Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TÜRK HALK MÜZİĞİ ÜFLEME ÇALGILAR EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2021, Cilt , Sayı 18, 84 - 105, 30.06.2021
https://doi.org/10.31722/ejmd.956680

Öz

Bu araştırma, ülkemizde mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda üfleme çalgılar eğitimin nasıl yürütüldüğüne yönelik bir durum tespiti yapma amacı taşımaktadır. Araştırma betimsel tarama modelli nitel bir araştırma olup görüşme tekniğinden faydalanılmıştır. Araştırmada; uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu, ülkemizin farklı bölgelerinde bu alanda görev yapan öğretim elemanlarına uygulanarak veri elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, üfleme çalgıların eğitim-öğretim süreçlerinde; metot yetersizliği, çalgıların standartlaşma eksikliği, ders saatlerinin yetersizliği, yerel/mahalli ve usta sanatçılarla öğrencileri bir araya getirecek etkinliklerin yetersizliği, terminolojik problemler ile başta ortaokullar ve güzel sanatlar liseleri olmak üzere genel ve mesleki müzik eğitiminin bütün basamaklarında bu çalgıların eğitimine yer verilmesi gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Ataman, S. Yaver; (1938) “Anadolu Halk Sazlar”, İstanbul: Burhaneddin Matbaası.
 • Gazimihâl, M. R. (2001) “Türk Nefesli (Ötkü) Çalgıları”, Kültür Bakanlığı Yayınları/2686, Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları/12, Halk Müziği ve Oyunları Dizisi/2, 2. Baskı, Ankara: Hilmi Usta Matbaası.
 • Kastelli, S. (2004) Türk Halk Oyunlarında Kullanılan Nefesli Çalgıların Orkestrasyon İçindeki Kullanımı ve Yörelere Göre İncelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Ögel, B. (1991) “Türk Kültür Tarihine Giriş”, Kültür Bakanlığı Yayınları/638, Kültür Eserleri Dizisi/46, Türklerde Devlet ve Ordu Mehteri, Cilt 8, Ankara: Başbakanlık Basımevi
 • Özbek, M., Sun, M., Tuğcular, E., Bayraktar, E., Önder, B. (1989). “Türk Halk Müziği Çalgı Bilgisi”, Kültür Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara: Ünal Ofset
 • Özergin, M. (1967) “Türklerde Musiki Aletleri”, Akbank Yayınları, İstanbul: Hilal Matbaacılık
 • Patton, M.Q. (1987). How To Use Qualitative Methods in Evaulation. Newbury Park, CA: Sage.
 • Pıcken, L. (1975) “Folk Musical Instruments of Turkey”, Londra: Oxford Univercity Press, Ely House,
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). “Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri” (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yurtçu, C. (2006). Bir Performans Aracı Olarak Kaval ve Teknik Gelişimi (Yayımlanmamış sanatta yeterlik tezi), İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Investigation of Turkish Folk Music Wind Instruments Education

Yıl 2021, Cilt , Sayı 18, 84 - 105, 30.06.2021
https://doi.org/10.31722/ejmd.956680

Öz

This research aims to do a due diligence on how wind instruments education is conducted in institutions providing vocational music education in our country. The research is a qualitative research with descriptive analysis model and interview method was used. The results were obtained by applying the semi-structured interview form prepared in line with expert opinions to the lecturers working in this field in different parts of our country. According to the findings of the study, in the training process of wind instruments; It was found that the method conditions and course hours were inadequate, the instruments were not sufficiently standard and the activities to bring together local or master artists and students were inadequate. In addition, it was concluded that the education of these instruments should be included in all stages of general and vocational music education, especially in secondary schools and fine arts high schools.

Kaynakça

 • Ataman, S. Yaver; (1938) “Anadolu Halk Sazlar”, İstanbul: Burhaneddin Matbaası.
 • Gazimihâl, M. R. (2001) “Türk Nefesli (Ötkü) Çalgıları”, Kültür Bakanlığı Yayınları/2686, Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları/12, Halk Müziği ve Oyunları Dizisi/2, 2. Baskı, Ankara: Hilmi Usta Matbaası.
 • Kastelli, S. (2004) Türk Halk Oyunlarında Kullanılan Nefesli Çalgıların Orkestrasyon İçindeki Kullanımı ve Yörelere Göre İncelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Ögel, B. (1991) “Türk Kültür Tarihine Giriş”, Kültür Bakanlığı Yayınları/638, Kültür Eserleri Dizisi/46, Türklerde Devlet ve Ordu Mehteri, Cilt 8, Ankara: Başbakanlık Basımevi
 • Özbek, M., Sun, M., Tuğcular, E., Bayraktar, E., Önder, B. (1989). “Türk Halk Müziği Çalgı Bilgisi”, Kültür Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara: Ünal Ofset
 • Özergin, M. (1967) “Türklerde Musiki Aletleri”, Akbank Yayınları, İstanbul: Hilal Matbaacılık
 • Patton, M.Q. (1987). How To Use Qualitative Methods in Evaulation. Newbury Park, CA: Sage.
 • Pıcken, L. (1975) “Folk Musical Instruments of Turkey”, Londra: Oxford Univercity Press, Ely House,
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). “Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri” (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yurtçu, C. (2006). Bir Performans Aracı Olarak Kaval ve Teknik Gelişimi (Yayımlanmamış sanatta yeterlik tezi), İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Müzik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Umut ERARSLAN Bu kişi benim
0000-0003-0446-4980
Türkiye


Atilla ÖZDEK Bu kişi benim
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7214-5928
Türkiye


Yavuz Selim KALELİ (Sorumlu Yazar)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5713-7399
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 4 Nisan 2021
Kabul Tarihi 19 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 18

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ejmd956680, journal = {Eurasian Journal of Music and Dance}, issn = {2651-4818}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {}, pages = {84 - 105}, doi = {10.31722/ejmd.956680}, title = {TÜRK HALK MÜZİĞİ ÜFLEME ÇALGILAR EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Erarslan, Umut and Özdek, Atilla and Kaleli, Yavuz Selim} }
APA Erarslan, U. , Özdek, A. & Kaleli, Y. S. (2021). TÜRK HALK MÜZİĞİ ÜFLEME ÇALGILAR EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ . Eurasian Journal of Music and Dance , (18) , 84-105 . DOI: 10.31722/ejmd.956680
MLA Erarslan, U. , Özdek, A. , Kaleli, Y. S. "TÜRK HALK MÜZİĞİ ÜFLEME ÇALGILAR EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ" . Eurasian Journal of Music and Dance (2021 ): 84-105 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejmd/issue/63535/956680>
Chicago Erarslan, U. , Özdek, A. , Kaleli, Y. S. "TÜRK HALK MÜZİĞİ ÜFLEME ÇALGILAR EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ". Eurasian Journal of Music and Dance (2021 ): 84-105
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK HALK MÜZİĞİ ÜFLEME ÇALGILAR EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ AU - Umut Erarslan , Atilla Özdek , Yavuz Selim Kaleli Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31722/ejmd.956680 DO - 10.31722/ejmd.956680 T2 - Eurasian Journal of Music and Dance JF - Journal JO - JOR SP - 84 EP - 105 VL - IS - 18 SN - 2651-4818- M3 - doi: 10.31722/ejmd.956680 UR - https://doi.org/10.31722/ejmd.956680 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Eurasian Journal of Music and Dance TÜRK HALK MÜZİĞİ ÜFLEME ÇALGILAR EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ %A Umut Erarslan , Atilla Özdek , Yavuz Selim Kaleli %T TÜRK HALK MÜZİĞİ ÜFLEME ÇALGILAR EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ %D 2021 %J Eurasian Journal of Music and Dance %P 2651-4818- %V %N 18 %R doi: 10.31722/ejmd.956680 %U 10.31722/ejmd.956680
ISNAD Erarslan, Umut , Özdek, Atilla , Kaleli, Yavuz Selim . "TÜRK HALK MÜZİĞİ ÜFLEME ÇALGILAR EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ". Eurasian Journal of Music and Dance / 18 (Haziran 2021): 84-105 . https://doi.org/10.31722/ejmd.956680
AMA Erarslan U. , Özdek A. , Kaleli Y. S. TÜRK HALK MÜZİĞİ ÜFLEME ÇALGILAR EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ. Eurasian Journal of Music and Dance. 2021; (18): 84-105.
Vancouver Erarslan U. , Özdek A. , Kaleli Y. S. TÜRK HALK MÜZİĞİ ÜFLEME ÇALGILAR EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ. Eurasian Journal of Music and Dance. 2021; (18): 84-105.
IEEE U. Erarslan , A. Özdek ve Y. S. Kaleli , "TÜRK HALK MÜZİĞİ ÜFLEME ÇALGILAR EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ", Eurasian Journal of Music and Dance, sayı. 18, ss. 84-105, Haz. 2021, doi:10.31722/ejmd.956680

Eurasian Journal of Music and Dance