Ormancılık Araştırma Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2149-0783 | e-ISSN 2149-0775 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Orman Genel Müdürlüğü |


Ormancılık Araştırma Dergisi (OGMOAD) 2014 yılında, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Teknik Bülten, Yıllık Bülten, Teknik Rapor, Araştırma Dergisi ve Çeşitli Yayınlar adı altında yayınlanan Araştırma Sonuçlarını tek çatı altında toplamak amacı ile faaliyete geçirilmiştir.

Hakemli bir dergi olan Ormancılık Araştırma Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde bir paylaşım sağlayarak ormancılık ile ilgili çeşitli konularda bilgi alış verişi temin etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda;

-Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin, araştırma projelerinin ara veya sonuç raporlarından hazırlanan makaleler,

-Akademisyen, araştırmacı ve uygulayıcıların ormancılık konuları ile ilgili olarak hazırlayacağı makaleler, araştırma notları ve derlemeler,

çift kör hakemlik sürecinden geçirilerek yayınlanmaktadır.

Ormancılık Araştırma Dergisi

ISSN 2149-0783 | e-ISSN 2149-0775 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Orman Genel Müdürlüğü |
Kapak Resmi


Ormancılık Araştırma Dergisi (OGMOAD) 2014 yılında, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Teknik Bülten, Yıllık Bülten, Teknik Rapor, Araştırma Dergisi ve Çeşitli Yayınlar adı altında yayınlanan Araştırma Sonuçlarını tek çatı altında toplamak amacı ile faaliyete geçirilmiştir.

Hakemli bir dergi olan Ormancılık Araştırma Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde bir paylaşım sağlayarak ormancılık ile ilgili çeşitli konularda bilgi alış verişi temin etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda;

-Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin, araştırma projelerinin ara veya sonuç raporlarından hazırlanan makaleler,

-Akademisyen, araştırmacı ve uygulayıcıların ormancılık konuları ile ilgili olarak hazırlayacağı makaleler, araştırma notları ve derlemeler,

çift kör hakemlik sürecinden geçirilerek yayınlanmaktadır.

Cilt 7 - Sayı 1 - 1 Haz 2020
 1. Fruit and seed diversity of Smilax excelsa in the Black Sea Region, Turkey
  Sayfalar 1 - 8
  Fahrettin ATAR , Ali BAYRAKTAR , Nebahat YILDIRIM , İbrahim TURNA , Deniz GÜNEY
 2. Boylu ardıcın (Juniperus excelsa) yapay gençleştirilmesi
  Sayfalar 22 - 30
  Erdal ÖRTEL , Ali KAVGACI , Mehmet ÇALIKOĞLU , Mehmet TÜRKKAN , Hazin Cemal GÜLTEKİN , Abdurrahman ÇOBANOĞLU
 3. Batı Akdeniz Bölgesi orman işletme şeflerinin iş yükü düzeylerinin sosyodemografik değişkenlerle ilişkisi
  Sayfalar 31 - 48
  Ersin YILMAZ , İsmet DAŞDEMİR , Mehmet ERPULAT , Süleyman ALKAN , Kader Hale GÜLER , Zerrin KOŞDEMİR
 4. Mehmet Tevfik Bey’in 1917 Yılı Verilerine Göre Hendek Orman Fidanlığı Raporu ve Önemi
  Sayfalar 49 - 61
  Erhan KILIÇ , Mustafa YILMAZ
 5. ENAT Karacabey endüstriyel ağaçlandırma yatırımında hasılat ve iç karlılık analizi
  Sayfalar 62 - 75
  Neşat ERKAN , Kenan OK , Salih PARLAK
 6. Türkiye’de Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera: Coreidae) üzerine biyolojik gözlemler, parazitoitleri ve yayılışına katkılar
  Sayfalar 9 - 21
  Şükran OĞUZOĞLU , Mustafa AVCI
 7. Bazı uçucu yağların çam kese böceğine [Thaumetopoea sp.) (Lepidoptera: Notodontidae )] karşı toksik etkilerinin araştırılması
  Sayfalar 76 - 79
  Şeyma YİĞİT , İzzet AKÇA , İslam SARUHAN , Selime BAYHAN , Erol BAYHAN , Fethullah TEKİN
 8. Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki Anadolu sığla ormanlarında yarasa (Chiroptera) aktivitesinin belirlenmesi
  Sayfalar 88 - 103
  Okan URKER , Tarkan YORULMAZ
 9. Silikon bazlı kimyasal maddelerle emprenye işleminin odunun bazı fiziksel ve mekanik özelliklerine etkisi
  Sayfalar 80 - 87
  Ceyhun KILIÇ , Ümit YILDIZ
Dizinler