Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

AMERİKAN SİNEMASINDA DÖNEMSEL KAHRAMANIN İNŞASI: BİR ELEŞTİREL TEMSİL ANALİZİ ÇALIŞMASI

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 16 - 25, 01.01.2018
https://doi.org/10.17932/IAU.EJNM.25480200.2018.2/1.16-25

Öz


Bu çalışmada, seksenli
yıllardan itibaren onar yıllık döneme ayrılmış Amerikan ordu liderliği ve
kahraman imgesini ele alan toplam altı sinema filminin (temsil) karşılıklı
eleştirel temsil analizlerinin yapılması amaçlanmıştır. Seçilen yüksek bütçeli
ana akım temsillerin analizleri eşzamanlı gösterime girme kıstasları ile
dönemin popüler kültürüne olan katkıları dikkate alınarak ikili değerlendirme
ve üç bölümde tamamlanmıştır. İkili değerlendirmeyle ele alınan temsiller
aracılığıyla Amerikan sinemasında yüceltilen dönemsel kahraman imgesiyle dönemin
askeri ve politik ihtiyaçları bütünlük içinde irdelenmeye çalışılmıştır.
Kaynakça

 • Adorno, Theodor W, “Kültür Endüstrisi, Kültür Yönetimi”, İstanbul, Çeviren: Nihat Ünler, Mustafa Tüzel, Elçin Gen, İletişim Yayınları, 9.Baskı, 2014.
 • Adorno, Theodor W, “Eleştiri, Toplum Üstüne Yazılar”, İstanbul, Çeviren: Yılmaz Öner, Belge Yayınları, 1990.
 • Adorno, Theodor W./Horkheımer, Max, “Aydınlanmanın Diyalektiği”, Çeviren: Nihat Ülner/Elif Öztarhan Karadoğan, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2016.
 • Adorno, Theodor W, “Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünürken”, Çeviren: Bülent O. Doğan, Cogito, Sayı: 36, 2003 Yaz.
 • Best, Steven; Douglas Kellner, “Postmodern Teori”, Çeviren: Mehmet Küçük, İstanbul, Ayrıntı Yayınları,2016.
 • Bruce Berkowitz, “The New Face of War”, New York: The Free Press, 2003.
 • Jay, Martin, “Diyalektik İmgelem” , Çeviren: Ünsal Oskay, İstanbul, Ara Yayınevi, 1989.
 • Jennifer Lees-Marshment, “Political Marketing Principles and Applications” New York, Routledge, 2009.
 • Kellner, Douglas, “The Persian Gulf Tv War”, Boulder-Colorado, Westview Press, 1992, p. 10.
 • Kellner, Douglas/Ryan, Michael, “Çağdaş Hollywood Sinemasının İdeolojisi ve Politikası” Çeviren: Elif Özsayar, İstanbul, Ayrıntı Yayınları,1997.
 • Kellner, Douglas, “ Sinema Savaşları”, Çeviren: Gürol Koca, İstanbul, Metis Yayınları, 2013.
 • Kracauer, Sıegfrıed. “From Calıgarı To Hitler”, Princeton, Princeton Unıversıty Press, 2004.
 • Mills, C. Wright, “Kitle Toplumu-İktidar Seçkinleri”, Çeviren: Ünsal Oskay, Bilgi Yayınları, Ankara, 1974. Müller, Jürgen, “Best Movies Of The 80’s” Hamburg, Taschen Gmbh, 2002.
 • Ingram, David, “Critical Theory and Philosophy”, St. Paul-Minnesota Paragon House, 1990.
 • Rigel, Nurdoğan, “Medya Ninnileri”, Der Yayınları, İstanbul, 1993.
 • Robb, David L, “Operation Hollywood” , Amherst-New York, Prometheus Books, 2004.
 • Sander, Oral, “Siyasi Tarih”, İstanbul, İmge Yayınevi, 1998.
 • Suid Lawrence H, “Guts and Glory: the Making of the American Military Image in Film”, Lexington, University of Kentucky Press, 2002.
 • Valantin, Jean-Michael; “Hollywood Pentagon ve Washington”, Çeviren: Ömer Faruk Turan, İstanbul, Babıâli Yayıncılık, 2006.
 • http://www.americanrhetoric.com/speeches/dwightdeisenhowerfarewell.html. (Erişim Tarihi: Eylül 2017).
 • http://www.nytimes.com/2001/09/17/us/after-attacks-white-house-bush-warns-wrathful-shadowy-inventive-war.html (Erişim Tarihi: Eylül 2017).
 • https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010916-2.html (Erişim Tarihi: Ekim 2017)
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa C. Sadakaoğlu Bu kişi benim 0000-0002-4359-4828

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2018
Gönderilme Tarihi 10 Ekim 2017
Kabul Tarihi 14 Aralık 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Sadakaoğlu, M. C. (2018). AMERİKAN SİNEMASINDA DÖNEMSEL KAHRAMANIN İNŞASI: BİR ELEŞTİREL TEMSİL ANALİZİ ÇALIŞMASI. Yeni Medya Elektronik Dergisi, 2(1), 16-25. https://doi.org/10.17932/IAU.EJNM.25480200.2018.2/1.16-25


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)
by-nc.png