Yayın Kurulu

Prof. Dr. Zeynel ARSLANGÜNDOĞDU

Turkey
zeynel@istanbul.edu.tr
Konular: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri,Bitki Koruma
Kurum: İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Orman Fakültesi

Prof. Dr. Abdurrahim AYDIN

Turkey
aaydin@duzce.edu.tr
Konular: Orman Mühendisliği
Kurum: DUZCE UNIVERSITY

Prof. Dr. Levent ÖZDÜVEN

Turkey
lozduven@nku.edu.tr
Konular: Hayvan Besleme
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Şermin KALAFAT

Turkey
serminkalafat@gmail.com
ORCID: 0000-0003-1000-0402
Konular: Filoloji,Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi),Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. İbrahim ŞAHİN

Turkey
miharbisahin@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-0167-2568
Konular: Türk Dili,Dilbilimi
Kurum: Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Prof. Dr. Hüseyin Barış TECİMEN

Turkey
hbarist@gmail.com
Konular: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri,Orman Mühendisliği,Orman Ekolojisi,Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği
Kurum: Istanbu University-Cerrahpaşa, Faculty of Forestry

Prof. Dr. Mustafa YILMAZ

Turkey
mustafa.yilmaz@btu.edu.tr
Konular: Silvikültür
Kurum: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Hatice YILMAZ

Turkey
yilmazhc@istanbul.edu.tr
Konular: Orman Botaniği
Kurum: İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa