BibTex RIS Kaynak Göster

THE RELATIONSHIP BETWEEN COMMUNICATIONS EDUCATION AND MEDIA SECTOR IN THE PERIOD OF MEDIA TRAINING

Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı: 3, 237 - 241, 01.11.2017

Öz

The aim of this study is to examine and interpret the relationships between communications education and media sector in the period of media colleges. The relationships are discussed under four main titles such as “Participation of Press Sector Professionals in the Communications Education, Opportunities and conditions for students to have training in the media sector in that period, ‘Schooled vs. self-educated’ debates which were very intensive in that period, Chances and opportunities for those who study communications to find a job in the media sector”

İLETİŞİM EĞİTİMİ SÜRECİNDE İLETİŞİM EĞİTİMİ VE MEDYA SEKTÖRÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı: 3, 237 - 241, 01.11.2017

Öz

Bu çalışmanın amacı, iletişim eğitimi sürecisinde iletişim eğitimi ve medya sektörü arasındaki ilişkileri incelemek ve yorumlamaktır. Bu ilişkiler; “ İletişim eğitiminde basın sektöründeki profesyonellerin katılımı, İletişim eğitimine sahip öğrencilerin medya sektöründeki fırsatları ve durumları, Bu süreçte yoğun olan “okullu- alaylı” tartışmaları ve İletişim eğitimi almışların medya sektöründe iş bulmadaki şansları ve fırsatları” gibi dört ana başlık altında ele alınmıştır

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA37PG22TN
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Özden Cankaya Bu kişi benim

Aysun Köktener Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Kasım 2017
Gönderilme Tarihi 1 Kasım 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 1 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Cankaya, Ö., & Köktener, A. (2017). İLETİŞİM EĞİTİMİ SÜRECİNDE İLETİŞİM EĞİTİMİ VE MEDYA SEKTÖRÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Yeni Medya Elektronik Dergisi, 1(3), 237-241.


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)
by-nc.png