Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Kanola Hasadında Harmanlama Düzeninde Oluşan Kırık Dane, Sağlam Dane, Zedelenmiş Dane ve Dane –Sap Oranlarının Belirlenmesi

Yıl 2017, Cilt: 7 Sayı: 11, 38 - 48, 31.12.2017

Öz

Bu çalışmada, kanola ekimi yapılan tarım alanlarında üç farklı model biçerdöverlerle yapılan hasat işleminde (üç farklı ilerleme hızı, üç farklı batör devri, en uygun dolap konumu ve yüksekliği, fan devri (600 d/d) ve diğer makine ayarları yapılarak) dövme ünitesinde oluşan (kırık dane –sağlam dane- zedelenmiş dane ve yabancı maddeler) dane kayıp miktarlarının tespiti amaçlanmıştır. Çalışma parametreleri ile yapılan ölçümlerde; ilerleme hızı ve batör devri değiştirilerek yapılan denemede; ilerleme hızı 4,5 km/h , batör devri 700d/d , fan devri 600 d/d ,dolap konumu önde ve yukarıda (en az 1200 mm ne fazla 1450 mm yükseklikte), sarsak ilaveleri tamamen kapatılarak balık sırtı levhalar sökülerek, elekler ise alt-üst elek tamamen kapalı konumda iken sağlam tane – kırık ve zedelenmiş tane sap oranı ve dane/sap oranlarının en az olduğu saptanmıştır.

Teşekkür

Bu makale Mehmet Fırat BARAN’nın “Kanola’nın Hasat Mekanizasyonu ve Hasat Kayıplarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma” Doktora tezi’nden faydalanarak hazırlanmıştır.

Kaynakça

 • Avcı, G.G., 1997. Biçerdöverle Ayçiçeği Hasadında Kayıpların Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ
 • Baran,M.F,2010. Kanalola’nın Hasat Mekanizasyonu ve Hasat Kayıplarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma, Doktora tezi,, N.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ
 • Baran, M.F, Ülger, P, Kayişoğlu, B,. 2012, Kanola Hasadında Kullanılan Tablanın Hasat Kayıpları Üzerine Etkisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, ISSN:1302-7050 , s:35-44, Cilt:9, sayı:3,2012
 • Çabukel, B, Gönül, K., Yalçınkaya, T. Ve Misir, E., 2009, Türkiye’de Bitkisel Yağ Sektörü Ve Alternatif Bir Çözüm, Kanola Yağı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölmü,http://www.birprojemvardiyorsan.com/dosyalar/2009_1.pdf
 • Erdem,Ö.,1993.Türkiye’de Yağ Bitkileri Tarımının Bugünkü Durumu ve Geliştirme İmkanları.S.Ü.Fen Bilimleri Enst.Yüksek Lisans Semineri
 • Evcim, H.Ü.1983.Türkiye’de İmal Edilen Harman Makinaları Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye Zirai Donatım Kurumu Mesleki Yayınları, Ankara
 • Güzel, E., 1998. Hasat Harman İlkeleri ve Makineleri. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 194 Ders Kitapları Yayın No: A–60
 • Keskin, M., Soysal, Y., Sessiz, A., İnce, A. ve Güzel, E., 1995. Biçerdöverlerin Testine Yönelik Çalışmaların Değerlendirilmesi. Ç.Ü.Z.F. Tarım Makinaları Bölümü, Adana.
 • Kolsarıcı,Ö.,Gürbüz,B.,Arıoğlu,H.,Çalışkan, C.,Algan,N.(1990)”Türkiye’de Yağ Bitkileri Üretimi ve Sorunları” Türkiye Ziraat Mühendisliği, III. Teknik Kongresi, 8-12 Ocak 1990 Ankara.
 • Pınar, Y. Ve Ülger, P., 1985. Çeltik Hasat Harmanında Mekanizasyon Olanakları Üzerine Bir Arastırma, Tarımsal Mekanizasyon 9. Ulusal Kongresi Bildirisi 20–22 Mayıs S.32–43 Adana.
 • Süzer, S., (2008) Kanola (Kolza) tarımı Hasad Yayıncılık ISBN 978-975-8377-61-9, İstanbul.
 • Say, M.S., İnce, A., Uğurluay,S. Ve Soysal , A., 2010, Buğday Hasadında Kullanılan Klasik ve Yolucu Hasat Baslıklarının Performans Karsılastırması, Tarım Bilimleri Dergisi – Journal of Agricultural Sciences 16 (2010) 242-253
 • Sessiz, A., 1998, Parmaklı ve Pervazlı Tip Aksiyal Akışlı Harmanlama Ünitelerinin Tasarımı ve Uygun Prototiplerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma Doktora Tezi, Tekirdağ
 • Sobutay, T., 2004 Kanolada Seektör Analizi, İ.T.O. Dış Ticaret Araştırma Servisi, 24 Şubat 2004, http://www.ito.org.tr/Dokuman/Sektor/1-51.pdf
 • Ülger, P., 1982. Bugday Hasat Harmanında Uygulanan Değişik Mekanizasyon Sistemlerinin Tane Ürün Kayıplarına Etkileri. Hasat Öncesi ve Hasat Sonrası Ürün Kayıpları Seminer Bildirileri 13–17 Aralık S.195–243 Ankara.

Determining the Cracked Grain, Solid Grain, Damaged Grain and Grain – Straw Ratios in Threshing Drum Mechanism During Rapeseed Harvest

Yıl 2017, Cilt: 7 Sayı: 11, 38 - 48, 31.12.2017

Öz

The purpose of this study is to determine the amount of crop losses occurring in the threshing unit (cracked grain-solid grain-damaged grain and foreign materials) during harvesting in agricultural fields planting rapeseed, with three different types of combine harvesters (three different progress speed, three different threshing drums, most suitable cabinet position and height, fan speed (600 t/m) and other machine adjustments done). With the measurements made with the working parameters; during the trial made by changing the progress speed and threshing drum; it has been observed that solid grain-cracked and damaged grain straw ratio and grain-straw ratio were the lowest when progress speed was 4,5 km/h, threshing drum speed was 700t/m, fan speed was 600 t/m, cabinet position was in front and up (minimum 1200 mm, maximum 1450 mm in height), separating mechanism extension fully closed, fish back plates removed and lower-upper sieves fully closed.

Kaynakça

 • Avcı, G.G., 1997. Biçerdöverle Ayçiçeği Hasadında Kayıpların Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ
 • Baran,M.F,2010. Kanalola’nın Hasat Mekanizasyonu ve Hasat Kayıplarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma, Doktora tezi,, N.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ
 • Baran, M.F, Ülger, P, Kayişoğlu, B,. 2012, Kanola Hasadında Kullanılan Tablanın Hasat Kayıpları Üzerine Etkisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, ISSN:1302-7050 , s:35-44, Cilt:9, sayı:3,2012
 • Çabukel, B, Gönül, K., Yalçınkaya, T. Ve Misir, E., 2009, Türkiye’de Bitkisel Yağ Sektörü Ve Alternatif Bir Çözüm, Kanola Yağı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölmü,http://www.birprojemvardiyorsan.com/dosyalar/2009_1.pdf
 • Erdem,Ö.,1993.Türkiye’de Yağ Bitkileri Tarımının Bugünkü Durumu ve Geliştirme İmkanları.S.Ü.Fen Bilimleri Enst.Yüksek Lisans Semineri
 • Evcim, H.Ü.1983.Türkiye’de İmal Edilen Harman Makinaları Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye Zirai Donatım Kurumu Mesleki Yayınları, Ankara
 • Güzel, E., 1998. Hasat Harman İlkeleri ve Makineleri. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 194 Ders Kitapları Yayın No: A–60
 • Keskin, M., Soysal, Y., Sessiz, A., İnce, A. ve Güzel, E., 1995. Biçerdöverlerin Testine Yönelik Çalışmaların Değerlendirilmesi. Ç.Ü.Z.F. Tarım Makinaları Bölümü, Adana.
 • Kolsarıcı,Ö.,Gürbüz,B.,Arıoğlu,H.,Çalışkan, C.,Algan,N.(1990)”Türkiye’de Yağ Bitkileri Üretimi ve Sorunları” Türkiye Ziraat Mühendisliği, III. Teknik Kongresi, 8-12 Ocak 1990 Ankara.
 • Pınar, Y. Ve Ülger, P., 1985. Çeltik Hasat Harmanında Mekanizasyon Olanakları Üzerine Bir Arastırma, Tarımsal Mekanizasyon 9. Ulusal Kongresi Bildirisi 20–22 Mayıs S.32–43 Adana.
 • Süzer, S., (2008) Kanola (Kolza) tarımı Hasad Yayıncılık ISBN 978-975-8377-61-9, İstanbul.
 • Say, M.S., İnce, A., Uğurluay,S. Ve Soysal , A., 2010, Buğday Hasadında Kullanılan Klasik ve Yolucu Hasat Baslıklarının Performans Karsılastırması, Tarım Bilimleri Dergisi – Journal of Agricultural Sciences 16 (2010) 242-253
 • Sessiz, A., 1998, Parmaklı ve Pervazlı Tip Aksiyal Akışlı Harmanlama Ünitelerinin Tasarımı ve Uygun Prototiplerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma Doktora Tezi, Tekirdağ
 • Sobutay, T., 2004 Kanolada Seektör Analizi, İ.T.O. Dış Ticaret Araştırma Servisi, 24 Şubat 2004, http://www.ito.org.tr/Dokuman/Sektor/1-51.pdf
 • Ülger, P., 1982. Bugday Hasat Harmanında Uygulanan Değişik Mekanizasyon Sistemlerinin Tane Ürün Kayıplarına Etkileri. Hasat Öncesi ve Hasat Sonrası Ürün Kayıpları Seminer Bildirileri 13–17 Aralık S.195–243 Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Fırat BARAN
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7657-1227
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 7 Sayı: 11

Kaynak Göster

APA
BARAN, M. F. (2017). Kanola Hasadında Harmanlama Düzeninde Oluşan Kırık Dane, Sağlam Dane, Zedelenmiş Dane ve Dane –Sap Oranlarının Belirlenmesi. Avrupa Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 7(11), 38-48.