Eurasian Journal of Music and Dance
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 2651-4818 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Ege Üniversitesi | https://konservatuvar.ege.edu.tr/tr-5316/dergi_hakkinda.html


Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez açık erişim ilkesi ile yayın yapan ulusal hakemli dergimiz; müzik teorisi, müzikoloji, etnomüzikoloji, koreoloji, etnokoreoloji, çalgı bilim ve sahne sanatları alanlarında yapılmış bilimsel çalışmalara ek olarak tüm alanlardan müzik araştırmalarına yarar sağlayan, inceleme veya derlemeye dayanan, kuram ve yöntem sorunlarına yer veren yazıları yayımlayarak müzik araştırmalarının ulusal ve uluslararası alandaki temsilcilerinden biri olmayı amaçlamaktadır.

2011 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi adı ile kurulmuş ve 2012-2018 yılları arasında bu adla 12 sayı yayımlamış olan dergimizin etki alanını genişletmek üzere uluslararası hakemli dergi olması amaçlanarak adı Eurasian Journal of Music and Dance şeklinde değiştirilmiştir.

Yayımlanan her yeni sayısıyla birlikte dergi içeriğinin kalitesinin muhafazası ve ileriye taşınmasını ilke edinerek 2016 yılında DergiPark Platformuna üye olan dergimiz, ULAKBİM TR Dizin Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve SOBİAD tarafından indekslenmektedir.

Dergimizde yayımlanmasını istediğiniz özgün makalelerinizin yanı sıra; değerlendirme, tanıtım yazısı ya da çevirilerinizi göndermek ve dergimizle ilgili her türlü sorunuzu iletmek üzere bize eudtmk@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Eurasian Journal of Music and Dance

ISSN 2651-4818 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Ege Üniversitesi | https://konservatuvar.ege.edu.tr/tr-5316/dergi_hakkinda.html
Kapak Resmi


Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez açık erişim ilkesi ile yayın yapan ulusal hakemli dergimiz; müzik teorisi, müzikoloji, etnomüzikoloji, koreoloji, etnokoreoloji, çalgı bilim ve sahne sanatları alanlarında yapılmış bilimsel çalışmalara ek olarak tüm alanlardan müzik araştırmalarına yarar sağlayan, inceleme veya derlemeye dayanan, kuram ve yöntem sorunlarına yer veren yazıları yayımlayarak müzik araştırmalarının ulusal ve uluslararası alandaki temsilcilerinden biri olmayı amaçlamaktadır.

2011 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi adı ile kurulmuş ve 2012-2018 yılları arasında bu adla 12 sayı yayımlamış olan dergimizin etki alanını genişletmek üzere uluslararası hakemli dergi olması amaçlanarak adı Eurasian Journal of Music and Dance şeklinde değiştirilmiştir.

Yayımlanan her yeni sayısıyla birlikte dergi içeriğinin kalitesinin muhafazası ve ileriye taşınmasını ilke edinerek 2016 yılında DergiPark Platformuna üye olan dergimiz, ULAKBİM TR Dizin Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve SOBİAD tarafından indekslenmektedir.

Dergimizde yayımlanmasını istediğiniz özgün makalelerinizin yanı sıra; değerlendirme, tanıtım yazısı ya da çevirilerinizi göndermek ve dergimizle ilgili her türlü sorunuzu iletmek üzere bize eudtmk@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Sayı 14 - Haz 2019
 1. PROGRAMLI BİR GİTAR MÜZİĞİ (A L’AUBE DU DERNIER JOUR)
  Sayfalar 1 - 31
  Umut Volkan Yılmaz, Kubilay Can
 2. MÜZİK TÜRLERİ SINIFLANDIRMASINDA MODEL UYGULAMASI: BİR MÜZİK TÜRÜ OLARAK “SEMAH”
  Sayfalar 32 - 62
  İlhan Ersoy
 3. İSTANBUL RADYOSU’NUN İLK DÖNEMİNDEKİ (1927) MÜZİK YAYINLARI
  Sayfalar 63 - 88
  Ünsal Deniz
 4. MAHMUT EKREM KARADENİZ’İN TÜRK MUSÎKİSİNİN NAZARİYE VE ESASLARI ADLI KİTABINDA BASİT VE BİRLEŞİK UŞŞAK MAKAMI ÇEŞİTLERİ
  Sayfalar 89 - 130
  Nihan Eskitaş
 5. EMILE JAQUES-DALCROZE ve RİTMİK YÖNTEMİ
  Sayfalar 131 - 145
  Ebru Kemalbay Eren
 6. KLASİK GİTAR İCRACILARININ AKRİLİK TIRNAK KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 157 - 174
  Kaan Öztutgan
 7. GELİŞTİRİLMİŞ FAGOT KAMIŞI
  Sayfalar 175 - 202
  Özge Usta, Anton Trofimov
 8. TÜRKİYE’DE MÜZİKOLOJİ EĞİTİMİ VEREN KURUMLARA YÖNELİK BETİMSEL BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 146 - 156
  Zülüf Öztutgan
 9. COMPARING TURKISH-SPEAKING RAP SCENES IN GERMANY AND THE NETHERLANDS
  Sayfalar 203 - 213
  Tunca Arıcan
 10. KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI’NDA MÜZİĞİN MİLLİYETÇİLİK İNŞASINDA PROPAGANDA AMAÇLI KULLANILMASI: GİRNE'DEN YOL BAĞLADIK ANADOLU'YA ŞARKISI ÜZERİNE İNCELEME
  Sayfalar 214 - 229
  Derya Karaburun Doğan, Caner Çakı
 11. KÜLTÜREL MİRAS OLARAK GELENEKSEL MÜZİK KÜLTÜRLERİNİN ANLAŞILMASI VE KORUNMASI, “TÜRK KLASİK MÜZİĞİ” VE “GELENEKSEL KORE MÜZİĞİ”
  Sayfalar 230 - 238
  Göknur Ege
 12. OPERADA BİR TÜR OLARAK “KOMİK” KAVRAMINA İLİŞKİN YANILSAMALAR
  Sayfalar 239 - 248
  Mehmet Girgin, Ebru Güner Canbey
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi 2146-7765 2011-2018
Dizinler