Yeni Medya Elektronik Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 26 Şubat 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2548-0200 | e-ISSN 2548-0200 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı İstanbul Aydın Üniversitesi | http://yenimedya.aydin.edu.tr


EJNM, yeni medya ve iletişim teknolojilerinin rehberliğinde dünyaya açılarak içinde bulunduğu topluma ulaşabilmek, onların değişen ve gelişen taleplerine öncülük etmek için araştırmacıların özgün bilimsel makalelerini uluslararası yayıncılık ilkeleri doğrultusunda yayımlamak amacını gütmektedir. EJNM; Ocak, Mayıs ve Eylül olmak üzere yılda 3 kez elektronik olarak yayımlanan hakemli bilimsel bir dergidir. EJNM; çift taraflı kör hakemlik sürecini kullanmaktadır. Yeni Medya ve yeni iletişim teknolojilerini temel alan EJNM'de yeni iletişim teknolojileri ve medyayla ilgili dijital kültür, dijital uygulamalar, yeni medya sistemleri, dijital toplumlar, dijital sanatlar, sinema ve sanal/karma gerçeklik, uygulamalı iletişim ve buna yakın sosyal bilimlerdeki ilgili alanlarda, bilimsel çalışmalar kapsamında eserler kabul edilmekte ve yayınlanmaktadır. EJNM; DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, Road Index, Google Scholar ve CiteFactor gibi uluslararası dizinlerde taranmaktadır. Açık erişimi olan EJNM için; yeni iletişim teknolojileri ve medyayla ilgili dijital kültür, dijital uygulamalar, yeni medya sistemleri, sosyal bilimler, dijital toplumlar, sinema ve yeni iletişim teknolojileri konularındaki görüşlerinizi tartışmak üzere özgün araştırma ve derleme makalelerinizi Eylül 2021 sayısı (Cilt:5-Sayı:3) için 1 Ağustos 2021 tarihine kadar kabul etmekteyiz.

TASLAK MAKALE

Makalelerinizi taslak makaleye göre düzenleyip göndermeniz gerekmektedir.

Yeni Medya Elektronik Dergisi

ISSN 2548-0200 | e-ISSN 2548-0200 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı İstanbul Aydın Üniversitesi | http://yenimedya.aydin.edu.tr
Kapak Resmi


EJNM, yeni medya ve iletişim teknolojilerinin rehberliğinde dünyaya açılarak içinde bulunduğu topluma ulaşabilmek, onların değişen ve gelişen taleplerine öncülük etmek için araştırmacıların özgün bilimsel makalelerini uluslararası yayıncılık ilkeleri doğrultusunda yayımlamak amacını gütmektedir. EJNM; Ocak, Mayıs ve Eylül olmak üzere yılda 3 kez elektronik olarak yayımlanan hakemli bilimsel bir dergidir. EJNM; çift taraflı kör hakemlik sürecini kullanmaktadır. Yeni Medya ve yeni iletişim teknolojilerini temel alan EJNM'de yeni iletişim teknolojileri ve medyayla ilgili dijital kültür, dijital uygulamalar, yeni medya sistemleri, dijital toplumlar, dijital sanatlar, sinema ve sanal/karma gerçeklik, uygulamalı iletişim ve buna yakın sosyal bilimlerdeki ilgili alanlarda, bilimsel çalışmalar kapsamında eserler kabul edilmekte ve yayınlanmaktadır. EJNM; DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, Road Index, Google Scholar ve CiteFactor gibi uluslararası dizinlerde taranmaktadır. Açık erişimi olan EJNM için; yeni iletişim teknolojileri ve medyayla ilgili dijital kültür, dijital uygulamalar, yeni medya sistemleri, sosyal bilimler, dijital toplumlar, sinema ve yeni iletişim teknolojileri konularındaki görüşlerinizi tartışmak üzere özgün araştırma ve derleme makalelerinizi Eylül 2021 sayısı (Cilt:5-Sayı:3) için 1 Ağustos 2021 tarihine kadar kabul etmekteyiz.

TASLAK MAKALE

Makalelerinizi taslak makaleye göre düzenleyip göndermeniz gerekmektedir.

Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 26 Şubat 2021
Dizinler

logo_cropped.jpg

logo.png

asos-index.png

logo1.jpg

logo-minik.png

road-issn_cut.png

ICI-.png

Creative Commons

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png