Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

DİJİTAL MEDYANIN PAZARLAMA TEKNİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 46 - 52, 01.01.2018
https://doi.org/10.17932/IAU.EJNM.25480200.2018.2/1.46-52

Öz


Enformasyon ve
iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin sonucunda dünyadaki küreselleşme
yaşamın her alanında kendisini g
östermiştir. Toplumların sosyo-ekonomik yapılarında
büyük d
önüşümler yaratan
Tarım ve Sanayi Devrimlerinden sonraki en büyük adım hiç kuşkusuz ki internete
bağlı gelişen iletişim ve bilgisayar teknolojilerinde hızlı gelişmelerdir. Bu
gelişmeler; kültürü, sosyal yaşamı, alışkanlıkları,
öncelikleri, dolayısıyla reklam ve
pazarlama sekt
örünü
etkilemiştir. Büyük bir toplumsal d
önüşüme neden olan bu gelişimler ekonomiye de yön vermektedirler.
Günümüzde iletişim
teknolojileri hızla gelişmektedir. Bu gelişme kişilerin internet ve Web ara
çlarını daha fazla kullanmasına
yol a
çmaktadır. Bu
ara
çlardan en önemlisi ise sosyal medyadır. Tüketiciler
geleneksel y
öntemlerle
ya da sanal ortamdan satın alacakları ürünlerin güvenilirliği de yine sosyal
medya üzerinden yapmaktadırlar. Çeşitli Forum sayfalarında yapılan yorumlardan
ya da satın alacakları ürünün resminin altında yer alan yorumlara g
öre karar vermektedirler.
Küreselleş
en dünyada hem
sanal pazarlama y
önteminde  hem de geleneksel alış-veriş yöntemlerinde sosyal medyanın
belirleyici etkisi diğer y
önlendirici
unsurlardan
çok
daha fazladır.Buna bağlı olarak Pazarlama taktik ve y
öntemleri, Pazar araştırmaları ve
Pazarlamanın genel dili Digital Pazarlama dili olmuştur.
Kaynakça

 • Akar, Erkan “Sanal Toplulukların Bir Türü Olarak Sosyal ağ Siteleri – Bir Pazarlama İletişimi Kanalı Olarak İşleyişi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2010), 107-122
 • Armstrong, G., Kotler, P., (2012): Principles of Marketing, Pearson Inc., United States Of America ,15th edition, p. 515.
 • Balasubramani-an,Senthilarasu,Balakrishnan,Janarthanan,Manickavasagam,Jeevananthan, Natarajan, Thamaraisel-van, (2013): “Examining BeliefsTowards Social Media Advertisements Among Students and Working Professionals: An Application of Discriminant Analysis”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, vol. 7, issue. 8, p. 697-705
 • Cıngı, Mustafa, Online Pazarlama iletişiminde kullanılan video içeriklerinin ürün tanıtımına etkisi, Humanities Sciences, 2015
 • CorneaDigital, http://www.corneadigital.com/blog/e-ticaret-siteleri-icin-onemli-olan-kpi-lar 20/09/2017 15:08
 • Chung C., Austria K. Proceedings of the Northeast Business & Economics Association, 2010, s.581.
 • Eröz, Sibel, Doğdubay, Murat, (2012): “ Turistik Ürün Tercihinde Sosyal Medyanın Rolü ve Etik İlişkisi” Dokuz Eylül Üniveristesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi cilt: 27, sayı: 1, s. 133- 157.
 • Facebook, “facebook reklamları”, ” https://www.facebook.com/business/products/ads /20/09/2017 14:49
 • Hoffman D.L., Fodor M.,(2010). Can You Measure the ROI of Your Social Media Marketing, MIT Sloan Management, 52/1, 41-49.
 • İşlek, Mahmut Sami. Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri: Türkiye’deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. 2012 20/09/2017 17:04 http://sbe.kmu.edu.tr/userfiles/file/tezler/isletme/mahmutsamii%C5%9Flek.pdf
 • Jerome, Theresa, Shan, Leong Wai, Wei, Khong Kok, (2010): “Online Advertising: A Study of Malay-sian Consumers”, Online Advertising: A Study of Malaysian Consumers, Volume 5, Number 2, p. 111- 134.
 • Kocabaş, Bülent, (2012). Sosyal Medya Yönetiminin Olmazsa Olmazları. http://sosyalmedya.co/sosya-medya-yonetimi/.21 Ağustos 2012
 • Şimşek, Göksel ., Adverisements on Individual Channels: Advertisement Sharing Motivations on So-cial Media, (Journal of Academic Inquiries, Number 3, Page9)2013
 • Özer.A. Viral Pazarlama Ders Notları; Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana-bilim Dalı; Ankara 2006; 1-11
 • Wikipedia, https://tr.wikipedia.org/wiki/Facebook 19 Eyl 2017 05:06:16
 • Yıldız, Yasin Tüketici Davranışları Üzerinde Sosyal Medya Etkileri: Apple ve Samsung Örneği. Kastamonu University Journal of Economics & Administrative Sciences Faculty. Jun 2014, Vol. 4 Issue 2, p5-15. s12 .2014
Toplam 16 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Timur Tanyer Bu kişi benim 0000-0002-1524-6025

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2018
Gönderilme Tarihi 10 Ekim 2017
Kabul Tarihi 16 Aralık 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Tanyer, T. (2018). DİJİTAL MEDYANIN PAZARLAMA TEKNİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Yeni Medya Elektronik Dergisi, 2(1), 46-52. https://doi.org/10.17932/IAU.EJNM.25480200.2018.2/1.46-52


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)
by-nc.png