European Journal of Engineering and Applied Sciences
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2651-3412 | e-ISSN 2667-8454 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi |


European Journal of Engineering and Applied Sciences (EJEAS), disiplinlerarası alanlarda özgün araştırma makaleleri, vaka çalışmaları ve teknik raporlar, derleme ve analiz yazıları yayınlamayı amaçlayan, açık erişimli, uluslararası, akademik hakemli bir araştırma dergisi olup sürdürülebilir ve yenilikçi mühendislik ve teknolojide araştırmanın uygulanması ve durumuna vurgu yapar. Dergi yılda iki kez çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır. Yayın ücreti yoktur. Deneysel, teorik veya hesaplamalı çalışmaların hepsine açıktır. Uluslararası bir yayın kurulu üyeleri ağı, çeşitli disiplinleri ve ilgi gruplarını temsil edebilir: üniversite, sanayi, hükümet, danışmanlık şirketleri, kamu organizasyonları.

Dergi aşağıdaki disiplinleri kapsar ancak bunlarlar sınırlı değildir:

 • Otomasyon ve Mekatronik Mühendisliği
 • Biyomedikal Mühendisliği
 • Bilgisayar Bilimleri ve Yazılım Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık
 • Elektrik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Çevre Mühendisliği
 • Endüstri ve İmalat Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
 • Tekstil Mühendisliği


European Journal of Engineering and Applied Sciences

ISSN 2651-3412 | e-ISSN 2667-8454 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi |
Kapak Resmi


European Journal of Engineering and Applied Sciences (EJEAS), disiplinlerarası alanlarda özgün araştırma makaleleri, vaka çalışmaları ve teknik raporlar, derleme ve analiz yazıları yayınlamayı amaçlayan, açık erişimli, uluslararası, akademik hakemli bir araştırma dergisi olup sürdürülebilir ve yenilikçi mühendislik ve teknolojide araştırmanın uygulanması ve durumuna vurgu yapar. Dergi yılda iki kez çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır. Yayın ücreti yoktur. Deneysel, teorik veya hesaplamalı çalışmaların hepsine açıktır. Uluslararası bir yayın kurulu üyeleri ağı, çeşitli disiplinleri ve ilgi gruplarını temsil edebilir: üniversite, sanayi, hükümet, danışmanlık şirketleri, kamu organizasyonları.

Dergi aşağıdaki disiplinleri kapsar ancak bunlarlar sınırlı değildir:

 • Otomasyon ve Mekatronik Mühendisliği
 • Biyomedikal Mühendisliği
 • Bilgisayar Bilimleri ve Yazılım Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık
 • Elektrik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Çevre Mühendisliği
 • Endüstri ve İmalat Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
 • Tekstil Mühendisliği