Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of Energy Saving Potential of a Double Face Sheepskins Production Plant by Specific Energy Consumption Method

Yıl 2018, Sayı: 12, 22 - 26, 30.04.2018

Öz

In this study, an energy scanning was carried out using the 2016 production and energy consumption data so that the energy management organization could prepare a preliminary energy saving study and in order to contribute to the energy saving efforts of the industrial double face sheepskins manufacturing plant. Scanning double face sheepskins factory energy consumption and collection, processing and evaluation of production data. The scanning involved collection, processing and evaluation of the energy production and consumption data of double face sheepskins factory. The energy saving potential of the factory was investigated by calculating the target energy consumption with the help of the energy consumption relation developed based on these data.

Kaynakça

 • Başbakanlık Personel Ve Prensipler Genel Müdürlüğünün B.02.0.Ppg.0.12–383-25889sayı Ve 11.11.1997 Tarihli Genelgesi
 • Çakal E., 2006. Tarım Makinaları İmalatında Enerji Yönetimi Üzerine Bir Araştırma, Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 44s., Edirne.
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “Sanayi Kuruluşlarının Enerji Tüketiminde Verimliliğin Arttırılması için Alacakları Önlemler Hakkında Yönetmelik”,1995.
 • Kedici Ö., “Enerji Yönetimi”, Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü Enerji Kaynakları Etüd Dairesi Başkanlığı, Ankara, 1993.
 • Kedici Ö., 1997. Türk Sanayisinde Enerji Yönetim Sisteminin Oluşturulması ve Sanayide Enerji Verimliliği Yönetmeliği, III. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi teskon'97.
 • Keskin, T.,”Enerji verimlilik kanunu ve uygulama süreci”, Mühendis ve Makine, 48(569106-112s.), 2007
 • Özdabak A, Ertem M.E., “Enerji Yönetim Teknikleri”, Erdemir Demir Çelik Fabrikaları, Sayfa 9–13, Karabük, 2002.
 • Z. Söğüt, N. Gülten, Z. Oktay, Bir Salça Fabrikasında Enerji Taramasına Bağlı Enerji Tasarruf Potansiyelinin İncelenmesi, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, TÜRKİYE.
 • Ziya Söğüt, Zuhal Oktay Sanayi Sektöründe Enerji Taramasının Enerji Verimliliğine Etkisi Ve Bir Uygulama, Dumlupınar Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Mayıs, 2016

Bir Kürk – Süet Üretim Fabrikasının Spesifik Enerji Tüketim Yöntemi İle Enerji Tasarruf Potansiyelinin Araştırılması

Yıl 2018, Sayı: 12, 22 - 26, 30.04.2018

Öz

Bu çalışmada bir endüstriyel kürk–süet üretim fabrikasının enerji tasarruf çalışmalarına katkı sağlamak ayrıca enerji yönetimi organizasyonu tarafından ön enerji tasarrufu etüdü hazırlanabilmesi için, 2016 yılı üretim ve enerji tüketim verilerini kullanarak enerji taraması gerçekleştirilmiştir. Tarama kürk–süet fabrikasının enerji tüketimi ve üretim verilerinin toplanması, işlenmesi ve değerlendirilmesi aşamalarını kapsamaktadır. Bu verilere bağlı olarak geliştirilen enerji tüketim bağıntıları yardımı ile hedef enerji tüketimleri hesaplanarak işletmenin enerji tasarruf potansiyeli araştırılmıştır.

Kaynakça

 • Başbakanlık Personel Ve Prensipler Genel Müdürlüğünün B.02.0.Ppg.0.12–383-25889sayı Ve 11.11.1997 Tarihli Genelgesi
 • Çakal E., 2006. Tarım Makinaları İmalatında Enerji Yönetimi Üzerine Bir Araştırma, Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 44s., Edirne.
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “Sanayi Kuruluşlarının Enerji Tüketiminde Verimliliğin Arttırılması için Alacakları Önlemler Hakkında Yönetmelik”,1995.
 • Kedici Ö., “Enerji Yönetimi”, Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü Enerji Kaynakları Etüd Dairesi Başkanlığı, Ankara, 1993.
 • Kedici Ö., 1997. Türk Sanayisinde Enerji Yönetim Sisteminin Oluşturulması ve Sanayide Enerji Verimliliği Yönetmeliği, III. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi teskon'97.
 • Keskin, T.,”Enerji verimlilik kanunu ve uygulama süreci”, Mühendis ve Makine, 48(569106-112s.), 2007
 • Özdabak A, Ertem M.E., “Enerji Yönetim Teknikleri”, Erdemir Demir Çelik Fabrikaları, Sayfa 9–13, Karabük, 2002.
 • Z. Söğüt, N. Gülten, Z. Oktay, Bir Salça Fabrikasında Enerji Taramasına Bağlı Enerji Tasarruf Potansiyelinin İncelenmesi, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, TÜRKİYE.
 • Ziya Söğüt, Zuhal Oktay Sanayi Sektöründe Enerji Taramasının Enerji Verimliliğine Etkisi Ve Bir Uygulama, Dumlupınar Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Mayıs, 2016
Toplam 9 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nuray Olcay Işık

Ahmet Erhan Akan

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Sayı: 12

Kaynak Göster

APA Işık, N. O., & Akan, A. E. (2018). Bir Kürk – Süet Üretim Fabrikasının Spesifik Enerji Tüketim Yöntemi İle Enerji Tasarruf Potansiyelinin Araştırılması. Avrupa Bilim Ve Teknoloji Dergisi(12), 22-26.