Yıl 2021, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 11 2021-01-01

Yapay zekâ teknolojileri özellikle son yıllarda yapılan çeşitli projelerin de katkısıyla daha fazla dikkat çekmekte ve gelişmektedir. Birçok alanda başarı sağlayan ve kullanılan yapay zekâ teknolojileri eğitim alanında da kullanılmaya başlamıştır. Gelişmiş ülkelerin birçoğunda eğitimde yapay zekâ teknolojilerin kullanıldığı bilinmektedir. Öğrencilerin kişisel öğrenme süreçlerinin iyileştirilebilmesi, bu teknolojilerin sağladığı faydalardan sadece biridir. Bu çalışmada eğitimde yapay zekâ teknolojilerinin eğitim hayatına getirebileceği değişimin ne boyutlarda olabileceği tartışılmıştır. Eğitimde yapay zekâ etkileri konusu üzerinde yapılacak çalışmaların daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla konu hakkında öğretici bilgiler paylaşılmıştır. Bunun yanı sıra yapay zekâ teknolojilerinin çeşitli ülkelerde kullanımı üzerinde durulmuştur. Ayrıca ülkemizde, eğitimde yapay zekâ konusundaki çalışmalara da değinilmiştir. Bu makalenin artık önem kazanmakta olan eğitimde yapay zekâ konusunun, yapılacak çalışmalar için bir kaynak niteliğinde olması hedeflenmektedir.
Eğitim, Eğitimde Yapay Zeka, Yapay Zeka
 • Arnett, T. (2016). Teaching in the machine age: how innovation can make bad teachers good and good teachers better. Christensen Institute.
 • Aykaç, N. (2018). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bump, P. (2019, 13 Ekim). Deep Learning in the Enterprise – Current Traction and Challenges [Blog yazısı]. Erişim adresi: https://emerj.com/partner-content/deep-learning-in-the-enterprise-current-traction-and-challenges/
 • Çalık, B. (2019, 30 Eylül). MEB okullarda "yapay zeka" eğitimi için kolları sıvadı. Erişim adresi: https://www.aa.com.tr/tr/egitim/meb-okullarda-yapay-zeka-egitimi-icin-kollari-sivadi/1597733
 • Dickson, B. (2017, 20 Kasım). How Artificial Intelligence Is Shaping the Future of Education. Erişim adresi: https://www.pcmag.com/article/357483/how-artificial-intelligence-is-shaping-the-future-of-education
 • Eğitimde Yapay Zekâ Çalıştayı - 6 Sonuç Raporu (2019). Erişim Adresi: https://tasam.org/Files/Etkinlik/File/Deklarasyon/EYC6_Sonuc_TR_pdf_9a161561-a82c-4cc1-adcd-ddc6c0e471e2.pdf
 • Faggela, D. (2019, 21 Kasım). Examples of Artificial Intelligence in Education [Blog yazısı]. Erişim adresi: https://emerj.com/ai-sector-overviews/examples-of-artificial-intelligence-in-education/
 • Garcia, E. (2019, 10 Ağustos). The use of artificial intelligence (AI) in education [Blog yazısı]. Erişim adresi: https://www.openaccessgovernment.org/artificial-intelligence-ai-in-education/66346/
 • Gordon, B. M. (2011). Artificial Intelligence: Approaches, Tools and Applications. New York: Nova Science Publishers, Inc.
 • HolonIQ’s Annual Report (2019, 24 Mayıs). 2019 Artificial Intelligence & Global Education Report. Erişim adresi: https://www.holoniq.com/notes/2019-artificial-intelligence-global-education-report/
 • Joseph (2019, 10 Eylül). Artificial Intelligence In Education: Uses And Applications [Blog yazısı]. Erişim adresi: https://robots.net/ai/artificial-intelligence-in-education-uses-and-applications/
 • Karsenti, T. (2019). Artificial Intelligence in Education: The Urgent Need to Prepare Teachers for Tomorrow’s Schools. Formation et profession, 27(1), 112-116. doi:10.18162/fp.2019.a166
 • Karsenti, T., Bugmann, J. ve Gros, P-P. (2017). Using Humanoïd Robots to Support Students with Autism Spectrum Disorder. Formation et profession, 25(3), 123-126. doi: 10.18162/fp.2017.a135
 • Karsenti, T., Bugmann, J. ve Parent, S. (2019). Apprendre l’histoire avec le jeu Assassin’s Creed ? Une étude exploratoire menée auprès de 329 élèves du secondaire. Montréal : CRIFPE.
 • Kasap S. (2019, 26 Mayıs). MEB 'eğitimde yapay zeka uygulamaları' için İTÜ ile el sıkıştı. Erişim adresi: https://www.aa.com.tr/tr/egitim/meb-egitimde-yapay-zeka-uygulamalari-icin-itu-ile-el-sikisti/1489366
 • Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M. ve Forcier, L. B. (2016). Intelligence unleashed - an argument for AI in education. Erişim adresi: https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1475756/
 • Marr, B (2018, 25 Temmuz). How is AI used in education real world examples of today and a peek ınto the future [Blog yazısı].Erişim adresi: https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/07/25/how-is-ai-used-in-education-real-world-examples-of-today-and-a-peek-into-the-future/#12673186586e Mayekar, S. (2018, 1 Aralık). Artıfıcıal Intellıgence Latest News [Blog yazısı]. Erişim adresi: https://www.analyticsinsight.net/top-artificial-intelligence-technologies-past-present-future/
 • McCarthy, J., Minsky, M. L., Rochester, N., ve Shannon, C. E. (1955). A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. AI Magazine 27 (4): 12–14.
 • Muggleton, S. (2014). Alan Turing and the development of Artificial Intelligence. AI communications, 27(1), 3-10. doi: 10.3233/AIC-130579
 • Murphy, R. F. (2019, 10 Aralık). Artificial Intelligence Applications to Support K–12 Teachers and Teaching: A Review of Promising Applications, Challenges, and Risks, Santa
 • Monica, CA: RAND Corporation. Erişim adresi: https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE315.html
 • Osoba, O. A. ve Welser IV, W. (2017). An intelligence in our image: The risks of bias and errors in artificial intelligence. CA: Rand Corporation.
 • Pedro, F., Subosa, M., Rivas, A. ve Valverde, P. (2019). Artificial intelligence in education: challenges and opportunities for sustainable development. Erişim adresi: http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/MINEDU/6533/Artificial%20intelligence%20in%20education%20challenges%20and%20opportunities%20for%20sustainable%20development.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Popenici, S. A. ve Kerr, S. (2017). Exploring the impact of artificial intelligence on teaching and learning in higher education. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 12(22), 1-13.
 • Rouhiainen, L. (2019, 14 Ekim). How AI and Data Could Personalize Higher Education [Blog yazısı]. Erişim adresi: https://hbr.org/2019/10/how-ai-and-data-could-personalize-higher-education.
 • Russell, S. J. ve Norvig, P. (2016). Artificial intelligence: a modern approach. Malaysia; Pearson Education Limited.
 • Schmelzer, R. (2019, 12 Temmuz). AI Applications In Education [Blog yazısı]. Erişim adresi: https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2019/07/12/ai-applications-in education/#10e5219462a3
 • Stone, P., Brooks, R., Brynjolfsson, E., Calo, R., Etzioni, O., Hager, G., Leyton-Brown, K. (2016, 6 Eylül). Artificial Intelligence and Life in 2030. One hundred year study on artificial intelligence: Report of the 2015-2016 Study Panel. CA: Stanford University. Erişim adresi: http://ai100. stanford. edu/2016-report.
 • Summerson, K (2018, 29 Kasım). AI in Pathology – Use Cases in Slide Imaging, Tissue Phenomics, and More [Blog yazısı]. Erişim adresi: https://emerj.com/ai-sector-overviews/ai-in-pathology-use-cases-in-slide-imaging-tissue-phenomics-and-more/
 • Timms, M. J. (2016). Letting artificial intelligence in education out of the box: educational cobots and smart classrooms. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 26(2), 701-712. doi: 10.1007/s4059
 • Yapay Zekâ Nedir? (2019, 10 Aralık). Erişim adresi: https://www.oracle.com/tr/artificial-intelligence/what-is-artificial-intelligence.html Chopra, A. (2019, 11 Ocak). 21 Vital Chatbot Statistics for 2019. Erişim adresi: https://outgrow.co/blog/vital-chatbot-statistics
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9393-9564
Yazar: Buket İŞLER (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8675-5126
Yazar: Mehmet KILIÇ
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 16 Mayıs 2020
Kabul Tarihi : 14 Eylül 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2021

APA İşler, B , Kılıç, M . (2021). EĞİTİMDE YAPAY ZEKÂ KULLANIMI VE GELİŞİMİ . Yeni Medya Elektronik Dergisi , 5 (1) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejnm/issue/58097/738221