Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

YENİ REKLAM ORTAMI OLARAK VLOG’LARDA ÜRÜN TANITIMI VE ANLAM ÜRETİMİ

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 1 - 15, 01.01.2018
https://doi.org/10.17932/IAU.EJNM.25480200.2018.2/1.1-15

Öz


Teknolojinin
gelişimi iletişim alanında stratejik araçlarında değişmesine neden olmuştur. Sosyal medya kavramının sadece
Facebook, Twitter gibi platform merkezli olarak reklam adına kullanılabilir
anlayışı Youtube’un ortaya çıkışı ve içeriksel kullanılabilirliğinin ortaya
konması ile değişime uğramıştır. Blog kavramı ile insanların tavsiye alarak,
yeni nesil kanaat önderleri üretme anlayışı bu sistemi video ile yapan
kişilerin yani vlogger’lık mesleğinin yaratılmasına neden olmuştur. Hayatlarını
bir kamera aracılığıyla bütün gün boyunca çeken ailelerin, normal hayatlarını
milyonlara sunmaları, bu videoların içindeki markaların, ürünlerinde
normalleşmesini sağlamıştır. Bu durumda reklamcılar aslında kendi alanlarına
izleyicinin ilk planda sahip olduğu ön yargının kırılması adına önem
taşımaktadır. Bu bağlamda Youtube’da SacconeJoly’s adlı kanalın çocuklarıyla
olan tamamen ‘normal’ hayatlarını yayınlamaları, yeni nesil reklamcılık
anlayışında vlog unsurunun detaylı bir şekilde incelenmesini gerektirmektedir.
 
Kaynakça

 • Althusser, Louis. (2008). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları. İstanbul: İthaki Yayınları
 • Berger, John. (2009). Görme Biçimleri. (Çev:Yurdanur Salman). İstanbul: Metis Yayıncılık
 • Berryman Rachel ve Misha Kavka, (2017). I Guess A Lot of People See Me as a Big Sister or a Friend: The Role of Intimacy in the Celebrification of Beauty Vloggers. Journal of Gender Studies, Vol.26 Iss.3
 • Childe, Gordon (2006). Kendini Yaratan İnsan. İstanbul: Varlık Yayınları
 • Dyer, Gillian. (2010) İletişim Olarak Reklamcılık. (Çev. Nurdan Öncel Taşkıran). İstanbul: Beta Yayınları
 • Elden, Müge. (2015). Reklam ve Reklamcılık İstanbul: Say Yayınları
 • Elden Müge, Ulukök Özkan vd. (2011). Şimdi Reklamlar İstanbul:İletişim Yayıncılık
 • Frobenius, Maximiliane.(2011) Beginning a Monologue: The Opening Sequnce of Video Blogs. Journal of Pragmatics,Vol 43, 814-827
 • Harley Dave ve Fitzpatrick Geraldine, (2008) Youtube and Ontergenerational Communication: The Case of Geriatric1927. Universal Access in the Information Society, Vol 8, Iss. 1 , 5-20
 • Hewitt, Hugh. (2005). Blog. Nashville:Nelson Books
 • Jenkins, Henry. (2016). Cesur Yeni Medya. (Çev. Nihan Yeğengil). İstanbul:İletişim Yayıncılık
 • Kaye Barbara K. ve Johnson Thomas.(2010). Believing The Blogs of War? How Blog Users Compare on Credibilty and Characteristics in 2003 and 2007. Media,War &Conflict, Vol.3, Iss. 3, 315-333
 • Kaye, Barbara. (2005) It’s a Blog, Blog World: Users and Uses of Weblogs. Atlantic Journal of Communication, Vol.13, Iss.2
 • Peltekoğlu, Filiz (2010). Kavram ve Kuramlarıyla Reklam. İstanbul: Beta Basım Yayım
 • Rapp, Florencia Garcia. (2017). The Digital Media Phenomenon of Youtube Beauty Gurus: The Case of Bubzbeauty. International Journal of Web Based Commnuities, Vol.12, Iss.4
 • Sullivan Luke ve Bennett Sam(2015). Satan Reklam Yaratmak. İstanbul:Medicat Yayınları
 • Tosun, Nurhan (2014). Marka Yönetimi. İstanbul:Beta Basım Yayım
 • Ünsal, Yüksel(1984). Bilimsel Reklamcılık ve Pazarlamadaki Yeri. İstanbul:Tivi
 • Varnalı, Kaan (2013). Dijital Tutulma. İstanbul:Mediacat Yayıncılık
 • Yamamoto, Gonca Telli ve Şekeroğlu Özgür.(2014). Sosyal Medya ve Blog. İstanbul:Kriter
 • Yaylagül, Levent. (2014). Kitle İletişim Kuramları. Ankara:Dipnot Yayınları
 • Yengin, Deniz. (2014). Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum. İstanbul:Derin Yayınları
 • Ying, Hui. (2007). Youtube-Video Paylaşımı Sayesinde Para Kazanmak ve Ücretsiz Olarak Reklamını Yapmak. İstanbul:Pegasus
 • https://techcrunch.com/2017/06/22/youtube-has-1-5-billion-logged-in-monthly-users-watching-a-ton-of-mobile-video/ (Erişim Tarihi: 17.09.2017) https://www.youtube.com/intl/tr/yt/about/ (Erişim Tarihi: 17.09.2017)
 • https://socialblade.com/youtube/ (Erişim Tar:18.09.2017)
 • https://en.oxforddictionaries.com/definition/vlog (Erişim Tarihi 17.09.2017)
 • http://www.telegraph.co.uk/culture/11298625/Meet-the-Saccone-Jolys-the-family-who-share-everything-on-YouTube.html (Erişim Tar 18.09.2017)
 • https://www.bmw.com.tr/tr/all-models/x-series/X5/2015/iperformance.html (Erişim Tar: 25.09.2017)
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.59a82c66c353c1.72438510 (Erişim Tar. 16.09.2017)
Toplam 29 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gizem Özdel 0000-0003-1434-8051

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2018
Gönderilme Tarihi 1 Ekim 2017
Kabul Tarihi 15 Aralık 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Özdel, G. (2018). YENİ REKLAM ORTAMI OLARAK VLOG’LARDA ÜRÜN TANITIMI VE ANLAM ÜRETİMİ. Yeni Medya Elektronik Dergisi, 2(1), 1-15. https://doi.org/10.17932/IAU.EJNM.25480200.2018.2/1.1-15


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)
by-nc.png