BibTex RIS Kaynak Göster

GÖÇ HAREKETLERİ VE MEDYADA GÖÇMEN HABERLERİ

Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı: 3, 242 - 254, 01.11.2017

Öz

Günümüzün en önemli sorunlarından biri haline gelen göç sorunu ve ona bağlı olarak gelişen insan ticareti suçu acilen önlem alınması gereken bir sorundur. Bu sorun, aynı zamanda uluslararası boyutta kurulacak işbirliğiyle çözüm bekleyen bir konudur. Türkiye’nin göçmen politikası konusunda uyum ve harmonizasyon görüşlerini içeren araştırmaların medyada doğru metinlerle duyurulması önemlidir. Ancak araştırmalara göre, popüler medya tarafından mülteci ve sığınmacıların ulusal birlik için tehdit oluşturduğu mesajları verilmektedir. Bazı haberlerde ise medya, sığınmacıların devletlerarası ilişkilerde çeşitli zorluklara neden olduğu ve ekonomik göçmenlerin yerli vatandaşların işlerini aldığı mesajlarını vermektedir. Medya ayrıca düzensiz göçmenlerin terörist olduklarını ve sınırları yasa dışı yollarla geçerek devlet güvenliğini hiçe saydıklarını öne sürmektedir. Bu çalışma ilk olarak toplumsal göç sorununun önemini vurgulamayı ve Türkiye’nin medya üzerinden bakış açısını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Makale, ayrıca göçmenlerin uyum çalışmalarına uluslararası çözümler bulabilmek için medyanın toplumsal sorumluluğunu hatırlatmaktadır. Bu amaçla, yeni medya haber metinleri söylem analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. İncelenen haber metinleri ile göçmenler konusunun hükümet politikalarını ve politikacıların geleceğini belirleyebilecek kadar önemli bir soruna dönüştüğü tespit edilmiştir

IMMIGRATION MOVEMENT AND MIGRANT NEWS IN MEDIA

Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı: 3, 242 - 254, 01.11.2017

Öz

Immigration problem and resulting human trafficking crime has become today’s one of the most important problems and precautions against these problems must be taken immediately. International cooperation is required to deal with this problem. It is important that research which states Turkey’s harmonization and integration opinions on migrant politics are published with suitable articles; however, according to the research popular media spreads the message that refugees and asylum seekers are a threat to the national unity. In some news, media states that asylum seekers create various problems with international relations and economic immigrants take the jobs of the local people. In addition to that media claims that irregular migrants are terrorists who cross the borders illegally and disregard the national security. Primary goal of this study is to highlight the importance of widespread migration problem and Turkey’s point of view through media. This paper also reminds the social responsibility of media to find international solutions to migrants’ integration problem. Using discourse analysis, new media news articles were examined for this purpose. From studied articles it was discovered that migration topic has become a problem so severe that it can change the course of the governmental politics and the careers of politicians

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA59FA29HB
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Olcay Uçak Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Kasım 2017
Gönderilme Tarihi 1 Kasım 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 1 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Uçak, O. (2017). GÖÇ HAREKETLERİ VE MEDYADA GÖÇMEN HABERLERİ. Yeni Medya Elektronik Dergisi, 1(3), 242-254.


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)
by-nc.png