Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE’DE DİJİTAL GAZETECİLİĞE GEÇİŞ: HABERTÜRK GAZETESİ ÖRNEĞİ

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 2, 119 - 126, 06.05.2019

Öz

İnternetin Türkiye’de yaygınlaşmaya başladığı milenyum çağıyla diğer basın organlarıyla birlikte
gazeteler de kendilerini bu ortama entegre etmek adına çeşitli çalışmalar yapmıştır. İlk olarak küçük çapta
başlayan bu çalışmalar günümüzde yerini bu basın mecralarının sadece dijital ortama özel hazırladığı
yayınlara bırakmıştır. Bununla birlikte bazı yayıncılar da sadece dijital ortama özel yayınlar hazırlamıştır.
Gazeteler yerini internet haber sitelerine bırakmaya başlamıştır. Türkiye’de Dijital Gazeteciliğe Geçiş:
Habertürk Gazetesi Örneği başlıklı bu çalışmada amaç Türkiye’de milenyum çağıyla başlayıp günümüze
değin devam eden dijital yayıncılık çağının gazetelere ne doğrultuda ve nasıl etki edeceğini ortaya
koymaktır. Bu çalışmada literatür taraması yöntemi kullanılmıştır.

Kaynakça

  • Dereli, M. (2006), İnternet gazeteciliğinin gazete tirajlarına etkisi (2002-2005), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Ankara. Değirmencioğlu, G. Yerel Basında Yeni Medya Ve Sosyal Paylaşım Sitelerinin Kullanımı: Kocaeli’de Yayımlanan Yerel Gazetelerin İnternet Siteleri Üzerine Bir İnceleme, Online Academic Journal of Information Technology, 2(5). Girgin, A. Türkiye'de Yerel Basın, Der Yayınları, 2009. Gürcan, H. İ. Sanal Gazetecilik, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Basımevi, 1999. İnuğur, M. N. Basın ve Yayın Tarihi, İstanbul: Der Yayınları, 1993. Karaduman, M. (2003), İnternet ve Gazetecilik, Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya, der: S. Alankuş, İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları, Sezen, A. (2007), Bir İnternet Gazetesinin Kuruluşu Ve Gazeteport Örneği, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. Tokgöz, O. (2003), Temel Gazetecilik, Ankara: İmge Kitabevi. İnternet Kaynakları URL-1: https://onedio.com/haber/kuvayi-milliye-muhalifi-gazeteci-ali-kemal-in-oldurulmeden-onceki-sonkose- yazisi-816690 URL-2: https://journo.com.tr/new-york-times-dijitalde-kazandi URL-5: https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/934066-bu-bir-veda-yazisi-degildir URL-6: https://www.ntv.com.tr/ekonomi/haberturk-gazetesi-cuma-kapaniyor-yazili-basin-dijitaleyeniliyor, NVcwzAGHQEmRWtvB4VXqqQ
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Osman Kılıç Bu kişi benim 0000-0002-6109-5280

Ayten Övür Bu kişi benim 0000-0003-2497-9703

Yayımlanma Tarihi 6 Mayıs 2019
Gönderilme Tarihi 1 Ekim 2018
Kabul Tarihi 21 Nisan 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kılıç, O., & Övür, A. (2019). TÜRKİYE’DE DİJİTAL GAZETECİLİĞE GEÇİŞ: HABERTÜRK GAZETESİ ÖRNEĞİ. Yeni Medya Elektronik Dergisi, 3(2), 119-126.


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)
by-nc.png