Erciyes Journal of Education
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2602-3830 | e-ISSN 2602-3512 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | https://independent.academia.edu/ErciyesJournalofEducation


Erciyes Journal of Education [EJE

Publish in Association with Erciyes University


eISSN: 2602-3512  ---   Current Volume: 3  ---  Current Issue: 2 ---  Frequency: Biannually 

About This Journal

The Erciyes Journal of Education (EJE) is an international peer-reviewed journal publishing articles that advance the empirical, theoretical, and methodological understanding of education and learning.

EJE is an official publication of the Faculty of Education, Erciyes University. But the information and views set out in published articles are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official opinion of the Faculty of Education, Erciyes University. Responsibility for the ethics belongs entirely to the author(s) of articles. All submissions are scanned with the plagiarism detection program and then, they are taken in a double blind review. EJE allows the authors to hold copyright and retain publishing rights without restrictions.

EJE welcomes submissions of literature reviews, quantitative and qualitative studies, reflecting a wide range of perspectives, topics, and contexts, and encourages submissions from all subfields and disciplines of education.

EJE is abstracted and indexed by the following sources: Dergi Hakkında

EJE, güncel ve özgün çalışmalara yer vererek eğitim alanına katkıda bulunmayı amaçlayan uluslararası, bilimsel ve hakemli bir dergidir. Almanca, İngilizce ve Türkçe dillerindeki çalışmalar kabul edilmekte ve yılda iki kez yayımlanmaktadır. Dergiye gönderilen aday çalışmaların daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya başka bir dergide yayım sürecinde olmaması gerekmektedir. Dergiye gönderilen çalışmalar intihal önleme programında incelenmekte ve dergide kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Yayımlanmak üzere kabul edilen çalışmaların yayım hakları Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne aittir. Ancak yayımlanan çalışmaların tüm sorumluluğu yazarlara aittir.

EJE açık erişimli bir dergi olup yayıma kabul edilen makaleler için yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.  Eğitim ve ilgili alanlarda çalışmalar yürüten akademisyenler, araştırmacılar, öğretmenler ve lisansüstü öğrenciler derginin hedef kitlesini oluşturmaktadır.  EJE'nin vizyonu, eğitimin tüm alanlarında üretilen özgün bilimsel çalışmalara yer vererek eğitim alanının gelişimine katkıda bulunmak, yeni çalışmaları alana kazandırmak ve bu alanda çalışan akademisyen ve uygulayıcılara rehberlik ederek daha nitelikli ve daha etkili işleyen bir eğitim sisteminin oluşmasına katkıda bulunmaktır.

Bu dergide bilimsel değeri olan nitel ve nicel araştırmalara, derlemelere, çeviri yazılara ve kitap kritiklerine yer verilmektedir. EJE'ye gönderilen aday çalışmaların değerlendirilme sürecinde iletişime açıklık, periyodik aralıklarla yazarları bilgilendirme, objektiflik ve hızlı değerlendirme temel ilkelerimizdir.

Erciyes Eğitim Dergisi, aşağıdaki veritabanları tarafından listelenmekte ve taranmaktadır:


Dergimiz ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları Dergi Takip Sistemleri tarafından izlenmektedir.

Erciyes Journal of Education

ISSN 2602-3830 | e-ISSN 2602-3512 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | https://independent.academia.edu/ErciyesJournalofEducation
Kapak Resmi


Erciyes Journal of Education [EJE

Publish in Association with Erciyes University


eISSN: 2602-3512  ---   Current Volume: 3  ---  Current Issue: 2 ---  Frequency: Biannually 

About This Journal

The Erciyes Journal of Education (EJE) is an international peer-reviewed journal publishing articles that advance the empirical, theoretical, and methodological understanding of education and learning.

EJE is an official publication of the Faculty of Education, Erciyes University. But the information and views set out in published articles are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official opinion of the Faculty of Education, Erciyes University. Responsibility for the ethics belongs entirely to the author(s) of articles. All submissions are scanned with the plagiarism detection program and then, they are taken in a double blind review. EJE allows the authors to hold copyright and retain publishing rights without restrictions.

EJE welcomes submissions of literature reviews, quantitative and qualitative studies, reflecting a wide range of perspectives, topics, and contexts, and encourages submissions from all subfields and disciplines of education.

EJE is abstracted and indexed by the following sources: Dergi Hakkında

EJE, güncel ve özgün çalışmalara yer vererek eğitim alanına katkıda bulunmayı amaçlayan uluslararası, bilimsel ve hakemli bir dergidir. Almanca, İngilizce ve Türkçe dillerindeki çalışmalar kabul edilmekte ve yılda iki kez yayımlanmaktadır. Dergiye gönderilen aday çalışmaların daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya başka bir dergide yayım sürecinde olmaması gerekmektedir. Dergiye gönderilen çalışmalar intihal önleme programında incelenmekte ve dergide kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Yayımlanmak üzere kabul edilen çalışmaların yayım hakları Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne aittir. Ancak yayımlanan çalışmaların tüm sorumluluğu yazarlara aittir.

EJE açık erişimli bir dergi olup yayıma kabul edilen makaleler için yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.  Eğitim ve ilgili alanlarda çalışmalar yürüten akademisyenler, araştırmacılar, öğretmenler ve lisansüstü öğrenciler derginin hedef kitlesini oluşturmaktadır.  EJE'nin vizyonu, eğitimin tüm alanlarında üretilen özgün bilimsel çalışmalara yer vererek eğitim alanının gelişimine katkıda bulunmak, yeni çalışmaları alana kazandırmak ve bu alanda çalışan akademisyen ve uygulayıcılara rehberlik ederek daha nitelikli ve daha etkili işleyen bir eğitim sisteminin oluşmasına katkıda bulunmaktır.

Bu dergide bilimsel değeri olan nitel ve nicel araştırmalara, derlemelere, çeviri yazılara ve kitap kritiklerine yer verilmektedir. EJE'ye gönderilen aday çalışmaların değerlendirilme sürecinde iletişime açıklık, periyodik aralıklarla yazarları bilgilendirme, objektiflik ve hızlı değerlendirme temel ilkelerimizdir.

Erciyes Eğitim Dergisi, aşağıdaki veritabanları tarafından listelenmekte ve taranmaktadır:


Dergimiz ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları Dergi Takip Sistemleri tarafından izlenmektedir.