Yıl 2019, Cilt , Sayı 15, Sayfalar 252 - 258 2019-03-31

[Poli(5-bromo-1-benzofuran-2-il)(fenil)-O-metakrilketoksim-ko-2-(4asetilfenoksi-2-oksoetil-2 metakrilat] – [Poli(metil metakrilat-ko-etil akrilat)]/ Poli(vinil alkol)-Selüloz Membranların Hazırlanması ve Fe(III)’ün Sudan Arıtımında Kullanılması

Cemal ÇİFCİ [1] , Mehmet SAVRIK [2] , İbrahim EROL [3]


Bu araştırmada; yeni [1/3 (poli(5-bromo-1-benzofuran-2-il)(fenil)-O-metakrilketoksim-ko-2-(4asetilfenoksi-2-oksoetil-2 metakrilat]–[2/3 ((poli(metil metakrilat-ko-etil akrilat)]/ poli(vinil alkol)-selüloz membranları üretilmiş ve karakterize edilmiştir. Bu membranların Fe(III) iyonlarının sulu çözeltilerden ultrafiltrasyonla ayrılmasında kullanılması araştırılmıştır. pH’ın, çözelti konsantrasyonunun ve basıncın sulu ortamdaki Fe(III) iyonlarının tutulma ve akıya olan etkileri çalışılmıştır. Elde edilen membranların 50 psi basınca kadar sorunsuz olarak kullanılabileceği bulunmuştur. 

Membran, Ultrafiltrasyon, Su arıtımı
  • Al-Asheh S., Banat F., Mohai F. 1999. Sorption of copper and nickel by spent animal bones. Chemosphere 39(12), 2087-2096.
  • Chang D. J. ve Hwang S.J. 1996. Removal of metal ions from liquid solutions by cross flow microfiltration. Separation Science and Technology 31, 1831–1842.
  • Chen S.H., Wu B.H., Fu J.C., Wang G.J., Wan L.S., Xu Z.K. 2018. Vertically oriented microporous membranes prepared by bidirectional freezing. Chinese Journal of Polymer Science 36, 880-887.
  • Çifci C. and Kaya A. 2010. Preparation of poly(vinyl alcohol)/cellulose composite membranes for metal removal from aqueous solutions. Desalination 253, 175-179.
  • Erol I., Sen O., Cifci C., Gurler Z. 2010. New Methacrylate Copolymers Based on the Benzofurane Ring: Synthesis, Characterization, Monomer Reactivity Ratios and Biological Activity. Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry 47, 1032-1041
  • Gzara L. ve Dhahbi M. 2001. Removal of chromate anions by micellar-enhanced ultrafiltration using cationic surfactants. Desalination 137, 241-250.
  • Judd S.J. 2017. Membrane technology costs and me. Water Research 122, 1-9.
  • Lastra A., Gomeza D., Romerob J., Francisco J.L., Luque S., Alvarez J.R. 2004. Removal of metal complexes by nanofiltration in a TCF pulp mill: technical and economic feasibility. Journal of Membrane Science 242, 97-105.
  • Mokhtar M., Dickson S.E., Kim Y., Mekky W. 2018. Preparation and characterization of ion selective membrane and its application for Cu2+ removal. Journal of industrial and Engineering Chemistry 60, 475-484.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9410-211X
Yazar: Cemal ÇİFCİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2427-2225
Yazar: Mehmet SAVRIK
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0002-5541-8354
Yazar: İbrahim EROL
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

APA ÇİFCİ, C , SAVRIK, M , EROL, İ . (2019). [Poli(5-bromo-1-benzofuran-2-il)(fenil)-O-metakrilketoksim-ko-2-(4asetilfenoksi-2-oksoetil-2 metakrilat] – [Poli(metil metakrilat-ko-etil akrilat)]/ Poli(vinil alkol)-Selüloz Membranların Hazırlanması ve Fe(III)’ün Sudan Arıtımında Kullanılması. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (15) , 252-258 . DOI: 10.31590/ejosat.524949