Amaç ve Kapsam

Derginin ana amacı Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimlerinde doğrudan kavram ve terim üzerine yazılan makalelerin yayınlanması da amaçlanmıştır. Dergide çıkacak yayınlarla kavram ve terim bilgisine çeşitli açılardan katkı sağlamak ve böylece üretilen bilgilerin topluma yayılımını sağlamayı hedeflemektedir.

Dergi, Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimlerinin tümünde kavram ve terimle ilgili çalışmaları kapsamaktadır. Derginin dili Türkçe, olup Latin alfabesi kullanılmaktadır. Bununla birlikte, yabancı dildeki makaleler Türkçeleriyle birlikte sunulmaktadır. Makalenin içeriğine göre; Arap, Kiril, Uygur vb. alfabelerin kullanıldığı Türkçe metinler üzerine yapılan çalışmalarda söz konusu terimlerde bu alfabe yazımları da kullanılmalıdır.

Yayımlanma Ayları
Nisan Ağustos Aralık


 

ISSN: 2147-7507

Avrasya Terim Dergisi