Yıl 2019, Cilt , Sayı 15, Sayfalar 505 - 510 2019-03-31

Hibrid ve Elektrikli Araçlara Yönelik Otopark Düzenlemeleri
Car Parking Regulations Intended for Hybrid and Electric Vehicles

Ali Öz [1]


Karayolu araçları odaklı iklim değişikliğine neden olan egzoz gazlarının azaltılmasına yönelik içten yanmalı motorlarda iyileştirme çalışmaları bir taraftan devam ederken, bir diğer taraftan alternatif yakıtların ve enerji kaynaklarının kullanılması da gittikçe artan bir evreye girmiştir. Ancak bu tür araçların kabul görebilmesine yönelik aşılması gereken bazı kısıtlar da bulunmaktadır. Bunlar; taşıtlar için yüksek ilk yatırım maliyeti, sınırlı yakıt depolama durumları ve sınırlı menzil gibi sorunlar kısıt olarak ortaya çıkmaktadır. Bunlara ilave olarak emniyet ve yükümlülük konuları, yüksek yakıt dolum maliyetleri, sınırlı dolum/şarj istasyonları, altyapı (şebeke iyileştirme) yatırımları, mevcut trendlerdeki gelişmeler gibi aşılması gereken sorunların da olduğu göz ardı edilmemelidir. Günümüz otomobillerinde konvansiyonel benzin, dizel motorlara ek olarak hibrid ve tam elektrikli araç uygulamaları da yaygınlaşmaktadır. Bir başka hususta otomobillerin günün yaklaşık %90-95’ini park halinde geçiriyor olması, parkların işlevlerinde de bir takım yapısal değişikleri gerektirmektedir. Bu bağlamda özellikle şarj edilebilir hibridler (PHEV, ReEV, EREV ve RXBEV) ile tam elektrikli araçların (BEV) şarj işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için park alanlarına konuşlandırılacak şarj üniteleri ve güvenli park koşullarının oluşturulması gerekmektedir. Bu çalışmada harici şarj edilebilir hibrid ve elektrikli araçlar ile şarj üniteleri ve otopark üçlüsünün güvenlik ve işlevsel açıdan bütünselliği irdelenecektir.


 

While improvement works for internal combustion engines intended for decreasing exhaust gases which cause on-road vehicles based climate change are going on, the use of alternative fuel and alternative energy resources is on the increase. But there are certain criteria to negotiate for this kind of vehicles to be approved. These are the constraints such as; high initial investment cost for vehicles, limited fuel storage capacities and limited range. In addition to these, the problems such as safety and liability, high fuel filling costs, limited fuel/charging stations, infrastructure (network improvement) investments, developments in current trends mustn’t be ignored. In addition to conventional petrol and diesel engines, hybrid and full electric vehicle practices are becoming widespread in today’s cars. Another issue is that cars are parked during 90-95% of the day and parking functions require a number of structural changes. In this context, charging units and safe parking conditions are required to be provided in the parking lots in order to perform the charging operations of full electric vehicles (BEV), and especially rechargeable hybrids (PHEV, ReEV, EREV and RXBEV). In this study, the safety and functional integrity of external rechargeable hybrid and electric vehicles and charging units as well as parking lots will be examined.
  • References
  • • AA, Türkiye'nin yerli otomobili bütün dijital trendlere cevap verecek, https://aa.com.tr/tr/turkiye/turkiyenin-yerli-otomobili-butun-dijital-trendlere-cevap-verecek/1115198?amp=1, 2018.• ABB Grup Sunumu, 2016.• Anonymous, (2009-a). Electric Vehicle Charging Infrastructure Deployment Guidelines”, http://www.afdc.energy.gov/afdc/vehicles/electric_research.html; British Columbia, Version 1.0, July 2009.• Aybar, İ., Sıfır salınımlı otomobillerin türkiye’de üretilmesi sunumu, Oyak-Renault, 12 Nisan 2010.• Blessing, U., 48V: How much hybridization is possible with the new vehicle power?, GETRAG, 14th International VDI Congress, Drivetrain for Vehicles, Friedrichshafen June 2014.• Clean Energy Ministerial - International Energy Agency, Global EV Outlook 2017: Two Million and Counting, 2017.• Demir, A. ve Başeğmez, B., 2018. Güç Aktarma Organları, Seçkin Kitapevi, Basım aşamasında, 2018.• Demir, A. ve Gümüş, M., Yol kenarı park stratejisinin trafik yoğunluğuna ve egzoz emisyonlarına etkisinin incelenmesi, Uluslararası Otopark Politikaları ve Uygulamaları Sempozyumu, Sunum Kitabı, Mayıs/May 25, 2011.• Demir, A. ve Öz, A., Otomotiv trendleri bağlamında “Türkiye’nin otomobili”, Editör: Ali Öz, Teknik Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar, Araştırma- İnceleme, Hiperyayın: 237, ISBN: 978-605-281-050-7, İstanbul, 2018.• Demir, A., Elektrikli araçların otoparklarla birlikteliği, 2. Toplu Ulaşım Haftası - Transist 2011 - IV. Ulaşım Sempozyumu ve Sergisi, 01-02 Aralık 2011.• Demir, A., Öz, A. & Gümüş, M., Türkiye’de yerli marka motor ve otomobil üretim sürecinin değerlendirilmesi, 2017.• Doğu, Ş., Batarya sistemlerinde lityum ve elektrikli araç uygulamaları, Yıldız Teknik Üniversitesi, 4 Nisan 2011.• Edelstein, S., 2013. “How Does GM’s Fabled EV1 Stack Up Against The Current Crop of Electrics?”, https://www.digitaltrends.com, Erişim Tarihi: 02/02/2018.• Gurbetci, K., Demir, A. ve Karaahmet, A., Otopark Uygulamalarında Teknoloji, Çevre ve Emniyet Faktörleri, ISBN: 978-605-5961-38-1, İlke Yayıncılık, 2014.• Hülshorst, T., Ogrzewalla, J. and Bollig, C., 2017. Trends in electrification (MHEV - HEV - PHEV – BEV), Transmission.tech 2017.• ING Economics Department, Breakthrough of electric vehicle threatens European car industry, July 2017• IRENA, 2017, Electric vehicles - technology brief, ISBN web: ISBN 978-92-95111-00-4, February 2017• Kintner, M., Electric vehicle: Three good reasons why you want to consider buying one, Community Science & Technology Lecture Series March, 2013.• Litman, T., “Parking Management Best Practices, American Planning Association”, Victoria Transport Policy Institute, 2006.• Mi, C. and Masrur, M.A., Hybrid Electric Vehicles: Principles and Applications with Practical Perspectives, Second Edition, John Wiley & Sons, 2018.• River, P., Workplace charging: A how-to guide, 2017• Romm, J., The car and fuel of the future, 2006.• Sayın, A., Elektrikli taşıt araçlarında kullanılan lityum-iyon bataryaların modellenmesi ve benzetimi, 2011.• Toyota, Pruis, https://www.toyota.com.tr/new-cars/prius/index.json; Erişim Tarihi: 19.04.2018.• Ünlü, N. ve diğ., Elektrikli Araçlar, TÜBİTAK MAM, 2018.• VW Academy, 2013. Basics of Electric Vehicles Design and Function, Volkswagen Academy.• x-engineer.org, 2017, https://x-engineer.org/automotive-engineering/vehicle/hybrid/mild-hybrid-electric-vehicle-mhev-introduction/, Erişim tarihi: 30.12.2017.• Yardım, S., Bölgesel otopark yönetimi, 1. Kentiçi Ulaşımda Otopark Politikaları ve Uygulamaları Konferansı, 2009.
Birincil Dil en
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0814-4020
Yazar: Ali Öz (Sorumlu Yazar)
Kurum: MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ejosat541828, journal = {Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2683}, address = {}, publisher = {Osman SAĞDIÇ}, year = {2019}, volume = {}, pages = {505 - 510}, doi = {10.31590/ejosat.541828}, title = {Car Parking Regulations Intended for Hybrid and Electric Vehicles}, key = {cite}, author = {Öz, Ali} }
APA Öz, A . (2019). Car Parking Regulations Intended for Hybrid and Electric Vehicles. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (15) , 505-510 . DOI: 10.31590/ejosat.541828
MLA Öz, A . "Car Parking Regulations Intended for Hybrid and Electric Vehicles". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2019 ): 505-510 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejosat/issue/43603/541828>
Chicago Öz, A . "Car Parking Regulations Intended for Hybrid and Electric Vehicles". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2019 ): 505-510
RIS TY - JOUR T1 - Car Parking Regulations Intended for Hybrid and Electric Vehicles AU - Ali Öz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31590/ejosat.541828 DO - 10.31590/ejosat.541828 T2 - Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 505 EP - 510 VL - IS - 15 SN - -2148-2683 M3 - doi: 10.31590/ejosat.541828 UR - https://doi.org/10.31590/ejosat.541828 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi Car Parking Regulations Intended for Hybrid and Electric Vehicles %A Ali Öz %T Car Parking Regulations Intended for Hybrid and Electric Vehicles %D 2019 %J Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2683 %V %N 15 %R doi: 10.31590/ejosat.541828 %U 10.31590/ejosat.541828
ISNAD Öz, Ali . "Car Parking Regulations Intended for Hybrid and Electric Vehicles". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi / 15 (Mart 2019): 505-510 . https://doi.org/10.31590/ejosat.541828
AMA Öz A . Car Parking Regulations Intended for Hybrid and Electric Vehicles. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019; (15): 505-510.
Vancouver Öz A . Car Parking Regulations Intended for Hybrid and Electric Vehicles. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019; (15): 510-505.