Dergi Kurulları

Yayın Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Orhan SEVGİ İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Orman Fakültesi Türkiye
Orman Ekolojisi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Orhan SEVGİ İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Orman Fakültesi Türkiye
Orman Ekolojisi
Prof. Dr. Zeynel ARSLANGÜNDOĞDU İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Orman Fakültesi Türkiye
Ekoloji, Entomoloji, Orman Koruma
Orman Mühendisliği
Doç. Dr. Yahya BAŞKAN İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Tarih Bölümü Türkiye
A.ilker ESİN İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa 0000-0002-4349-056X Türkiye
Orman Ürünleri Transportu, Sulama Sistemleri
Bekir KAYACAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ 0000-0002-6569-8054
Gelişme Ekonomisi - Makro
Prof. Dr. Levent ÖZDÜVEN NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Hayvan Besleme
Ece SEVGİ BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Ekoloji
Doç. Dr. Şermin KALAFAT İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-1000-0402 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Filoloji, Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)
Doç. Dr. Kürşat YILDIRIM İstanbul Üniversitesi Türkiye
Genel Türk Tarihi
Doç. Dr. İbrahim ŞAHİN Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü 0000-0002-0167-2568 Türkiye
Dilbilimi, Türk Dili
Prof. Dr. Hüseyin Barış TECİMEN Istanbu University-Cerrahpaşa, Faculty of Forestry 0000-0001-7072-3026 Türkiye
Orman Mühendisliği, Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Orman Ekolojisi, Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği
Prof. Dr. Mustafa YILMAZ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Silvikültür, Orman Mühendisliği
Doç. Dr. Hatice YILMAZ İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa 0000-0002-4614-9447 Türkiye
Orman Botaniği


 

ISSN: 2147-7507

Avrasya Terim Dergisi