Dergisi, (2013)
O. SEVGİ
Orman(-lar), ormanlık alan ve orman alanı terimleri: kullanım sorunları ve öneriler, Avrasya Terim Dergisi, (2013)
A. KAVGACI, O. SEVGİ, H. TECİMEN, O. YILMAZ, S. CARUS, T. DÜNDAR
CLASSIFICATION AND ORDINATION OF PINUS NIGRA DOMINATED FORESTS AT ALACAM MOUNTAINS (NW ANATOLIA-TURKEY), Eurasian Journal of Forest Science, (2013)