Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Etik Kurallar

Avrasya Terim Dergisi gönderilen yazıların değerlendirilmesinde çift-kör hakemlik yöntemini uygulamaktadır. 

Yazarlar, hakemler ve editörler, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) ve COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından önerilen etik kurallara uymaya, kabul etmeye ve uygulamaya davetlidir.

Ek olarak, ATD'ye en yüksek kalitede bilime katkıda bulunmak için yazarlardan aşağıdakileri yapmaları beklenir:

- Gerçekleştirilen araştırmanın kesin ve doğru bir açıklamasını ve öneminin açık, nesnel bir tartışmasını sunmalıdır.

- Yazarın meslektaşlarının çalışmayı tekrar etmesine izin vermek için bir makaleye yeterli ayrıntı ve bilgi kaynaklarına atıfta bulunun. Verilerin kullanımına veya verilere erişimle ilgili sınırlamalar açıkça tanımlanmalıdır.

- Tüm bilgilerin kaynaklarını belirleyin ve rapor edilen çalışmanın niteliğini belirlemede etkili olan ve okuyucuyu mevcut araştırmayı anlamak için gerekli olan birincil ve diğer önceki çalışmalara hızla yönlendiren yayınlardan alıntı yapın. Konuşma veya yazışmalarda olduğu gibi özel olarak elde edilen bilgiler, kaynağın açık izni olmadan kullanılmamalı veya rapor edilmemelidir.

- Çalışmada, yöntemi, varsayımları ve belirsizlikleri açıkça ve kaynaklarıyla sunmalıdır.

- İnsan veya hayvan deneklerle yapılan çalışmalarda veya izni konu (anket, yayınlanmamış resmi veri veya belgelerin sunumu, atıf yapılması gibi) resmi makamların izin süreçleri takip edilmelidir. Süreç sonucunda alınan etik izin belgeleri başvuru aşamasında sunulmalıdır.

- Başkalarının çalışmalarını veya fikirlerini veya kendi çalışmanızı asla intihal yapmayın. Başka kaynaklardan yapılan alıntılara uygun atıflar yapılmalıdır.

- Yayın sayısını yapay olarak artırmak için araştırma raporlarının gereksiz yere bölünmesinden veya gereksiz yere yayınlanmasından kaçının.

- Yazılı bir eserde asla kişisel eleştiriye yer vermeyin.

- Kabul edildikten sonra makalede yapılan değişiklikleri Editöre bildirin.

10. Yalnızca çalışmaya önemli bilimsel katkılarda bulunan kişileri ortak yazar olarak dahil edin ve yazarlık sırasını katkıya uygun şekilde belirleyin. Tüm ortak yazarlar, gönderilen ve yayınlanan makalenin kalitesi ve bütünlüğünden sorumludur.

- Bir yazıda yer alan sonuçların yayınlanmasından veya araştırmanın geliştirilmesinden etkilenebilecek herhangi bir yazar için olası herhangi bir çıkar çatışmasını editöre belirtiniz.

- Teşekkür bölümünde tüm yazarlar için tüm finansman kaynaklarını ve veri kaynaklarını veya diğer ayni desteği listeleyin.

- Sorumlu yazar rolünde, tüm ortak yazarların, makalenin değerlendirmesi sürecinde makaledeki adımlardan ve değişikliklerden tam olarak haberdar olmalarını sağlayın.

-İntihalden Kaçınmak

İntihal, başka bir kişinin sözlerini veya fikirlerini, o kişiye veya o kişinin çalışmasına itibar etmeden kullanmaktır. Bu, metin, şekil, tablo veya fikirlerin kullanılmasını içerir ve yalnızca bu öğelerin herhangi birinin çoğaltılmasını değil, aynı zamanda bir başkasının fikirlerini veya çalışmalarını temsil eden metinlerin yakından yorumlanmasını da içerir.

-Potansiyel intihalden kaçınmak için:

Yazardan ve telif hakkı sahibinden herhangi bir metin, şekil veya tablonun yeniden kullanımı için (yazılı olarak) izin alındığından emin olun. Derginin kullanım izni politikasını ve uygun atıfları öğrenin Kendinden intihalin de intihal olduğunu unutmamalıdır.

Klinik ve Hayvan Deneyleri için Etik Kurul İzinleri Etik kurul kararı gerektiren klinik ve hayvan deneyleri araştırmalarında deney başına Etik Kurul Onay belgesi eklenmelidir.

-Telif Hakkı Bildirimi
Avrasya Terim Dergisi tarafından yayınlanan tüm makaleler için aşağıdaki Lisans ve Telif Hakkı Sözleşmesi geçerlidir: Yazarın Sertifikası Makaleyi gönderirken, yazarlar şunları onaylar: Bu düzenlemelere girmek için ortak yazarları tarafından yetkilendirilirler. Tanımlanan çalışmanın daha önce yayımlanmamış olması (özet şeklinde veya yayınlanmış bir ders, derleme veya tezin parçası olması dışında), başka bir yerde yayımlanmak üzere değerlendirilmemiş olması, yayımının tüm yazarlar tarafından onaylanmış olması ve zımnen veya açıkça işin yürütüldüğü enstitülerin sorumlu makamları tarafından onaylanmalıdır. Halihazırda yayınlanmış veya başka bir yerde telif hakkı alınmış herhangi bir materyali çoğaltma hakkını güvence altına alırlar.

-Aşağıdaki lisans ve telif hakkı sözleşmesini kabul ederler:
Telif hakkı - Herhangi bir makalenin telif hakkı yazar(lar)a aittir. - Yazarlar, Avrasya Terim Dergisi’ne makaleyi yayınlaması ve kendisini orijinal yayıncı olarak tanımlaması için bir lisans verir. - Yazarlar, Avrasya Terim Dergisi'ne derginin kütüphanelere ve şahıslara satılmak üzere basılı ciltlerini üretmesi için ticari haklarını verir. - Yazarlar, herhangi bir üçüncü kişiye (Avrasya Terim Dergisi ) orijinal yazarları ve alıntı detayları tanımlandığı sürece makaleyi özgürce kullanma hakkı verir.

Çalışmayı kopyalamak, dağıtmak ve iletmek için paylaşmaya yönelik ücret talep edilmez.
- Herhangi bir yeniden kullanım veya dağıtım için, bu çalışmanın lisans koşullarının ne olduğu başkalarına açıkça belirtilmelidir.

- Telif hakkı sahipleri izin verirse bu koşullardan herhangi birinden feragat edilebilir. - Bu lisanstaki hiçbir şey yazarın manevi haklarını bozmaz veya kısıtlamaz. Gönderilen bildirinin ahlaki kurallara uygun olduğunu ve belirtilen yöntem ve materyallerin uygulanması durumunda herhangi bir zararın meydana gelmediğini onaylar. Gönderilen bildiriye ait tüm materyaller (kabul edilen veya reddedilen fotoğraflar, orijinal şekiller vb.) Yayın Kurulu tarafından istenilen süre boyunca saklanacak ve daha sonra temizlenecektir. Bu koşulların yazarlar ve ortak yazarlar tarafından makalelerini gönderir göndermez kabul ettikleri varsayılır.

Gizlilik Bildirimi

Bu dergi sitesine girilen isimler ve e-posta adresleri, yalnızca bu derginin belirtilen amaçları için kullanılacak ve başka herhangi bir amaç için veya başka herhangi bir tarafın kullanımına sunulmayacaktır. Koşullar, gizlilik ilkelerimiz dahilinde derginin editör yönetimi tarafından sağlanmaktadır.

Yayın Ücreti

Avrasya Terim Dergisi'nde (ATD) değerlendirmeye konu aday çalışmaların yayın sürecinin herhangi bir aşamasında ücret talep edilmez.


 

ISSN: 2147-7507

Avrasya Terim Dergisi