Editör

Murat BAŞAR

Turkey
muratbasar@ogm.gov.tr
Konular: Orman Mühendisliği
Kurum: Orman Genel Müdürlüğü

IslahDr. Mehmet ÇALIKOĞLU

Turkey
mehmetcalikoglu@ogm.gov.tr
Konular: Orman Mühendisliği
Kurum: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Dr. Fatma FEYZİOĞLU

Turkey
fatmafeyzioglu@ogm.gov.tr
Konular: Orman Mühendisliği
Kurum: Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Uzman Ercan VELİOĞLU

Turkey
ercanvelioglu@ogm.gov.tr
Konular: Orman Mühendisliği
Kurum: Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Yetiştirme

Dr. Celal TAŞDEMİR

Turkey
celaltasdemir@ogm.gov.tr
Konular: Silvikültür
Kurum: Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tarsus, Mersin

Yüksek Lisans Mehtap ÖZTEKİN

Turkey
mehtapoztekin@ogm.gov.tr
Konular: Biyoloji
Kurum: İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara

Yüksek Lisans Erdal ÖRTEL

Turkey
erdalortel@ogm.gov.tr
Konular: Orman Mühendisliği

Doç.Dr. Ali KAVGACI

Turkey
alikavgaci@ogm.gov.tr
Konular: Orman Mühendisliği
Kurum: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Dr. Gaye KANDEMİR

Turkey
gayekandemir@ogm.gov.tr
Konular: Fen Bilimleri ve Matematik

Ekoloji

Doç.Dr. Şükrü Teoman GÜNER

Turkey
stguner@gmail.com
Konular: Orman Ekolojisi
Kurum: Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü

Yüksek Lisans Ahmet KARAKAŞ

Turkey
ahmetkarakasadana@ogm.gov.tr
Konular: Orman Mühendisliği
Kurum: Orman Genel Müdürlüğü

Dr. Sevda POLAT

Turkey
sevdapolat@ogm.gov.tr
Konular: Orman Mühendisliği
Kurum: Orman Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Yüksek Lisans Osman POLAT

Turkey
osmanpolat@ogm.gov.tr
Konular: Orman Mühendisliği
Kurum: Orman Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

İşletme

Doç.Dr. Neşat ERKAN

Turkey
nesaterkan@yahoo.com
Konular: Orman Mühendisliği
Kurum: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü

Dr. Güven KAYA

Turkey
guvenkaya@ogm.gov.tr
Konular: Orman Mühendisliği
Kurum: İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Dr. Hadiye BAŞAR

Turkey
hadiyebasar@ogm.gov.tr
Konular: Orman Mühendisliği
Kurum: Ege Forestry Research Institute

Dr. Nur DİKTAŞ BULUT

Turkey
nurdiktasbulut@ogm.gov.tr
Konular: Orman Mühendisliği
Kurum: Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Yüksek Lisans Ozge Volkan AKSU

Turkey
ozgeaksu1@hotmail.com
Konular: Orman Mühendisliği,Mimarlık, Planlama, Tasarım
Kurum: Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Koruma

Dr. Halil İbrahim YOLCU

Turkey
hiyolcu@akdeniz.edu.tr
Konular: Zootekni
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Yüksek Lisans İlhami TURAN

Turkey
ilhamituran@hotmail.com
Konular: Orman Mühendisliği
Kurum: Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Yüksek Lisans Bahadır Nusret ŞANLI

Turkey
bahadirnusretsanli@ogm.gov.tr
Konular: Orman Mühendisliği
Kurum: OGM-Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Orman Ürünleri

Doç.Dr. Nadir YILDIRIM

Turkey
nadir.yildirim@btu.edu.tr
Konular: Orman Mühendisliği,Malzeme Bilimi ve Teknolojileri,Mühendislik
Kurum: Bursa Technical University, Faculty of Forestry, Bursa, Turkey

Yüksek Lisans Akın SARAÇBAŞI

Turkey
akinsaracbasi@ogm.gov.tr
Konular: Orman Mühendisliği
Kurum: Orman Genel Müdürlüğü

Yüksek Lisans Tuğba BOZLAR

Turkey
tugbabozlar@ogm.gov.tr
Konular: Orman Mühendisliği