Yıl 2019, Cilt , Sayı 15, Sayfalar 143 - 154 2019-03-31

Breeam, Leed Ve DGNB Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemlerinin Standart Bir Konutta Karşılaştırılması

Zerrin Funda Funda URUK [1] , Asiye Kübra Kübra KÜLÜNKOĞLU İSLAMOĞLU [2]


Sürdürülebilir yeşil enerji kavramı, dünyanın gelişim seyrini ve toplumların hayatlarını köklü bir şekilde değiştiren Sanayi Devrimi’nin sonucunda ortaya çıkan en güçlü kavramlardan biridir. Sanayi Devrimini makinaların ve icatların hayatımıza girdiği, daha hızlı ve daha ekonomik hayata ulaşmak için kurulan yeni düzen olarak tanımlayabiliriz. Sanayi Devrimi döneminde, makine ve endüstri alanlarında ortaya çıkan buluşlar ve yenilikler tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Ortaya çıkan buluşlar ilk önce insanların yaşam şeklini daha sonra ise tüm çevreyi değiştirmiştir. Sanayi Devrimi döneminde kırdan kente göç başlamış, insanlar tarım hayatını bırakıp, şehirdeki fabrikalarda çalışmak için yer değiştirmişlerdir. Hızla gelişen göç sonucu şehirlerde konut ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Hızlı ve ekonomik olması ön koşulu ile birçok fabrika ve işçi konutları üretilmiş ama yapım aşamasında soğutma- havalandırma sistemlerine önem verilmemiştir. Isıtma sistemi olarak kullanılan katı yakıtlar zamanla hava kirliliğine sebep olmuş ve insan sağlığını tehdit eder hale gelmiştir. Hava kirliliği ve sağlık problemleri gibi kitleleri etkisi altına alan problemler nedeni ile birçok dünya devletleri bir araya gelmiş ve ortak bağlayıcı kararlar almak için toplantılar düzenlemişlerdir. Yapılan kongre ve toplantılarda ortaya çıkan en önemli kararlardan biri, her bir ülkenin ilk başta kendi ülkesi için daha sonra uluslararası alanda hizmet vermesi planlanan yeşil bina enerji sertifikasyon sistemlerini oluşturmasıdır. Yeşil Bina Enerji Sertifikasyon Sistemleri aracılığı ile mevcut ve yeni inşa edilecek olan yapıların enerji sarfiyatı bağlamında kontrol edilmesi planlanmıştır. Yeşil Bina Enerji Sertifikasyon Sistemleri aracılığı ile mevcut ve yeni inşa edilecek olan yapıların enerji sarfiyatı bağlamında kontrol edilmesi planlanmıştır. Böylelikle inşa edilecek yeni yapıların enerji sarfiyatı kontrol altına alınmış olacaktır. Çalışmada; Breeam, Leed ve DGNB gibi uluslararası boyut kazanmış, yeşil bina sertifikasyon sistemlerinin özellikleri incelenmiş ve birbirlerinden farklı olan bölümlerini ortaya çıkarıp, karşılaştırılması yapılmıştır.

Mimarlık, Enerji, Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemleri
 • Baştanoğlu,E., (2017),’’ Leed Yeşil Bina Sertifika Sistemi Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Avrupa ve Türkiye.’’, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Enerji Verimliliği Kanunu. (2007). 02.05.2007 tarihli , 26510 Sayılı Resmî Gazete.
 • Göksal, T.(2000).Enerji Etkin Tasarım Ve Enerji Korunumu‖, Arredemento Mimarlıkİstanbul 150: 90 (2000).
 • Leed Sertifikası Sitesi. http://www.xn--leedsertifikas-jgc.com/
 • Özcan, U., İslamoğlu, A.K.K.,(2017), '' Sürdürülebilir Bir Sistem BEP-TR'', Yapı Dergisi (ISSN: 1300-3437, DAAI-Design and Applied Arts Index), Sayı: 432, s:32
 • Özcan, U., Erol, i.,(2018), '' Bir Ulaşım Kültürü - Metro Müzesi'', Yapı Dergisi (ISSN: 1300-3437, DAAI-Design and Applied Arts Index), Sayı: 440, s:58
 • Özcan, U., Erol, H.,(2018), '' Yüksek ve Sürdürülebilir'', Yapı Dergisi (ISSN: 1300-3437, DAAI-Design and Applied Arts Index), Sayı: 435, s:52
 • Özcan, U., Berkin, G., (2010), “ Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme Sistemlerinin Sürdürülebilir Mimariye Etkisi”, Yapı Dergisi (ISSN: 1300-3437), Sayı: 340, s:118
 • Özcan, U., Erol, İ.,(2018), Sürdürülebilir Tasarımda Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)International Congress On Engineering And Architecture, 14-16 November, Alanya, Turkey. [10] Öztürk, A., ( 2015), ‘’ Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemlerinin Analizi’’ , İstanbul Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Sev A.(2009). “Sürdürülebilir Mimarlık”, Yem Yayınevi, İstanbul ss.21.(2009).
 • Soysal S..(2008).“Konut Binalarında Tasarım Parametreleri İle Enerji Tüketimi İlişkisi” Yüksek Lisans Tezi ,Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tönük,S,.(2001).“ Bina Tasarımında Ekoloji‖, YTÜ Basım Yayın Merkezi, İstanbul, 5(2001).
 • Tuna,R., (2013), ‘’Bina Sertifika Sistemleri’’, Ege Mimarlık Dergisi, Sayı:83.
 • Yılmaz, Z.(1983).“İklimsel konfor sağlanması ve Yoğuşma kontrolünde Optimal performans gösteren yapı kabuğunun hacim konumuna ve boyutlarına bağlı olarak belirlenmesinde kullanılabilecek bir yaklaşım”, Doktora tezi, İ.T.Ü., Mimarlık Fakültesi, İstanbul
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3994-5883
Yazar: Zerrin Funda Funda URUK (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6957-9477
Yazar: Asiye Kübra Kübra KÜLÜNKOĞLU İSLAMOĞLU
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

APA Uruk, Z , Külünkoğlu İslamoğlu, A . (2019). Breeam, Leed Ve DGNB Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemlerinin Standart Bir Konutta Karşılaştırılması . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (15) , 143-154 . DOI: 10.31590/ejosat.512291


Kente Kazandırılan Yeni Yaşam Alanları
European Journal of Science and Technology
Tolga Kayacan
https://doi.org/10.31590/ejosat.592411