Ormancılık Araştırma Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2149-0783 | e-ISSN 2149-0775 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Orman Genel Müdürlüğü |


Ormancılık Araştırma Dergisi (OGMOAD) 2014 yılında, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Teknik Bülten, Yıllık Bülten, Teknik Rapor, Araştırma Dergisi ve Çeşitli Yayınlar adı altında yayınlanan Araştırma Sonuçlarını tek çatı altında toplamak amacı ile faaliyete geçirilmiştir.

Hakemli bir dergi olan Ormancılık Araştırma Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde bir paylaşım sağlayarak ormancılık ile ilgili çeşitli konularda bilgi alış verişi temin etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda;

-Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin, araştırma projelerinin ara veya sonuç raporlarından hazırlanan makaleler,

-Akademisyen, araştırmacı ve uygulayıcıların ormancılık konuları ile ilgili olarak hazırlayacağı makaleler, araştırma notları ve derlemeler,

çift kör hakemlik sürecinden geçirilerek yayınlanmaktadır.

Ormancılık Araştırma Dergisi

ISSN 2149-0783 | e-ISSN 2149-0775 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Orman Genel Müdürlüğü |
Kapak Resmi


Ormancılık Araştırma Dergisi (OGMOAD) 2014 yılında, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Teknik Bülten, Yıllık Bülten, Teknik Rapor, Araştırma Dergisi ve Çeşitli Yayınlar adı altında yayınlanan Araştırma Sonuçlarını tek çatı altında toplamak amacı ile faaliyete geçirilmiştir.

Hakemli bir dergi olan Ormancılık Araştırma Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde bir paylaşım sağlayarak ormancılık ile ilgili çeşitli konularda bilgi alış verişi temin etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda;

-Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin, araştırma projelerinin ara veya sonuç raporlarından hazırlanan makaleler,

-Akademisyen, araştırmacı ve uygulayıcıların ormancılık konuları ile ilgili olarak hazırlayacağı makaleler, araştırma notları ve derlemeler,

çift kör hakemlik sürecinden geçirilerek yayınlanmaktadır.

Cilt 7 - Sayı 2 - 1 Ara 2020
 1. Türkiye’deki Prunus avium L. popülasyonlarında bazı kantitatif özellikler için genetik parametrelerin tahmini
  Sayfalar 179 - 192
  Ercan VELİOĞLU, Murat ALAN, Cihan ATMACA, Yusuf TAŞTAN, Burcu UZAN
 2. Ormancılık çalışmalarını kamuoyuna duyuracak etkili kitle iletişim araçlarına yönelik mevcut durum analizi (Isparta OBM örneği)
  Sayfalar 131 - 146
  Arif KAYACAN, Süleyman ALKAN, Ersin YILMAZ, Yunus BAYİR, Uğur ALKAN
 3. Batı Akdeniz Bölgesindeki orman ürünleri sanayinin sertifikasyona yönelik kararı ve bu kararın etkileri
  Sayfalar 147 - 161
  Ersin YILMAZ, Süleyman ALKAN, Arif KAYACAN, Yunus BAYİR, Zafer MAVİ
 4. Ormanların su üretim hizmetine yönelik yeni planlama yaklaşımı
  Sayfalar 162 - 178
  Mehmet ÖZDEMİR, Yusuf SERENGİL, İbrahim YURTSEVEN, Muhittin İNAN, Pınar PAMUKÇU ALBERS, Celal TONBUL
 5. Kavak Odunu İşleyen İşletmelerin Sosyoekonomik Yapısı ve İşletme Sahiplerinin İş Doyum Özellikleri
  Sayfalar 193 - 210
  Aşkın BOZKURT, İsmet DAŞDEMİR, Kısmet Kubra KALKAN BALCI
 6. Manufacture of wood fiber reinforced polyvinyl acetate rigid foams
  Sayfalar 104 - 112
  Mehmet Emin ERGÜN, Ertan ÖZEN, Nadir YILDIRIM, Berk DALKILIÇ
 7. Orman atıklarının pelet olarak değerlendirilme imkânlarının araştırılması
  Sayfalar 113 - 119
  Yasemin ZENGİN, Ayşegül ÇELİK, Mahmut DOK, Semra ÇOLAK, Asuman İlkay KARGİDAN, Alaettin ÇAKIR, Abdurrahman SEMERCİOĞLU
 8. Odun hammaddesi üretiminde çalışanların geçirdikleri iş kazası ve meslek hastalıkları yönünden değerlendirilmesi
  Sayfalar 120 - 130
  Emre GÖKSU, Hadiye BAŞAR, Mehmet EROL
Dizinler