Yıl 2021, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 78 - 94 2021-01-01

YENİ MEDYADA BAĞIMLILIK SONUCU GELİŞEN DİJİTAL OBEZİTE OLGUSU

Tamer BAYRAK [1] , Berfu CİHAN [2]


Dünyamız büyük teknolojik yenilikler çerçevesinde hızlı bir dönüşümden geçmektedir. Hayatımızın her yönünü kuşatan teknoloji, bir yandan hayatımızda kolaylıklar sağlarken bir yandan da çok yönlü bir şekilde hayatımızı etkilemektedir. Teknolojinin fazla kullanımına bağlı olarak, küresel bir sorun olarak karşımıza çıkan obezitelik sonucu kilo almak gibi, gün boyu teknolojiden kopamaz hale gelerek, sunulan içerikleri tüketmeye devam ettikçe beynimiz de bu anlamda şişmektedir. Bu süreç bireyleri “dijital obezlere” dönüştürmektedir. Birçoğumuz günlük yaşantımızda teknolojiyle bu denli iç içe olurken gün boyunca beynimize aldığımız veriler ile nasıl bir doyum yaşadığımızı farkında değiliz. Bunun sonucunda giderek daha bağımlı bireyler haline gelmekteyiz. Teknolojik olarak bağımlı hale gelmemek için bir denge yakalamamız bu anlamda son derece önem taşımaktadır. Bu çalışmada, teknoloji kullanımı kullanımlar ve doyumlar kuramı temelinde ele alınmış olup bağımlılık kavramı ile doğrudan ilişkisi ortaya konulmuştur. Buna bağlı olarak gelişen ve çağımızın hastalıklarından biri olan dijital obezitenin tanımı yapılarak değerlendirilmiştir.
Yeni Medya ve Bağımlılık, Davranışsal Bağımlılık, Dijital Obezite, Kullanımlar ve Doyumlar
 • Alter A. (2017). Karşı konulmaz – bağımlılık yapıcı teknolojinin yükselişi ve bizim ona esir edilişimiz, İstanbul: Paloma Yayınevi
 • Bostancı M. (2019). Sosyal medya dün, bugün, yarın. Konya: Palet Yayınları
 • Chayko M. (2018). Süper bağ(lantı)lı. (Bayındır, B. Yenğin, D. Bayrak T. Çev.), İstanbul: Der Yayınları
 • Güngör, N. (2016). İletişim kuramlar ve yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitapevi
 • Kara, T. (2013). Sosyal medya endüstrisi. İstanbul: Beta
 • Karadağ, G. (2019). Dijital bağ(ım)lı. Karadağ G. (Ed.), Dijital hastalıklar içinde (100-108 ss.). İstanbul: Der Yayınları
 • Leonhard G. (2018). Teknolojiye karşı insanlık, İstanbul: Siyah X
 • Lister, M. vd. (2003). New media: A critical introduction. New York: Routledge.
 • Rafaeli S. (1988). Interactivity: From new media to communication. Hawkins R, John M. Pingree S. (Ed.), In Advancing communication science: Merging mass and interpersonal processes (110-134 ss.). 16. SAGE Publications.
 • Tarhan, N. (2015). Bağımlılık. İstanbul: Timaş Yayınları
 • Törenli N. (2005). Yeni medya, yeni iletişim ortamı : Bilişim teknolojileri temelinde haber medyasının yeniden biçimlenişi. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları
 • Uzun, R. (2013). İzleyici merkezli yaklaşımlar. E. Yüksel (Ed.), İletişim kuramları içinde (ss. 90). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi
 • Yaylagül, L. (2016). Kitle iletişim kuramları. Ankara: Dipnot Yayınları
 • Yengin, D. (2014). Yeni medya ve dokunmatik toplum. İstanbul: Der Yayınları
 • ELEKTRONİK KAYNAKLAR URL-1, Bayrak H. ( 2019, 1 Şubat). 2019 İnternet Kullanımı ve Sosyal Medya İstatistikleri. https://dijilopedi.com/2019-internet-kullanimi-ve-sosyal-medya-istatistikleri/ adresinden alındı. (Erişim Tarihi: 5 Mayıs 2020).
 • URL-2, Tarhan, U. (2014, 18 Mart). Dijital Obezite, Dijikoliklik, Dijital Detox, Dijital Fitness. https://www.martidergisi.com/dijital-obezite-dijikoliklik-dijital-detox-dijital-fitness adresinden alındı. (Erişim Tarihi: 5 Mayıs 2020).
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0776-1606
Yazar: Tamer BAYRAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9814-0121
Yazar: Berfu CİHAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Temmuz 2020
Kabul Tarihi : 7 Kasım 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2021

APA Bayrak, T , Cihan, B . (2021). YENİ MEDYADA BAĞIMLILIK SONUCU GELİŞEN DİJİTAL OBEZİTE OLGUSU . Yeni Medya Elektronik Dergisi , 5 (1) , 78-94 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejnm/issue/58097/769693